عکس نوشته مذهبی

آزادی های جنسی

کلیپ آزادی های جنسی در غرب

آزادی جنسی وقتی غربی ها در مساله جنسی کلاه سرشان می رود. در این کلیپ می بینید که چگونه آقای قرائتی از وضعیت فساد در غرب برای مردم بازگو می…