طنز مداحی به روش لگد زدن

طنز مداحی

مداحی به روش لگد زدن

ان چه در این کلیپ خنده دار مشاهده می کنید، مداحی است که با لگد زدن مداحی می کند، خیلی باحاله، اینم خودش یه روش مداحیه دیگه. پیشنهاد میکنم این کلیپ رو نگاه کنید.

این آقا دیگه شورش رو در آورده. اینم یه مدل سبک مداحیه

*

کشف باکتری زنده در بدنه خارجی ایستگاه فضایی
توسط
تومان