اخبارفرهنگی و هنریکلیپ هاویژه ها

کشف جمجمه سه هزار ساله در تهران میدان بهارستان

کشف جمجمه سه هزار ساله در تهران میدان بهارستان

کشف جمجمه ای عجیب مربوط به سه هزار سال پیش در تهران میدان بهارستان. پیشنهاد می کنم کلیپ زیر را ببینید که این شیء گران قیمت را کارگران کشف کرده بودند.

ابتداء فکر می کردند یک جمجمه ساده است ولی بعد از تحقیق می فهمند که این جمجمه مربوط به ۳۰۰۰ هزار سال پیش است. یکی از کارشناسان باشستان شناس می گوید این جمجمه خیلی ارزش باستانی دارد. من فکر می کنم اگر کارگرانی که آن جا کار می کردند می دانستند که این جمجمه چقدر ارزش دارد هرگز خاضر نمی شدند این جمجمه را تحویل دهند خخخخخخخخخخخخخ.

خلاصه بعد از تحقیق و بررسی چی می برند که این جمجمه مربوط به قبل از میلاد است. واقعا عجیب است. پیشنهاد می شود کلیپ را نگاه کنید و بقیه ماجرا از زبان میراث فرهنگی استان تهران بشنوید.

کشف جمجمه سه هزار ساله در تهران میدان بهارستان

یک ساختار استخوانی است که در تمامی حیوانات وجود دارد که به عنوان چهارچوب سر عمل می‌کند. ساختار صورت را حفظ می‌کند و مغز را هم از صدمه دیدن حفظ می‌کند. بدون در نظر گرفتن استخوان متحرک فک تحتانی، کرانیوم نامیده می‌شود. کرانیوم از دو بخش تشکیل شده‌است. جمجمه مغزی که بخشی از جمجمه‌است که وظیفه حفاظت از مغز را بر عهده دارد؛ و قسمت دوم استخوانهای صورت، در جلو و پایین جعبه مغزی قرار گرفته‌است و اسکلت صورت را می‌سازد. استخوانهای جعبه مغزی ۸ عدد هستند ۴ عدد فرد و میانی و ۲ عدد زوج و طرفی هستند. استخوانهای صورت ۱۴ عدد هستند که ۶ عدد زوج و ۲ عدد فرد هستند.

بدون در نظر گرفتن استخوان متحرک فک تحتانی ، کرانیوم نامیده می‌شود. کرانیوم از دو بخش تشکیل شده است. جمجمه مغزی که بخشی از جمجمه است که وظیفه حفاظت از مغز را بر عهده دارد. و قسمت دوم استخوانهای صورت ، در جلو و پایین جعبه مغزی قرار گرفته است و اسکلت صورت را می‌سازد. استخوانهای جعبه مغزی ۸ عدد هستند ۴ عدد فرد و میانی و ۲ عدد زوج و طرفی هستند. استخوانهای صورت ۱۴ عدد هستند که ۶ عدد زوج و ۲ عدد فرد هستند.

دکمه بازگشت به بالا