تاریخ و فرهنگ

پاورپوینت” آشنایى با تاریخ تمدن اسلامى ” ۹۲ اسلاید

آشنایى با تاریخ تمدن اسلامى

تمدن در لغت و اصطلاح‏

تعریف تمدن

کلیاتى درباره تمدن و تمدن اسلامى

تمدن اسلامى  شامل دو جنبه است

تمدن اسلامى ، میراث مشترک

اسلام، امپراتورى عظیم (۲)

حقیقت یک چیز بیش نیست: تمدن اسلامى

ویژگیهاى تمدن اسلامى

ویژگیهاى تمدن اسلامى(۲)

ویژگیهاى تمدن اسلامى(۳)

مبانى تمدن اسلامى

یکتاپرستى‏

یکتاپرستى

عدالت‏

آزادى ‏

تبادل علمى در تمدن اسلامى

جایگاه دانش در اسلام‏

جایگاه والاى دانش

مقام والاى دانشمندان‏

عالم و دانشجو در پاداش سهیم‏اند

هدف علم در اسلام

تبادل علمى در تمدن اسلامى

نهادهاى علمى و آموزشى در تمدن اسلامى

مسجد- مدرسه‏

مدرسه

کتابخانه

رصدخانه

فرهنگستان

جامعه مشترک المنافع علمى در تمدن اسلامى

جامعه مشترک المنافع علمى

تبادل علمى در تمدن اسلامى

انتقال علوم به جهان اسلام

عصر طلایى تمدن اسلامى‏

تلاشهاى علمى مسلمانان سه ویژگى دارد

نهضت ترجمه

کانونهاى انتقال دانش جهانى به تمدن اسلامى

نهضت ترجمه

نهضت ترجمه

سرچشمه‏هاى اصلى

۱- علوم هندى

علوم ایرانى

 نقش ایرانیان

علوم یونانى

نخستین آورندگان دانش پزشکى

نقش جنگهاى صلیبى

نقش سیسیل‏

اسپانیا و نقش آن در انتقال علوم اسلامى

انتقال علوم اسلامى

ترجمه آثار اسلامى

هنر و معمارى در تمدن اسلامى :

خوشنویسى

اصول ویژه

خوشنویسى

اصول ویژه- ۲

انواع بناهاى اسلامى‏

علوم در تمدن اسلامى‏

شمارش علوم

جغرافیدانان اسلامى

پزشکى

پزشکى

فیزیک

صنعت و فناورى در تمدن اسلامى

بازرگانى در تمدن اسلامى

و……

حوزه تمدن اسلامى سرزمینهایى از سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا را با مرکزیت خاور میانه تشکیل مى‏داد و از چنان موقعیتى جغرافیایى برخوردار بود که پیش از اختراع کشتیهاى اقیانوس‏پیما و نیز دایر شدن راههاى هوایى در دوره‏هاى متأخر، همه راههاى بازرگانى عمده جهان در این حوزه قرار داشته است. گرچه این قلمرو گسترده گاه زیر سلطه رژیمهاى سیاسى گوناگون و در مواردى متخاصم قرار داشت، اما یگانگى اعتقادى بازرگانان عاملى بود که آنان را به یکدیگر پیوند مى‏داد و رابطه داد و ستد را تسهیل مى‏کرد

بازرگانى ممالک اسلامى در قرن چهارم از مظاهر ابهّت اسلام بود و جهان اسلام ملکه تجارت دنیا محسوب مى‏گردید و مقام نخست را داشت. کشتیها و کاروانهاى مسلمین همه دریاها و صحراها را درمى‏نوردید و اسکندریه و بغداد، دست کم در مورد کالاهاى تجملى، دو مرکز تعیین نرخ بودند.

تا پیش از قرن چهارم تجارت دنیا در دست تاجران یهودى بود. ولى از آن پس تاجران شامى جایشان را گرفتند

و…..

 

و…….

دکمه بازگشت به بالا