مهندسی مواد و متالوژی
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت تستهای مخرب و غیر مخرب در بازرسی جوشبخشی از متن پاورپوینت: (Cracks) گروه شماره ۱ – ترک ها:ترک ”ناپیوستگی بوجد آمده بوسیله پارگی موضعی است، که می تواند ناشی ازسرد شدن یا تنش باشد.تنشهای باقیمانده و هیدروژن از عوامل ...
فاقد تصویر شاخص
تحقیق در مورد طراحی جاده ها در خاکهای نمکیطراحی جاده ها در خاکهای نمکیمقدمه:امروزه راههای ارتباطی یکی از عوامل مهم زیربنایی توسعه اقتصادی شناخته شده ودر ارتباط مستقیم با شکوفایی اقتصاد و صنعت کشـور وایجادرابطه اجتماعی افراد؛از لحاظ مبادلات بازرگانی ...
فاقد تصویر شاخص
تحقیق در مورد تست ذرات مغناطیسی، مایعات نافذ ، التراسونیکدر این مطلب شما توضیحات مختصری در رابطه با انواع مختلف تستهای ذرات مغناطیسی که جزء تستهای غیر مخرب محسوب می شوند را می خوانید ، تست ذرات مغناطیسی (MT):از این ...
فاقد تصویر شاخص
تحقیق در مورد تخمین ضریب سیالات غیردارسی از اطلاعات تست Buildup چاهخلاصه:در روش گسترش یافته برای محاسبه عکس العمل فشار برای چاه با ذخیره ثابت وضریب پوسته شدن غیردارسی عبوری تکمیل شده است.روشی که از نمودارهای تولیدی برای Builup,drawdown استفاده ...
توسط
تومان