نبرد بین بوفالو و یوز پلنگ برای نجات بچه بوفالو

نبرد بین بوفالو و یوز پلنگ

جنگ بین بوفالو با پلنگ

نبرد بین بوفالو و یوزپلنگ برای نجات بچه بوفالو برای دیدن کلیپ زیر را ببیند.

*

*

Battle between Buffalo and Cheetah to save the Buffalo Kid

وقتی ببر می خواهد بچه بوفالو را شکار کند و مادر بوفالو برای همین منظور با با ببر می جنگد

جنگ بین بوفالو با پلنگ

 

طولانی ترین مهاجرت های حیات وحش
توسط
تومان