پاورپوینت درمورد نمودار دوبعدی وسه بعدی در متلب

پاورپوینت درمورد نمودار دوبعدی وسه بعدی در متلب

پاورپوینت-درمورد-نمودار-دوبعدی-وسه-بعدی-در-متلبمشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت درمورد نمودار دوبعدی وسه بعدی در متلب

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: ۱۸

محتویات

دستور plot

شکل نمودار

دستورsubplot

برچسب گذاری محورهای افقی و عمودی و عنوان

افزودن متن به نمودار

رسم خطوط شبکه ای بر نمودار

ثابت نگهداشتن نمودار، دستورhold

نمودار سه بعدی نمودار سه بعدی

نمودارسه بعدی

قسمتی از پاورپوینت

دستور plot :

مثال:

>> x= linspace(0,2*pi , 30);

>> y= sin(x);

>> plot(x,y);

ترسیم چند نمودار با یک دستور plot
افزودن راهنمای علائم برنمودارها با legend
´مثال:
´X=linspace(0,2*pi,30);
´Y=sin(x);
´Z=cos(x);
´Plot(x,y,’r’,x,z,’b’);
´Legend(‘sin(x)’,’cos(x)’)
´
´
´شکل نمودار :
و . . .

دانلود فایل

توسط
تومان