دفاع شخصی
Vaalum-parichayum
برای مشاهده فیلم بر روی + کلیک کنید
-۱۲۴۹
برای مشاهده فیلم بر روی + کلیک کنید
Martial-Arts-2
برای دیدن فیلم بر روی + کلیک کنید
۶۶۸۷۹۲۸۵۶۸-۶۴۰x360
برای دیدن فیلم بر روی + کلیک کنید
دفاع شخصی از پشت سر
برای دیدن فیلم بر روی + کلیک کنید
defa
برای دیدن فیلم بر روی + کلیک کنید
۱۴۶۷۶۷۰۳_۱۷۹۲۲۰۱۳۷۴۳۵۵۷۲۹_۷۶۴۶۰۷۹۵۴۱۱۷۳۰۲۶۸۱۶_n
برای دیدن فیلم بر روی + کلیک کنید
۶۶۸۷۹۲۸۵۶۸-۶۴۰x360
برای دیدن فیلم بر روی + کلیک کنید
۱۳۹۵۰۵۰۳۰۹۳۸۱۸۹۳۰۸۱۹۹۳۱۴
برای دیدن فیلم بر روی + کلیک کنید
defa
برای دیدن فیلم بر روی + کلیک کنید
چگونه دفاع کنیم
برای دیدن فیلم بر روی + کلیک کنید
۶۶۸۷۹۲۸۵۶۸-۶۴۰x360
برای دیدن فیلم بر روی + کلیک کنید
دفاع شخصی دستگیری
برای دیدن کلیپ بر روی علامت + کلیک کنید  
ضربه زدن آرنج
برای دیدن کلیپ بر روی علامت + کلیک کنید      
تکنیک های بسیارزیبای
برای دیدن کلیپ بر روی علامت + کلیک کنید
آموزش رهایی
برای دیدن کلیپ بر روی علامت + کلیک کنید  
در برابر گرفتن مچ توسط حریف
 برای دیدن فیلم بر روی + کلیک کنید          
دفاع شخصی در کوچه بازار
 برای دیدن فیلم بر روی + کلیک کنید              
گرفتن دست
برای دیدن فیلم بر روی + کلیک کنید  
دفاع ضربه ای
سلاح سرد روی گردن برای کسانی که به دنیای مشت زنی علاقه دارند این موضوع مسلم است که خوردن ضربه ی مشت حریف اجتناب ناپذیر و حتمی خواهد بود. بدین ترتیب برای این که تاثیر ضربات حریف را کاهش دهید ...
1 2
توسط
تومان