عکس نوشته مذهبی
فاقد تصویر شاخص
احکام شوخی با نامحرم
فاقد تصویر شاخص
مذمت خود خواهی و غرور مذمت خود خواهی و غرور
فاقد تصویر شاخص
بپرهیز از اطاعت این موجود سرکش...
فاقد تصویر شاخص
ارزش وجودی انسان  
فاقد تصویر شاخص
ویژگی های آب قلیل
فاقد تصویر شاخص
گرفتار گناه و معصیت هستیم .....
فاقد تصویر شاخص
خلقت خدا را در این پرنده ببین
فاقد تصویر شاخص
اهمیت خدمت به مردم
فاقد تصویر شاخص
افرادی که در قیامت مورد نظر خدا قرار نمی گیرند.
فاقد تصویر شاخص
معنای اخلاق و رفتار خوب چیست؟
فاقد تصویر شاخص
ظلم به مردم توسط تخریب .....
فاقد تصویر شاخص
نعمتی به انسان که جای شکر دارد  
فاقد تصویر شاخص
نحوه حکومت امام زمان (علیه السلام)
فاقد تصویر شاخص
دست و دلباز باشید  
آزادی های جنسی
آزادی جنسی وقتی غربی ها در مساله جنسی کلاه سرشان می رود. در این کلیپ می بینید که چگونه آقای قرائتی از وضعیت فساد در غرب برای مردم بازگو می کند.وقتی غرب در مساله جنسی آن قدر فرو رفته است ...
فاقد تصویر شاخص
آیه قرآن و دستور به حجاب
فاقد تصویر شاخص
فضیلت انتظار فرج
1 2 3 6
توسط
تومان