طرح درس
فاقد تصویر شاخص
بازیهای پرورشی در مدارس (طرح درس سالانه ) ۳۴ صلینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد صفحه : ۳۵ صفحه قسمتی از متن word (..doc) :  1‏بسمه تعالی‏پروﮊه تحقیق‏پیرامون درس ...
فاقد تصویر شاخص
جدول طرح بخوانیم درس سالانهلینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد صفحه : ۷ صفحه قسمتی از متن word (..doc) :  ‏جدول ‏طرح درس سالانه‏هدف کل‏ی‏: ‏تقویت مهارتهای زبانی یعنی ...
فاقد تصویر شاخص
جدول طرح درس سالانه بخوانیم و بنویسیم اول ابتداییلینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد صفحه : ۶۴ صفحه قسمتی از متن word (..doc) :  1 | ‏صفحه ‏بسم الله ...
فاقد تصویر شاخص
پنجم جدول طرح درس سالانه بخوانیم و بنوسیملینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد صفحه : ۵ صفحه قسمتی از متن word (..doc) :  ‏جدول ‏طرح درس سالانه‏هدف کل‏ی‏: ‏تقویت ...
فاقد تصویر شاخص
جدول طرح درس سالانه بخوانیم چهارملینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد صفحه : ۶ صفحه قسمتی از متن word (..doc) :  ‏جدول ‏طرح درس سالانه‏هدف کل‏ی‏: ‏تقویت چهار مهارت ...
فاقد تصویر شاخص
الگوی طرح درس کامل «سناریوی آموزشی»لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد صفحه : ۱۰ صفحه قسمتی از متن word (..doc) :  ‏۱‏الگوی طرح درس کامل ‏«‏سناریوی آموزشی‏»‏اجرا در: کلاسهای ...
فاقد تصویر شاخص
اصول طرح درس کتاب آموزش قرآن اول راهنماییلینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد صفحه : ۸ صفحه قسمتی از متن word (..doc) :  ‏۱‏۱‏اصول طرح درس ( روزانه ) ...
فاقد تصویر شاخص
الگوی طرح درس سالانهلینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد صفحه : ۴ صفحه قسمتی از متن word (..docx) :  ‏الگوی طرح درس سالانه ‏طرح درس سالانه یا طرحدرس کلی ...
فاقد تصویر شاخص
طرح درس سالانه ریاضی دوم راهنماییلینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد صفحه : ۱۱ صفحه قسمتی از متن word (..doc) :  ‏بودجه بندی سالانه ریاضی دوم ‏راهنمایی(طرح در س ...
فاقد تصویر شاخص
جدول طرح درس سالانه هدیه آسمامی سوملینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد صفحه : ۴ صفحه قسمتی از متن word (..doc) :  ‏بسمه تعالی‏جدول ‏طرح درس سالانه.‏هدف کل‏ی‏: ‏آشنایی ...
فاقد تصویر شاخص
جدول طرح درس سالانه برای دروس چهار جلسه ای در هفتهلینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد صفحه : ۷ صفحه قسمتی از متن word (..doc) :  ‏جدول ‏طرح درس ...
فاقد تصویر شاخص
جدول طرح درس سالانه دروس یک جلسه ای در هفتهلینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد صفحه : ۲ صفحه قسمتی از متن word (..doc) :  ‏به نام خدا‏ ‏جدول ...
فاقد تصویر شاخص
جدول طرح درس سالانه برای دروس هشت جلسه ای در هفتهلینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد صفحه : ۱۱ صفحه قسمتی از متن word (..doc) :  ‏جدول ‏طرح درس ...
فاقد تصویر شاخص
طرح درس روزانه آمووزش شنا ۳۰ صلینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد صفحه : ۲۷ صفحه قسمتی از متن word (..doc) :  ‏طرح درس روزانه تک آموزشی شنا ‏مدت ...
فاقد تصویر شاخص
جدول طرح درس سالانه برای دروس دو جلسه در هفتهلینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد صفحه : ۴ صفحه قسمتی از متن word (..doc) :  ‏جدول ‏طرح درس سالانه‏ ...
فاقد تصویر شاخص
طرح درس روزانه فارسیلینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد صفحه : ۹ صفحه قسمتی از متن word (..doc) :  ‏۲‏بسمه تعالی‏مشخصات کلی :‏ طرح درس روزانه‏۱- نام درس ‏ ...
فاقد تصویر شاخص
جدول طرح درس سالانه بخوانیم و بنویسیم سوملینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد صفحه : ۷ صفحه قسمتی از متن word (..doc) :  ‏جدول ‏طرح درس سالانه‏هدف کل‏ی‏: ‏تقویت ...
فاقد تصویر شاخص
طرح درس بخوانیم و بنویسیملینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد صفحه : ۶ صفحه قسمتی از متن word (..doc) :  ‏جدول ‏طرح درس سالانه‏هدف کل‏ی‏: ‏تقویت مهارتهای زبانی یعنی ...
فاقد تصویر شاخص
طرح درس جغرافیا دوم دبیرستانلینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد صفحه : ۴ صفحه قسمتی از متن word (..docx) :  ‏الگوی طرح درس سالانه‏درس : جغرافیا (۱) و استان ...
فاقد تصویر شاخص
طرح درس جغرافیا پنجم ابتداییلینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد صفحه : ۳ صفحه قسمتی از متن word (..doc) :  ‏طرح درس جغرافیا پنجم ابتدایی‏  ‏(‏طرح درس‏)‏به نام خدا‏                             ‏ ‏            ‏طرح ...
1 2 3 5
توسط
تومان