معرفی ۷۰ نوع ست قوری و کتری مدل های جدید

ست قوری و کتری

ایده نوشیدن چای بعد از ظهر بعد از یک روز خسته کننده برای همه ما لذت بخش است و داشتن یک کتری و قوری مناسب یکی از ضروریات زندگی روزمره ماست و همه را به داشتن یک نوع با کیفیت از آن ترغیب می کند ، اما این در انتخاب یک کتری و قوری مناسب ، صرف نظر از مارک آن ، نکاتی که باید به آن توجه کنیم موضوعی است که امروز می خواهیم در اینجا بدان بپردازیم.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5039012.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قوری پیرکس شانگیکسین مدل SY-118 ظرفیت 1100 میلی لیتر

قوری پیرکس شانگیکسین مدل SY-118 ظرفیت 1100 میلی لیتر
قوری پیرکس شانگیکسین مدل SY-118 ظرفیت 1100 میلی لیتر
۷۲,۰۰۰
٪۲۶
۵۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/683a92d7558199e906b77eee3c7d1b9880f35c45_1594136347.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرنچ پرس مدل P350

فرنچ پرس مدل P350
فرنچ پرس مدل P350
۷۰,۰۰۰
٪۱۲
۶۱,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4687673.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قوری زعفران کد 2022

قوری زعفران کد 2022
قوری زعفران کد 2022
۹,۷۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/920321.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

وارمر قوری مسوار سی دا کد PZ107

وارمر قوری مسوار سی دا کد PZ107
وارمر قوری مسوار سی دا کد PZ107
۱۴,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121908478.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرنچ پرس لیدو مدل ARY-16

فرنچ پرس لیدو مدل ARY-16
فرنچ پرس لیدو مدل ARY-16
۱۳۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114846229.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

وارمر قوری مدل SM

وارمر قوری مدل SM
وارمر قوری مدل SM
۲۱,۷۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113330035.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

وارمر قوری متال هوم کد 01

وارمر قوری متال هوم کد 01
وارمر قوری متال هوم کد 01
۱۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/05f3b1ed6739325711483496e62e4f42f5434bb6_1602704151.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست کتری و قوری مدل FUN-M

ست کتری و قوری مدل FUN-M
ست کتری و قوری مدل FUN-M
۱۰۰,۰۰۰
٪۳۰
۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114125663.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

وارمر قوری کد 01

وارمر قوری کد 01
وارمر قوری کد 01
۱۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/466051.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

وارمر تاشو مدل Misk

وارمر تاشو مدل Misk
وارمر تاشو مدل Misk
۳۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/972610.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دمنوش ساز مدل Mr Tea

دمنوش ساز مدل Mr Tea
دمنوش ساز مدل Mr Tea
۳۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2a8ceb22bb9e5aa0abc80c71f5a0b65c11a49ba9_1609932216.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست کتری و قوری نسترن مدل کوک

ست کتری و قوری نسترن مدل کوک
ست کتری و قوری نسترن مدل کوک
۷۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5039028.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قوری پیرکس شانگیکسین مدل SY-108 ظرفیت 900 میلی لیتر

قوری پیرکس شانگیکسین مدل SY-108 ظرفیت 900 میلی لیتر
قوری پیرکس شانگیکسین مدل SY-108 ظرفیت 900 میلی لیتر
۵۳,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2617919.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کف ساز شیر ایکیا مدل 01

کف ساز شیر ایکیا مدل 01
کف ساز شیر ایکیا مدل 01
۷۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112199346.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز فرنچ پرس کد 1000001112

قهوه ساز فرنچ پرس کد 1000001112
قهوه ساز فرنچ پرس کد 1000001112
۵۸,۸۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6abb0d55453fdf9b10df14904d633e2056827337_1595166532.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

وارمر قوری مدل 2201

وارمر قوری مدل 2201
وارمر قوری مدل 2201
۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2076591.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قوری چینی مقصود کد 130

قوری چینی مقصود کد 130
قوری چینی مقصود کد 130
۴۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3467181.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قوری و استند وارمر کد 1704-1

قوری و استند وارمر کد 1704-1
قوری و استند وارمر کد 1704-1
۱۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110935050.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست استکان نعلبکی 12پارچه کاوه سری گلجام کد 218

