ارزش دنیا چقدره؟

ارزش دنیا

آیا تا به حال به این فکر کردی که ارزش دنیا چقدر است؟ آیا تا به حال به این فکر کردی که روزی باید از این دنیا کوچ کنیم و بریم؟ آیا تا به حال به این فکر کردی که تا کی باید خدای نکرده در این دنیا به حرام خواری و ظلم به مردم مشغول باشی؟ آیا تا به حال فکر کردی که ارزش این دنیا چقدره؟ چقدر باید برای رسیدن بهش تلاش کنیم؟

در حدیثی کوتاه از امام باقر (علیه السلام) ارزش دنیا برامون بیان شده است. به راستی وظیفه ما در برابر نعمت های دنیا چیست؟ آیا باید از زندگی دنیا خوشحال باشیم یا نه؟

در این نوشتار به سخنی زیبا از امام باقر در این زمینه توجه کنیم.

امام باقر در برابر همه زرق ‏وبرق و شکوه و جلال ظاهرى زندگى دنیا زهد و پارسایى پیشه کرده و از  زینت دنیا رویگردان بود. آن‏ حضرت هرگز در خانه خود اثاثیه تجمّلاتى قرار نداد. بلکه همواره فرش مجلس آن حضرت حصیر بود.(دعائم الاسلام ۲/ ۱۵۸)

دیدگاه امام باقر علیه السّلام نسبت به زندگى دنیا دیدگاهى عمیق و از روى بصیرت بود. آن حضرت به تمام جنبه‏ هاى زندگى دنیوى با روشن ‏بینى کامل نگاه مى‏ کرد و از همین جهت بود که از همه لذّت‏ هاى دنیوى پارسایى پیشه کرده و دل خاشع خود را به سوى خداوند متعال متوجّه ساخته بود.

از جابر بن یزید جعفى روایت شده است که گفت: امام محمّد باقر علیه السّلام روزى به من فرمودند: «اى جابر، من بسیار اندوهگین و نگران هستم».جابر رو به آن حضرت کرده عرضه داشت: نگرانى و اندوه شما از چه سبب ایجاد شده است؟ امام باقر علیه السّلام در پاسخ جابر این‏گونه فرمودند:

اى جابر، هرکس که دلش در چشمه زلال دین خداوند عزّ و جلّ وارد شده باشد، ورود در این چشمه جوشان او را از آنچه غیر اوست مشغول مى ‏کند. اى جابر، دنیا چیست و چه ارزشى دارد و نهایت آن به کجا خواهد رسید؟ آیا جز این است که نهایت دنیا و رسیدن آن مرکبى است که بر آن سوار شوى و یا لباسى که بپوشى و یا زنى که به دست آورى؟! .

درباره موضوع ترغیب مردم به زهد و پارسایى در دنیا و رو آوردن به خداوند متعال و بر حذر بودن از فریفتگى به زرق‏ و برق دنیا و مرتکب شدن گناه در آن، کلمات درربار فراوانى از امام باقر علیه السّلام نقل گردیده است.( البدایه و النّهایه ۹/ ۳۱۰، حیاه الامام محمّد الباقر ۱/ ۱۱۵- ۱۳۴ با اندکى تصرّف.)

ان شاء الله که اهل عمل باشیم، نه شعار.

کلیپ سرا وب‌سایت

نظرات بسته شده است.