تحقیق دانش آموزی
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت جامع درباره آب H2Oمقدمه:آب ماده ای فراوان در کره زمین است. به شکل های مختلفی همچون دریا ، باران ، رودخانه و... دیده می‌شود. آب در چرخه خود ، مرتباً از حالتی به حالت دیگر تبدیل می‌شود، اما از ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت جامع درباره یخچال های طبیعیبخشی از متن پاورپوینت:یخچال طبیعی یا یَخ‌رود توده‌ای یخ است که بر اثر نیروی گرانش از نواحی بلند کوهستانی یا در نواحی قطبی، که دارای هوای بسیار سردی هستند، به آرامی جریان پیدا می‌کند.اگر مشتی ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت جامع در باره تاریخچه آموزش و پرورشبخشی از متن پاورپوینت:نهاد آموزش و پرورش:نهاد آموزش و پرورش تحت تاثیر دو عامل بوده است:حکومتخاستگاه اجتمایی اقتدار طلبان جامعهآموزش و پرورش شامل ماهیتی محافظه کارانه و خصلتی طبقاتی و مخصوص قشر مرفه ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درباره درس دوم دین و زندگی ( پر پرواز)( پایه دهم، دوره دوم متوسطه) ( ادبیات وعلوم انسانی) این فایل حاوی ۲۵ اسلاید درباره درس دوم دین و زندگی ( پر پرواز)( پایه دهم، دوره دوم متوسطه) ( ادبیات ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درباره خودِ حقیقی، درس سوم دین و زندگی( پایۀ دهم، دوره دوم متوسطه) ( ادبیات و علوم انسانی)این فایل حاوی ۱۲ اسلاید درباره خودِ حقیقی، درس سوم دین و زندگی( پایۀ دهم، دوره دوم متوسطه) ( ادبیات و علوم ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت درس اول جغرافیا ( پایه دهم، دوره دوم متوسطه)( ادبیات و علوم انسانی)این فایل حاوی ۱۸ اسلاید درباره درس اول جغرافیا یعنی جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر ( پایه دهم، دوره دوم متوسطه)( ادبیات و علوم انسانی) می باشد..محتوای ...
توسط
تومان