دانلود پرسشنامه چند وجهی سرگذشت زندگی pdf

پرسشنامه چند وجهی سرگذشت زندگی pdf

پرسشنامه چند وجهی سرگذشت زندگی

هدف ازاین پرسشنامه دستیابی به تصویری جامع از زندگی شماست.در فرآیند روان درمانی،ثبت دقیق اطلاعات باعث روشن شدن مشکل وارائه راه حل های موثر می شود. می توانیدبا تکمیل این پرسشنامه از اتلاف وقت جلسات درمان جلوگیری کرده واز آن به نحو احسن استفاده کنید.تکمیل این پرسشنامه،فرآیند درمان شمارا تسهیل می کند.تعداد صفحات: ۲۸
نوع فایل: WORD…

توسط
تومان