جامعه شناسی
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت بهروریبخشی ازمتن پاورپوینت:مرکز بهره وری ژاپن:حداکثر استفاده از منابع فیزیکی ، نیروی انسانی و سایر عوامل به روش های علمی به طوری که بهبود بهره وری به کاهش هزینه های تولید ، گسترش بازارها ، افزایش اشتغال و بالا ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت مروری بر جنگ نرم و آسیب های فضای مجازیبخشی از متن پاورپوینت:تعریف جنگ نرم (Soft War): جان کالینز، تئوریسین دانشگاه ملی جنگ آمریکا: «استفاده طراحی شده از تبلیغات و ابزارهای مربوط به آن را برای نفوذ در مختصات فکری ...
توسط
تومان