تازه های تقویم تاریخ
فاقد تصویر شاخص
تقویم سال ۱۳۹۷ مناسبتهای سال ۱۳۹۷   لحظه تحویل سال ۱۳۹۷ هجری شمسی به ساعت رسمی جمهوری اسلامی ایران بنا بر اعلام شورای مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ساعت ۱۹ و ۴۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه روز سه شنبه ...
فاقد تصویر شاخص
تقویم تاریخ - ۱۰ تیر ۴۲۵پیش از میلاد:تا اول ژوئیه سال ۴۲۵ پیش از میلاد، دیگر برحکمران ایرانی مصر مسلم شده بود که آتنی ها بار دیگر به تحریک مصریان بر ضد امپراتوری ایران دست زده بودند. مصریان در یکصدمین ...
فاقد تصویر شاخص
تقویم تاریخ - ۹ تیر ۱۹۱۶م:سی ام ژوئن ۱۹۱۶ (نهم تیرماه و در جریان جنگ جهانی اول) نیروهای انگلیسی (عمدتا هندی) به فرماندهی ژنرال «پرسی سایکس (که برای ما تاریخ هم نوشت و دهها سال، حتی در دانشکده های ما ...
فاقد تصویر شاخص
تقویم تاریخ - ۱۱ تیر   ۱۰۳۰م:یک ماه پس از این که مسعود غزنوی برادرش محمد را کور کرد تا بدون داشتن رقیب و با خاطری آسوده برجای پدر (محمود غزنوی) بنشیند، در قلمرو غزنویان ـ ایران خاوری آن زمان ...
فاقد تصویر شاخص
تقویم تاریخ - ۱۲ تیر ۴۶۰پیش ازمیلاد:سوم ژوئیه سال ۴۶۰ پیش از میلاد، آتنی ها که چشم طمع به ثروت مصر دوخته بودند ناوگانی را روانه این کشور کردند تا مصریان را بر ضد ایرانیان بشورانند. ایران نیروی قابل ملاحظه ...
فاقد تصویر شاخص
تقویم تاریخ - ۱۳ تیر ۴۸۹پیش ازمیلاد:۴ ژوئیه سال ۴۸۹ پیش از میلاد داریوش بزرگ - شاه شاهان - که بر تمرکز امور و ایرانی بودن هر کار تعصب می ورزید و پیدایش ناسیونالیسم نیرومند ایرانی را به او نسبت ...
توسط
تومان