بهداشت عمومی
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت اصول بهداشت در محیط جامعهبخشی از متن پاورپوینت:اصول بهداشت درمحیط جامعه:محیط عبارت است از مجموعه شرایط وعوامل خارجی که برزندگی وتکامل (پرورش)فرد یاجامعه اثر می گذارد
فاقد تصویر شاخص
برچسب محتوای غذایی مواد مصرفی را بخوانیدمشخصات فایلعنوان: پاورپوینت برچسب محتوای غذایی مواد مصرفی را بخوانیدقالب بندی: پاورپوینت(قابل ویرایش)تعداد اسلاید: ۲۷محتویاتنیاز به کلسیم با سن تغییر میکندبا افزایش سن نیاز به ویتامین D بیشتر می شودمقادیر پیشنهادی مصرف کلسیم و ...
فاقد تصویر شاخص
پاورپوینت تغذیه در زنان ۶۰- ۴۵ سال سالممشخصات فایلعنوان: پاورپوینت تغذیه در زنان ۶۰- ۴۵ سال سالمقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۲۲محتویاتمقادیر دریافت غذایی توصیه شده برای درشت مغذی ها برای زنان (گرم در روز)دریافت های توصیه شده برای ویتامین هادریافت ...
فاقد تصویر شاخص
تحقیق در مورد تعریف بهداشت روانبهداشت روان عبارت است از تامین، حفظ سلامت جسمی، روانی و اجتماعی هر فرد به طوری که افراد قادر باشند فعالیتهای روزمره خود را به خوبی انجام دهند، با افراد خانواده و جامعه خود ارتباط ...
توسط
تومان