سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

کلیپ واقعی از شخصی در حال مرگ و جان دادن

لحظه جان دادن

کلیپ مرگ

کلیپ واقعی از شخصی که در حال جان دادن است

وقت مرگ انسان چه صحنه هایی مشاهده می کند؟

احتضار به حالتی گفته می‌شود که انسان حضور مرگ را در تمام وجودش احساس می‌کند و نشانه‌ها و علائم آن در چهره و جوارح شخص دیده می‌شود. هر چند که احتضار برای انسان‌ها متفاوت است، ولی بیشتر مردم با سختی جان کندن مواجه هستند و خروج روح از بدن برای اکثر انسانها همانند عمل جراحی بدون بیهوشی است. نویسنده در این مطلب به خصوصیات و حالات محتضر در هنگام مرگ بر اساس آموزه‌های قرآنی پرداخته است.

 در محضر فرشته مرگ

واژه های احتضار و محتضر، از «حضر» گرفته شده است. واژه «حضر» گاه در برابر غیب به شکل حاضر و غایب به کار می‌رود، و گاه در برابر بدوی و بادیه‌نشین که در این صورت به معنای شهرنشین و متمدن است. معنای دیگری برای حضر گفته‌اند که می‌توان به آماده و مهیا، تحول، زود فهم، باهوش و مانند آن اشاره کرد؛ زیرا در همین موارد، حضور به معنای آشکار شدن در برابر غیب ملاحظه شده است.

کلیپ مرگ

اما محتضر به شکل فاعلی به معنای کسی است که حضری و شهری و جلوی چشم دیگران، آشکار و حاضر است و از اهل بادیه و روستا نیست؛ ولی مراد از محتضر به شکل مفعولی کسی است که مشرف به مرگ و در حالت نزع و سکرات و غمرات مرگ است.

در حقیقت احتضار به معنای آشکار شدن علایم مرگ، حالت جان کندن و واپسین دم زندگی است. (نگاه کنید: لسان العرب، لغت‌نامه دهخدا و دیگر فرهنگ‌نامه‌ها، ذیل واژه)
شیخ طبرسی در مجمع‌البیان در تبیین علت نامگذاری حالت جان کندن به احتضار می‌نویسد: نامگذاری این حالت به احتضار از آن جهت است که فرشتگان موکل شده بر او و بستگان و همچنین مرگ در نزد او حضور یافته‌اند. (مجمع‌البحرین، ج۳، ص ۲۷۲)

به نظر می‌رسد که علت اصلی چنین نامگذاری همان حضور مرگ و فرشته یا فرشتگان موکل مرگ باشد، زیرا اولاً در بسیاری از موارد از خویشان و بستگان کسی در هنگام احتضار و جان کندن حضور ندارد و ثانیاً خداوند به صراحت در آیه ۱۸۰ سوره بقره از حضور مرگ با این جمله یاد کرده است: اذا حضر أحدکم‌الموت؛ هنگامی که مرگ یکی از شما حاضر شود.

در آیات قرآنی برای بیان این مفهوم عبارات و جملاتی چون «حضر أحدکم‌الموت»، «جاء‌أحدهم الموت»، «یاتی احدکم‌الموت»، «اذا بلغت التراقی»، «اذا بلغت الحلقوم»، «المغشی علیه من‌الموت»، «غمرات‌الموت»، «اذ یتوفی»، «اذ فزعوا» و مانند آنها استفاده شده است.

منبع: kayhan.ir

توسط
تومان