دانلود کتاب عروسک فرنگی pdf

دانلود کتاب عروسک فرنگی pdf

دانلود کتاب عروسک فرنگی pdf

جولیو مردی میان سال و یک مشاور حقوقی ثروتمند است که هیچ علاقه ای به ازدواج ندارد . (عروسک فرنگی)یک روز درر یک کافه متوجه دختری بسیار معمولی درر نزدیک سن ۱۷ می شود و ناگهان هوس زیادی نسبت به دختر پرماسیدن می کند و کوشش می کند هرر طور شده به ااو کم و بیش شود . کار به جایی می رسد که حتی سعی می کند تحت عنوان خواستگار وارد زندگی دختر شود الی بتواند بعد از یک رابطه کوتاه مدت او را قال بگذارد اما ماجرا به نحوی سایر ورق می خورد.(عروسک فرنگی)نام کتاب:(عروسک…

توسط
تومان