گمشده ها

چرا هر چیزی گم میشه میان اینجا

چون با تو راحتیم و هر چیزی رو گم گرده باشیم رو تو بهمون کمک میکنی پیداش بکنیم 

خب الان چیزی گم کردی برو از پایین بگرد پیداش بکن

دکمه بازگشت به بالا