مهندسی پزشکی
فاقد تصویر شاخص
باز هم فایلی مهم و کاربردی برای شما آماده کردیم .سایت پر تلاش گر داناکده  شبانه روز تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام ...
فاقد تصویر شاخص
باز هم فایلی مهم و کاربردی برای شما آماده کردیم .سایت پر تلاش گر داناکده  شبانه روز تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد نظریه میدانی کرت لوینمشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد نظریه میدانی کرت لوینقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۱۸محتویاتنظریه میدانی کرت لوینساخت شخصیتاصول کلی نظریه شخصیت لوینکثرت شخص در عین وحدتسهولت ارتباط و وابستگی میان دو منطقه را می توان به سه ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد نجوم در اسلاممشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد نجوم در اسلامقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۲۱محتویاتدلایل عمده تحقیق مسلمانان در مورد نجومجداول دقیق نجومی،زیگرید هونکهجان برنال اعتراف می کند:ابن هیثمعبدالرحمن صوفیخواجه نصیر الدین طوسیعمربن ابراهیم خیاممحمد بن موسی خوارزمیالکندیابوریحان بیرونیالبتانیقسمتی از ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد میزان یا شاخص های بهداشتیمشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد میزان یا شاخص های بهداشتیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۱۹محتویات ابزارهای اندازه گیری در اپیدمیولوژیمیزان ها ی بهداشتی جامعهمیزان یا شاخص های بهداشتیمیزان بروز incidance rateمیزان شیوع: Prevalece Rate عوامل شیوعارزیابی ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد مهارت و اصول خواندن(Dyslexia)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد مهارت و اصول خواندن(Dyslexia)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۴۶محتویاتخواندن کلمه Word readingراهبرد خواندن کلمهتوانا ئیهای آواییتفاوتهای میان نوشتارهای زبانی پیچیده و ساده درخواندن کلمه نارسا خوانی (dyslexia)ریشه زیستی و نورولوژیکی ( عصبی ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد نقش روی در سلامت و ترمیم شکستگی استخوانمشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد نقش روی در سلامت و ترمیم شکستگی استخوانقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۴۴محتویاتتعریف شکستگیطبقه بندی شکستگیاپیدمیولوژی شکستگینقش تغذیه در ترمیم شکستگی نقش روی بر سلامت استخوان و ترمیم ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد اقتصاد مقاومتی(مفاهیم، قلمرو و راهکارها)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد اقتصاد مقاومتی(مفاهیم، قلمرو و راهکارها)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۴۷محتویاتمفهوم مقاومت (Resilience)مقاومت روانمقاومت مصالحعوامل موثر در اقتصاد مقاومتیمفهوم اجرایی اقتصاد مقاومتیمثال (۱): مفهوم ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکتمثال (۲): مفهوم ریسک ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد استرس شغلیمشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد استرس شغلی قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۲۲ محتویات استرسStress is real . . .Demand control modelعوامل استرس زاابهام نقشتعارض شغلیروابط با همکارانعوارض استرس شغلیمدیریت استرس Organizational Health پیشگیری و مدیریت استرس شغلیپیشنهادات قسمتی ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد آرسنیکمشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد آرسنیک قسمتی از پاورپوینت انگلیسی استقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۲۱ محتویاتقسمتی از پا.