"همه چیز در مورد ازدواج و مسائل جنسی"

"همه چیز در مورد ازدواج و مسائل جنسی"

"همه چیز در مورد ازدواج و مسائل جنسی"

کامل ترین کتاب در زمینه ازدواج و مسائل جنسیمشاوره ازدواج و روابط زناشویی و مسائل پیرامون آن از موارد بسیار ضروری است که هم متاهلین و هم کسانی که در شرف ازدواج هستند باید بدان آگاهی داشته باشند تا در زندگی زناشویی خود از این نظر دچار مشکل نگردند. وجود یک راهنما و منبع علمی خوب بسیار می تواند در این زمینه کمک کننده باشد.
دکتر مجد(از روانپزشکان معروف و عضو هیئت علمی دانشگاه) در یکی از سخنرانی های خود در مورد این مسائل اظهار داشت که:
من واقعا…

محمد باقر

نظرات بسته شده است.