چرا کودک تقلید می کند

نقش تقلید در تربیت کودک

کودک اصولًا داراى غریزه تقلید است و این غریزه از شعبه های غریزه کمال جویى و قهرمان پرستى است.

کودک وقتى که چشم باز مى‏ کند و پدر نیرومند و نان آور خود را مى‏ بیند، خود به خود شیفته او مى‏ شود و به تقلید از او مى‏ پردازد، به شرط آن که این شخصیت پدر سوراخ برندارد و مورد تحقیر مادر و دیگران قرار نگیرد و یا تا سطح شخصیت کودک پایین نیاید.

پدرانى هستند که خود را کوچک و خوار مى‏ سازند و یا پدر و مادرانى هستند که یکدیگر را در مقابل چشم فرزند مى‏ کوبند که در نتیجه هیچ کدام‏ نمى‏ توانند قهرمان و الگوى محبوب کودک باشند، اینجاست که کودک به دیگران رو مى‏ آورد و یا به خود پناه مى‏ برد؛ در صورتى که به خود پناه برد، گرفتار روح انزوا و غرور و خود بینى مى‏ شود و در صورتى که به دیگران رو بیاورد، خطر اشتباه در انتخاب الگو زیاد است و چه بسا به هلاکت و نابودى و فساد بکشد.

از این رو پدر باید شخصیت خود را حفظ کند و مادر باید شخصیت پدر را نگه دارد و در این الگو خدشه‏ اى وارد نسازد.

و البته این به این معنا نیست که پدر مانند برج زهر مار باشد و دیگر لبخند نزند و حرفى نگوید که نکند شخصیتش سوراخ شود، نه، پدر با شخصیت مى ‏تواند حتى هنگام شوخى و بازى و بگو و بخند، عظمت خود را داشته باشد، حتى هنگامى که فرزندش بر سر و رویش مى‏ پرد این عظمت را حس کند. پدر با شخصیت مانند کوه است، حتى هنگامى که بر سر او پا مى‏ گذاریم، در دل از او وحشت داریم و از بلندیش مى‏ هراسیم.

خلاصه این روحیه تقلید مى‏ تواند بزرگترین عامل تربیتى باشد که کودک را به سوى خوبى‏ ها و بدى ‏ها بکشاند. در صورتى که پدر خود تربیت یافته باشد و مؤدب باشد و معتقد و هدف‏دار باشد این تربیت‏ ها و اعتقادها و هدف‏ ها به کودک منتقل مى‏ شود.

 

کلیپ سرا وب‌سایت

نظرات بسته شده است.