رپوینتلویزیت ( ۲کلرو وینیل دی کلرو آرسین ) در جنگ جهانی اول بکار گرفته شد که شدیدا” تاول زا استعنصر ضروری بدن ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد اپیدمیولوژی (مطالعات مداخله‌ای)مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد اپیدمیولوژی (مطالعات مداخله‌ای)قالب بندی: پاورپوینتقسمتی از پاورپوینت انگلیسی استتعداد اسلاید: ۵۱محتویاتاپیدمیولوژی (مطالعات مداخله‌ای)انواع مطالعاتEpidemiologic Study DesignsResearch Study Designاپیدمیولوژی تجربیمطالعه تجربی روی انسانتعریف کارآزمایی بالینیهدف کارآزمایی بالینیانتخاب جمعیت مرجع و جمعیت مورد مطالعهWho ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد یک نظریه صوری شده اخلاقیمشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد یک نظریه صوری شده اخلاقیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۳۲محتویاتمقدمهعقلانیت عملی (ناظر به عمل)آگاهی از واقعیاتبه کارگیری قدرت تخیل (معکوس کردن نقش در ذهن)سازگاریعقلانیت کل گرا و فراگیرمنطق باورمنطقی بودنسازگاری مربوط ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد یک مدل اعتماد توزیع‍شده برای محیطهای محاسبات فراگیرمشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد یک مدل اعتماد توزیع‍شده برای محیطهای محاسبات فراگیرقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۱۸محتویاتفهرست مطالباعتماد چیست؟اعتماد در مقابل شهرتمدلهای اعتماد در محیطهای توزیع‍شدهمحیطهای محاسبات فراگیرکارهای انجام شدهکار آیندهقسمتی از ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد ووشرری بانکروفتیمشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد ووشرری بانکروفتیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۳۷محتویاتچرخه ی زندگیهمه گیر شناسیآسیب شناسی و نشانه شناسیفیلاریازیس بدون علامتفیلاریازیس التهابیفیلاریازیس انسدادیتشخیصدرمان و پیشگیریو . . .قسمتی از پاورپوینتچرخه ی زندگیvانسان تنها میزبان قطعی کرم است و ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد هایپوناترمیمشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد هایپوناترمیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۲۱محتویاتهایپوناترمیعلائمیافته‌های آزمایشگاهیدرمانمداخلات پرستاریسدیم پلاسما بیش از ۱۴۵عللعلائم بالینییافته‌های آزمایشگاهیدرمانسرعت اصلاحپتاسیم کمتر از ۳/۵ mmol/Lعللعلائم بالینیدر ریتم قلبو . . .قسمتی از پاورپوینتغلظت سدیم سرم کمتر از mmoL/L135—علل هایپوناترمی —سودوهایپوناترمی—اسمولاریته طبیعی ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد برهان های قضیه ی اول از ابوریحان بیرونی در کتاب استخراج الاوتارمشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد برهان های قضیه ی اول از ابوریحان بیرونی در کتاب استخراج الاوتارقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۳۰محتویاتابوریحان بیرونیآثار ابوریحان بیرونیعنوان قضیهبرهان اولبرهان دومو . ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد برنامه کشوری غربالگری کم کاری تیروئیدمشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد برنامه کشوری غربالگری کم کاری تیروئیدقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۲۱محتویاتتعریف کم کاری مادرزادی تیروئیدعلائم کم کاری مادرزادی تیروئیداهمیت بیماریاپیدمیولوژی کم کاری مادرزادی تیروئیدتشخیص کم کاری مادرزادی تیروئیداجرای برنامه کم ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد برنامه استراتژیک بخشهای روانپزشکی بیمارستان کارگرنژادمشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد برنامه استراتژیک بخشهای روانپزشکی بیمارستان کارگرنژادقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۲۷محتویاتفهرسترسالت (mission)دورنما (vision)ارزشها (values) تحلیل محیط داخلی الف .نقاط قوت ب. نقات ضعفتحلیل محیط خارجی الف. فرصتها ب. تهدیدهاموضوعات استراتژیکتحلیل ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد برقراری ارتباط صحیح با دانش آموزان با انگیزه ی جذب آنان به کلاس های فارسیمشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد برقراری ارتباط صحیح با دانش آموزان با انگیزه ی جذب آنان به کلاس های فارسی قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۱۲محتویاتنیاز‌های ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درمورد اینترا آئورتیک بالون پمپمشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد اینترا آئورتیک بالون پمپ قالب بندی: پاورپوینتقسمتی از پاورپوینت انگلیسی استتعداد اسلاید: ۴۸محتویاتاینترا آئورتیک بالون پمپآناتومی فیزیولوژی قلبNormal Cardiopulmonary CirculationSection Through HeartCardiac Cycleعوامل موثر در دسترسی میوکارد به اکسیژنعوامل موثر در ...
1 2 3
توسط
تومان