ژنتیک
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درباره ژناین فایل حاوی ۱۴۳ اسلاید با موضوع ژن می باشد..محتوای فایل شامل:ژن به عنوان یک واحد عملکردی ژن و کروموزوم ژن و گوناگونی افراد سازمان یابی و ساختمان ژن خصوصیات ساختمانی یک ژن معمولی انسان توالیهای شناسایی شونده ...
توسط
تومان