ضرب المثل ها

ریشه ضرب المثل اگر تو کلاغی من بچه کلاغم

ریشه ضرب المثل اگر تو کلاغی من بچه کلاغم داستان ضرب المثل اگر تو کلاغی من بچه کلاغم   کاربرد ضرب المثل: ضرب المثل اگر تو کلاغی من بچه کلاغم به…

ضرب المثل آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت

ضرب المثل آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت

ضرب المثل آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت داستان ضرب المثل آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت   کاربرد ضرب المثل : گذشته باز نمی گردد .   داستان ضرب المثل آن…

ضرب المثل کوتاه خردمند بِه که نادان بلند

ضرب المثل کوتاه خردمند بِه که نادان بلند

ضرب المثل کوتاه خردمند بِه که نادان بلند داستان ضرب المثل کوتاه خردمند بِه که نادان بلند   کاربرد ضرب المثل: ” کوتاه خردمند به که نادان بلند ” در متنبه…

ضرب المثل گدازاده، گدازاده است تا چشمش کور

ضرب المثل گدازاده، گدازاده است تا چشمش کور

ضرب المثل گدازاده، گدازاده است تا چشمش کور داستان ضرب المثل گدازاده، گدازاده است تا چشمش کور   کاربرد ضرب المثل: ضرب المثل گدازاده ، گدازاده است تا چشمش کور در…

ضرب المثل دزد باش و مرد باش

ضرب المثل دزد باش و مرد باش

ضرب المثل دزد باش و مرد باش داستان ضرب المثل دزد باش و مرد باش   کاربرد ضرب المثل دزد باش و مرد باش: ضرب المثل دزد باش و مرد…

ضرب المثل آنچه گذشته افسوس مخور

ضرب المثل آنچه گذشته افسوس مخور

ضرب المثل آنچه گذشته افسوس مخور داستان ضرب المثل آنچه گذشته افسوس مخور    کاربرد ضرب المثل: ضرب المثل آنچه گذشته افسوس مخور به کسانی می‌گویند که افسوس کارهای گذشته را…

ضرب المثل محتسب در بازار است

ضرب المثل محتسب در بازار است

ضرب المثل محتسب در بازار است داستان ضرب المثل محتسب در بازار است   کاربرد ضرب المثل: ضرب المثل محتسب در بازار است در توجه دادن به اینکه هر عملی را…

ضرب‌ المثل‌ های جالب و عجیب از سراسر دنیا

ضرب‌ المثل‌ های جالب و عجیب از سراسر دنیا

ضرب‌ المثل‌ های جالب و عجیب از سراسر دنیا  ضرب المثل های خارجی   جامایکا: قبل از آنکه از رودخانه عبور کنی، به تمساح نگو “دهن گنده”. تفسیر: تا وقتی…

ضرب المثل کار بوزینه نیست نجّاری

ضرب المثل کار بوزینه نیست نجّاری

ضرب المثل کار بوزینه نیست نجّاری داستان ضرب المثل کار بوزینه نیست نجّاری   کاربرد ضرب المثل : ضرب المثل کار بوزینه نیست نجّاری شناخت توانایی‌های فرد و بر عهده گرفتن…

داستان ضرب المثل به هزار و یک دلیل

داستان ضرب المثل به هزار و یک دلیل

داستان ضرب المثل به هزار و یک دلیل داستان ضرب المثل به هزار و یک دلیل   کاربرد ضرب المثل: ضرب المثل به هزار و یک دلیل به افرادی گفته…

ضرب المثل حکایت موش و قالب پنیر

ضرب المثل حکایت موش و قالب پنیر

ضرب المثل حکایت موش و قالب پنیر داستان ضرب المثل حکایت موش و قالب پنیر   کاربرد ضرب المثل: ضرب المثل حکایت موش و قالب پنیر کنایه از فردی است که…

ضرب المثل آواز خر در چمن

ضرب المثل آواز خر در چمن

ضرب المثل آواز خر در چمن داستان ضرب المثل آواز خر در چمن    کاربرد ضرب المثل: ضرب المثل آواز خر در چمن این ضرب المثل در مواردی بکار می‌رود که…