کلیپ طنز و خنده دار نماز خواندن پدر و پسر

طنز نماز خواندن

کلیپ فو ق العاده و خنده دار نماز خواندن پدر و پسر.خیلی خنده داره پیشنهاد می کنم حتما این کلیپ را ببینید.

هدف این است که ببینید افراد چگونه بدون حضور قلب نماز می خوانند.نمازی که تمام توجه انسان به مادیات است.

*

*

نماز خوندن در قطب شمال – قطعه خنده دار فیلم مارمولک

*

نماز خواندن به شکل رضا مارمولک

*

فیلم ماهیگیری به ظالمانه ترین صورت
توسط
تومان