گزارشی از تولد استاد عرفان دکتر حسین الهی قمشه ای

گزارشی از تولد استاد عرفان دکتر حسین  الهی قمشه ای.به گزارش وب سایت منتسب به دکتر الهی قمشه ای در باب تولد این استاد فرزانه اینگونه آمده است. استاد الهی قمشه ای از اظهار محبت های شما سپاسگزار است.
او تولد خود را از شما جدا نمی داند و خدا را شکر می گوید که
در این عصر فناوری های اعجاب انگیز
می تواند با فرزندان معنوی خود در فضاهای مجازی
گفت و گویی داشته باشد
و چون عاشقان زیبایی و دانایی و نیکویی همه پیوسته جوانند
به همه جوانان در سنین گوناگون پیشنهاد می کند
هر روز را تولد خود دانند و آن روز را یک عمر شمارند:
که کودکی ِآن سحرگاه،
نوجوانی ِآن بامداد پگاه
و میانسالی ِآن نیمروز
و پختگی ِآن عصر و سرشب
و کهنسالی ِآن وقت خواب است برای آغاز عمری دیگر.
اگر آدمیان هر روز خود را یک عمر به حساب آورند
از وقت و فرصت هر یک روز بهره بیشتری خواهند برد
هدیه تولد ما در هر روز از دست خداوند
همان سکه یک روزه زمان است که
می توانیم بخشی از آن را خرج خود
و بخشی را خرج دیگران کنیم.

پ ن :سایت داناکده برای این استاد فرزانه آرزوی سلامتی و طول عمر را  از خداوند خواستار است
۹۳۴۰۶۱_۹۳۶۰۲۴۹۶۶۴۸۴۵۹۷_۷۱۷۴۸۳۴۱۱۸۳۵۰۴۸۵۵۹۸_n (1)

353
توسط
تومان