ست استکان نعلبکی 12پارچه کاوه سری گلجام کد 218
ست استکان نعلبکی 12پارچه کاوه سری گلجام کد 218
۳۹,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119334822.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرنچ پرس کد 2020

فرنچ پرس کد 2020
فرنچ پرس کد 2020
۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119675473.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرنچ پرس کد 350 new3

فرنچ پرس کد 350 new3
فرنچ پرس کد 350 new3
۸۳,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a52a180216e8ea5495907eb0e98b59467fef99c3_1604931659.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرنچ پرس مدل MK 350

فرنچ پرس مدل MK 350
فرنچ پرس مدل MK 350
۵۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114245120.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کف شیر ساز کافی فرادر مدل 0682

کف شیر ساز کافی فرادر مدل 0682
کف شیر ساز کافی فرادر مدل 0682
۴۴,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121955411.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرنچ پرس جونای کد 351

فرنچ پرس جونای کد 351
فرنچ پرس جونای کد 351
۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111368419.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قوری طرح بهار گل ها کد03

قوری طرح بهار گل ها کد03
قوری طرح بهار گل ها کد03
۵۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4111607.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لیوان دمنوش ساز مدل آنجل

لیوان دمنوش ساز مدل آنجل
لیوان دمنوش ساز مدل آنجل
۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4d3001affbc898cfdbd14856f08537abd2221af2_1603192913.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس چای خوری 14 پارچه ساکورا مدل ویلا کد 572102W

سرویس چای خوری 14 پارچه ساکورا مدل ویلا کد 572102W
سرویس چای خوری 14 پارچه ساکورا مدل ویلا کد 572102W
۱۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121013421.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قوری کد 1100

قوری کد 1100
قوری کد 1100
۵۴,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f16712e3b83cfc2bdc21b410c055039b35eea9d0_1600000436.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قوری زعفران مدل هفت دریا کد 2140

قوری زعفران مدل هفت دریا کد 2140
قوری زعفران مدل هفت دریا کد 2140
۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/32c473c06a7b99ffe048e60155e2bf21ad9332de_1594649424.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دمنوش ساز مدل flower

دمنوش ساز مدل flower
دمنوش ساز مدل flower
۱۳,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111085007.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه تقدیس مدل هتلی 130 میلی لیتر

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه تقدیس مدل هتلی 130 میلی لیتر
ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه تقدیس مدل هتلی 130 میلی لیتر
۹۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2208444.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لیوان دمنوش ساز Jingpin با درب استیل

لیوان دمنوش ساز Jingpin با درب استیل
لیوان دمنوش ساز Jingpin با درب استیل
۶۳,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112834352.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کتری مدل W241.2L

کتری مدل W241.2L
کتری مدل W241.2L
۳۱,۸۰۰
٪۳
۳۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2e7abc40718b3c0bdc8ab2c180734fc203fda92f_1605674743.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست کتری و قوری پونته مدل Florance

ست کتری و قوری پونته مدل Florance
ست کتری و قوری پونته مدل Florance
۶۴۸,۰۰۰
٪۴۴
۳۶۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1721966.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لیوان دمنوش ساز رجینال مدل SJ-1074

لیوان دمنوش ساز رجینال مدل SJ-1074
لیوان دمنوش ساز رجینال مدل SJ-1074
۶۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1848403.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قوری جیا می هوا مدل A084B

قوری جیا می هوا مدل A084B
قوری جیا می هوا مدل A084B
۹۳,۰۰۰ تومان

اگر سراغ کتری روگازی رفتید، از لحاظ جنس می‌توانید انتخاب‌های متنوع‌تری داشته باشید. اما اینکه چه جنسی بخرید باز به سلیقه خودتان بستگی دارد. البته دیزاین آشپزخانه‌تان هم شرط است.

  • استیل ضدزنگ: کتری‌های استیل بادوام‌اند و زود قُر نمی‌شوند. به‌اضافه اینکه تمیزکردن‌شان سخت نیست و تیره نمی‌شوند. می‌توانید بسته به سلیقه خودتان مدل مات یا براق‌شان را انتخاب کنید. منتها این جنس کتری‌ها کمی دیر داغ می‌شوند. اگر جنس دسته‌شان هم از استیل باشد، چون خیلی داغ می‌شود، باید موقع گرفتن مراقب بود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان