اخلاق
حسته از گناه
اگر می خواهید از گناه و معصیت زیاد نجات پیدا کنید، توصیه این است که کلیپ واقعا اثر گذار زیر را ببینید،     گناه به راستی چرا این قدر گناه و نافرمانی خدا می کنیم؟ چرا گناه برای ما ...
توبه از گناهان
  دانشجویی بود به اسم حمید…دنبال خوشگذرانی های خودش بود، خیلی مقید به عبادات نبود، اهل خیلی کارهای خلاف هم بود، در یخچال خونه اش مشروب هم پیدا می شد. از طرف دانشگاه به اردو  (قم) رفتند…قرار شد با مرحوم آیت الله بهجت(ره)هم ...
کلیپ تمرکز ذهن
تمرکز ذهن آن چه در کلیپ زیر می بینید، یکی از علت هایی است که می تواند در تمرکز نداشتن افراد موثر باشد. به راستی علت عدم تمرکز افراد چیست؟ چرا بعضی از افراد هر کاری می کنند، تمرکز ذهن ...
فاقد تصویر شاخص
هدف از بعثت پیامبر اکرم
فاقد تصویر شاخص
مذمت خود خواهی و غرور مذمت خود خواهی و غرور
فاقد تصویر شاخص
بپرهیز از اطاعت این موجود سرکش...
فاقد تصویر شاخص
ارزش وجودی انسان  
فاقد تصویر شاخص
گرفتار گناه و معصیت هستیم .....
فاقد تصویر شاخص
اهمیت خدمت به مردم
فاقد تصویر شاخص
افرادی که در قیامت مورد نظر خدا قرار نمی گیرند.
فاقد تصویر شاخص
معنای اخلاق و رفتار خوب چیست؟
فاقد تصویر شاخص
نعمتی به انسان که جای شکر دارد  
فاقد تصویر شاخص
دست و دلباز باشید  
فاقد تصویر شاخص
برای کنترل شهوت چه مسائلی رابایدرعایت کنیم؟ ?۱٫مراقبه داشته باشیدوچشم وگوش خودراکنترل کنید هم درکوچه وخیابان وهم نسبت به فیلم عکس اینترنت و... ?۲٫پرخوری نکنید و غذاهای چرب وسنگین وگرم وانرژی زاکمترمصرف کنید و درصورت بالابودن شهوت ازغذاهای سردمثل کاهو،تخم ...
فاقد تصویر شاخص
یک سال دیگر از عمرمان گذشت چند نکته: ۱-    یک سال دیگر از عمرمان گذشت یعنی یک سال به مرگ نزدیک تر شدیم، پس حواسمان باشد زندگی را تلخ نکنیم . ۲-    وقتی می توانیم با احترام و با محبت ...
فاقد تصویر شاخص
فاقد تصویر شاخص
دو گرسنه که هرگز سیر نمی شوند..... یکی از ریشه های «حرص» دلباختگی و دلدادگی در برابر زرق و برق دنیاست. هنگامی که آتش سوزان این عشق در درون جان انسان زبانه می کشد او را به سوی حرص و ...
فاقد تصویر شاخص
تا چه حد مفید برای جامعه بوده ایم؟
فاقد تصویر شاخص
? برقراری آرامش? یکی دیگر ازعوامل سبب ساز موفقیت مرد، وجود حس آرامش در خانه است؛ به ویژه برای مردانی که در خانه کار یا پژوهش میکنند. محیط خانه چنین مردانی، باید بیش از دیگران سرشار از آرامش و تفاهم، ...
1 2 3 7
توسط
تومان