دانش آموزی(درسی)
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت در مورد ارایه ادبی جلسه دهم مبحث استعاره مصرحه (آشکار) (تحقیق دانش آموزی)لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : ۱۰ اسلاید قسمتی از متن powerpoint (..pptx) ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت در مورد ارایه ادبی مبحث استعاره مصرحه (آشکار) (تحقیق دانش آموزی)لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : ۱۰ اسلاید قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :  بنام خدا ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت در مورد ارایه ادبی مبحث استعاره مکینه – شخصیت بخشی (تحقیق دانش آموزی)لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : ۱۱ اسلاید قسمتی از متن powerpoint (..pptx) ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت در مورد جامعه شناسی درس دوازدهم (تحقیق دانش آموزی)لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : ۹ اسلاید قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :  بنام خدا جامعه شناسی ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت در مورد تضمین و تضاد آرایه ادبی سال سوم انسانی (تحقیق دانش آموزی)لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : ۱۲ اسلاید قسمتی از متن powerpoint (..pptx) ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت در مورد تناقض و حس آمیزی آرایه ادبی سال سوم انسانی (تحقیق دانش آموزی)لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : ۱۱ اسلاید قسمتی از متن powerpoint ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت در مورد الکتریسیته (تحقیق دانش آموزی)لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : ۷ اسلاید قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :  بنام خدا الکتریسیته فیزیک هشتم-فصل ۹  
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت در مورد آمار دوم دبیرستان فصل ۲(روش جمع آوری داده ها) (تحقیق دانش آموزی)لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : ۷ اسلاید قسمتی از متن powerpoint ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت در مورد آمار و مدلسازی فصل ۶، )مد( (تحقیق دانش آموزی)لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : ۶ اسلاید قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :  بنام خدا ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت در مورد ارایه ادبی مبحث علاقه های مجاز (تحقیق دانش آموزی)لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : ۱۱ اسلاید قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :  بنام خدا ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت در مورد درس اول علوم اجتماعی (سال چهارم انسانی) (تحقیق دانش آموزی)لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : ۱۱ اسلاید قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :  بنام ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت در مورد درس اول زنگ افرینش (تحقیق دانش آموزی)لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : ۱۰ اسلاید قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :  بنام خدا درس اول ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت در مورد جلسه ششم ریاضیات گسسته (تحقیق دانش آموزی)لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : ۱۰ اسلاید قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :  بنام خدا ریاضیات گسسته ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت در مورد جلسه سوم زبان انگلیسی ۲ (تحقیق دانش آموزی)لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : ۱۱ اسلاید قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :  بنام خدا درس ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت در مورد درس ۷(جامعه جهانی) (تحقیق دانش آموزی)لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : ۱۳ اسلاید قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :  بنام خدا علوم اجتماعی (سال ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت در مورد ریاضی ششم مقایسه زاویه ها (تحقیق دانش آموزی)لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : ۶ اسلاید قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :  بنام خدا ریاضی ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت در مورد انسان و کوهستان (تحقیق دانش آموزی)لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : ۱۰ اسلاید قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :  بنام خدا انسان و کوهستان ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت در مورد زبان فارسی۲ درس پنجم (تحقیق دانش آموزی)لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : ۱۲ اسلاید قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :  بنام خدا زبان فارسی۲ ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت در مورد جامعه شناسی درس هشتم(تغییرات هویتی و تحولات اجتماعی) (تحقیق دانش آموزی)لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : ۱۰ اسلاید قسمتی از متن powerpoint (..pptx) ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت در مورد ریاضی سوم انسانی فصل دوم(کاربرد معادله درجه ۲) (تحقیق دانش آموزی)لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : ۹ اسلاید قسمتی از متن powerpoint (..pptx) ...
1 2 3 51
توسط
تومان