غذایی که منجر به خنگی می شود

غذایی که منجر به خنگی می شود

غذایی که منجر به خنگی می شود

پیامبر اکرم: «پنیر ، درد است ؛ امّا چون با گردو خورده شود ، درمان است»

امام صادق علیه ‏السلام :

گردو و پنیر، چون با هم یک‏جا جمع شوند ، درمان‏ اند ؛ امّا اگر از هم جدا باشند ، درد مى‏ شوند .

امام صادق علیه ‏السلام :

پنیر و گردو ، چون با هم یک‏جا جمع شوند ، در هر یک از آنها درمان است ؛ امّا اگر از هم جدا شوند ، در هر یک از آنها درد است .

توسط
تومان