دعوای آدم و حوا در بهشت

 

۱

کسی می گفت:آدم و حوا در بهشت مشغول دعوا بودند.حوا مدام سر آدم فریاد می کشید.آدم به حوا گفت اگر ساکت نشوی یک دنده دیگرم را در می آورم و یک زن دیگر درست می کنم.در بین مردم مشهور است که حوا از دنده چپ حضرت آدم درست شده و برای اثبات این حرف می گویند تعداد دنده چپ مرد از دنده راست او یکی کمتر است.

اما منشا این حرف کجاست؟

این که گفته مى شود حوا از دنده هاى آدم آفریده شده بیشتر از کتاب هاى تحریف شده یهودیت و مسیحیت گرفته شده است. چنان که در فصل دوم از سفر تکوین تورات به این مسئله تصریح شده است « و خداوند آدم را به خواب عمیق برد و یکی از دنده هایش را برداشت و جای آن را با گوشت پر کرد و از آن دنده زنی سرشت و او را پیش آدم آورد. آدم گفت این است استخوانی از استخوان هایم و گوشتی از گوشتم نا او «نسا» باشد چون از انسان گرفته شده است(۱).

ولى آیات صریح قرآن این معنى را رد مى کند و مى رساند که خلقت حوا مانند خلقت حضرت آدم بوده است از جمله فرمود: «از نشانه هاى قدرت خدا این است که همسران شما را از جنس شما قرار داد تا به وسیله آنها آرامش بیابید»(۲).

و در جاى دیگر فرمود: «خداوند همسران شما را از جنس شما قرار داد»(۳)

این آیات به خوبى صراحت دارند که حوا به صورت مستقلى همچون حضرت آدم آفریده شده است. طبق روایتى که امام باقر (ع)در تفسیر عیاشى نقل شده، خلقت حوا از یکى از دنده هاى آدم شدیدا تکذیب شده و تصریح گردیده که حوا از باقى مانده خاک آدم آفریده شده است.(۴).

در نتیجه از نظر قرآن خلقت حوا مانند حضرت آدم از باقى مانده خاک حضرت آدم است.

——————
پى نوشت ها:
۱٫ ر. ک: تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازى، ج ۳، ص ۲۴۵٫
۲٫ روم، آیه ۲۱٫
۳٫ نحل، ایه ۷۲٫
۴٫ تفسیر نمونه، همان، ص ۲۴۶٫

654mt

نظرات بسته شده است.