اخلاق

اخلاق

اخلاق

کتاب اخلاق نوشته باروخ اسپینوزا مترجم دکتر محسن جهانگیری فهرست مطالب
بخش اول : درباره خدا
بخش دوم : درباره طبیعت و منشا نفس
بخش سوم : درباره منشاء و طبیعت عواطف
بخش چهارم : در خصوص بندگی انسان یا قدرت عواطف
بخش پنجم : درباره قدرت عقل و آزادی انسان…

محمد باقر

نظرات بسته شده است.