پاورپوینت درمورد وب پنهان

پاورپوینت درمورد وب پنهان

پاورپوینت-درمورد-وب-پنهانمشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت درمورد وب پنهان

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید:۲۰

محتویات

فهرست موضوع:
.۱مقدمه
.۲اعضای تشکیل دهنده موتورهای جستجو
.۳وب پنهان یا نامرئی چیست؟
.۴انواع وب پنهان
.۵وب مات یاتاریک
.۶اجزای تشکیل‌دهنده وب تاریک
.۷٫وب خصوصی
.۸وب ملکی
.۹وب عمیق
.۱۰روش دسترسی به وب عمیق
.۱۱چه کارهایی در وب عمیق انجام می‌شوند؟
.۱۲وب واقعا پنهان
.۱۳ویژگیهای محتوایی وب پنهان
.۱۴روشهایی که میتوان منابع اطلاعاتی را از دید روباتهای موتورهای جستجو حفظ کرد؟
.۱۵وب پنهان را چگونه نمایان کنیم ؟
.۱۶نتیجه
.۱۷منابع

قسمتی از پاورپوینت
مقدمه:
´مقاله حاضر به تعریف مفهوم اینترنت پنهان یا وب نامرئی و همچنین عوامل مؤثر در ایجاد آن پرداخته است. اجزای مختلف قلمرو تاریک اینترنت نظیر وب عمیق، وب مات، وب شخصی، وب ملکی و وب مرده به تفکیک تشریح‌شده‌اند و چگونگی ایجاد و اهمیت هریک مورد بحث قرار گرفته است. این مقاله ضمن اشاره به حجم و کیفیت قابل‌توجه منابع اطلاعاتی نهفته در اینترنت‌پنهان، بر اهمیت مهارت‌های اطلاع‌یابی در محدوده خارج از حوزه جستجوی موتورهای کاوش تأکید می‌کند.

اعضای تشکیل دهنده موتورهای جستجو:
´۱-۱نرم‌افزارخزنده یا روبات جستجوگر
´
´۲-نمایه
´
´۳-رم‌افزار جستجو در نمایه

وب پنهان یا نامرئی چیست؟
´منظور از وب پنهان بخشی از شبکه جهان گستر وب است که منابع موجود در آن خارج از حوزه جستجو و بازیابی مقدماتی موتورهای کاوش عمومی قراردارد و بازیابی اطلاعات موجود در این بخش از محیط وب ، با استفاده و جستجوی مستقیم از این موتورها میسر نیست
و . . .

دانلود فایل

توسط
تومان