وقتی یک آخوند به خواننده زن معروف، گوگوش تذکر می دهد

گوگوش و خوانندگی

نصیحت جالب یک آخوند به گوگوش خواننده زن معروف. اگر دوست دارید این نصیحت را ببینید، پیشنهاد می شود به کلیپ زیر نگاه کنید.

برای دیدن کلیپ مربوطه کمی صبر کنید

به هر حال همه انسانها نسبت به همدیگر مهربان و دلسوز باشند تا زندگى انسانى در میان آنها مفهوم پیدا کند. این خواننده زن هم جزئی از مردم است. چون اگر رفتار و اخلاق و معاشرتها حتى دلهاى مردم با محبت و علاقمندى نسبت به یکدیگر مزین نشود و هر کس خودش را به چنین وضعیتى موظف نداند بدن تردید هیچ معنایى از اجتماع انسانها و زندگى مشترک آنان به ذهن خطور نمى کند.

به خاطر اینکه انسان و هر خواننده زن دیگر در زندگى فردى و دست جمعى باید خصوصیاتى داشته باشد تا از دیگر موجودات و مخلوقات ممتاز شناخته شود و آن جز مهر و محبت و به خود و به دیگران چیزى دیگرى نمى تواند باشد.س: مهر و محبت انسانها به خود و دیگران که تعریفى دارد و چگونه شکل پیدامى کند؟

پاسخ این سوال:

ج: این کلمات و مترادف آنها مانند عطوفت خوش خلقى عشق و علاقمندى و و … بر همه مردم قابل تعریف است چون همگان از مهر و محبت و امسال آنها معناى خاصى را که نشان دهنده علاقمندى و دوستهاى قلبى است می فهمند

و محبت هر کسى به دیگرى عبارتست از تامین نیاز و کمبودهاى او و رفع خطر و زیان ها مال و جانى از وى مى باشد به عبارت روشن به موفقیت دیگران علاقمند بودن.جلوگیرى از خطا و اشتباه و لغزشهاى اخلاقى و رفتارى و همچنین اصلاح برنامه هاى غلط و خسارت بار دیگران یا اعضا خانواده و ارائه راه درست و سودمند و سرنوشت ساز آیا مى تواند جانشین مهر و محبت و علاقمندی ها باشد!؟

هشدار به خواننده زن

اگر کسى بخواهد از وضعیت نادرست و خطر آفرین روحى و روانى و یا اخلاق و رفتا ر شما انتقاد کند و همیشه شما را تا رسیدن به مسیر رشد و کمال و موفقیت تحت نظر گرفته و با شیوه هاى دقیق و ظریف ولى بسیار خسته کننده براى خود شما را تعقیب مى کند تا مبدا گرفتار صیادان بى انصاف و شیاطین وسوسه ساز شوید.

لینک های دیگر

پیشنهادهای جنسی و نامشروع در تهران

تجارت جنسی داعشی ها در عراق و سوریه

654mt

نظرات بسته شده است.