حراج!

آشنایی با مصالح بنایی همراه با تصویر در ۱۲۳ صفحه

تومان10,000

دسته:

آشنایی با مصالح بنایی همراه با تصویر،

بخش هایی از محتوا

۱- غیر مسلح ( بدون کلاف قائم – با ملافهای قائم و افقی)

۲- مسلح (دیوارها مسلح می باشد) برای کرسی چینی از ملات ماسه سیمان ۳ به ۱ – ماسه سیمان آهک (باتارد) ۱ به ۱ به ۶ –

ماسه آهک (هوایی) ۲ به ۵ و برای دیوارها از ملات ماسه سیمان ۳ به ۱ و ملات باتارد (ماسه سیمان آهک) ۱به۲ به ۸ استفاده می شود. ملات ساروج متشکل آهک شکفته خاکستر الک شده، خاک رسو ماسه بادی به نسبت ۱۰ ، ۷ ، ۱ ،۱ برای آب بندی کردن دیوار و پی استفاده می شود .

ملات کاه گل در ساختمانهای خشتی یا اندود روی دیوار یا روی بام ، ملات گل آهک ( شفته آهک (آبی) به حجم ۱ آهک و ۳ حجم خاک (شیره آهک با خاک مخلوط شده) و ملات ماسه آهک

هوایی) برای آجرچینی با نسبت ۲ به ۵ ، ملات ماسه سیمان (آبی) بهترین نسبت حجمی برای ساخت دیوارهای آجری ، سنگی و بلوکی (سیمان ۱ و ماسه ۳) می باشد

 

و…………

دکمه بازگشت به بالا