کلیپ هاکلیپ های جذاب و دیدنی

معرفی ۳۶ نوع ست قوری و کتری مدل های جدید

ایده نوشیدن چای بعد از ظهر بعد از یک روز خسته کننده برای همه ما لذت بخش است و داشتن یک کتری و قوری مناسب یکی از ضروریات زندگی روزمره ماست و همه را به داشتن یک نوع با کیفیت از آن ترغیب می کند ، اما این در انتخاب یک کتری و قوری مناسب ، صرف نظر از مارک آن ، نکاتی که باید به آن توجه کنیم موضوعی است که امروز می خواهیم در اینجا بدان بپردازیم.

جهت مشاهده مدل های دیگر کتری و قوری کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر کتری و قوری کلیک کنید

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/683a92d7558199e906b77eee3c7d1b9880f35c45_1594136347.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرنچ پرس مدل P350

فرنچ پرس مدل P350
فرنچ پرس مدل P350
۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2e7abc40718b3c0bdc8ab2c180734fc203fda92f_1605674743.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست کتری و قوری پونته مدل Florance

ست کتری و قوری پونته مدل Florance
ست کتری و قوری پونته مدل Florance
۶۴۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110172577.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست قوری و کتری مدل 002

ست قوری و کتری مدل 002
ست قوری و کتری مدل 002
۳۳۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c0ed539aae2d41ee0cf4bd8a0f223c4903ee398b_1613307490.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست کتری و قوری آ ا سه مدل H 2020

ست کتری و قوری آ ا سه مدل H 2020
ست کتری و قوری آ ا سه مدل H 2020
۱,۳۰۰,۰۰۰
٪۳۷
۸۱۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5039012.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قوری پیرکس شانگیکسین مدل SY-118 ظرفیت 1100 میلی لیتر

قوری پیرکس شانگیکسین مدل SY-118 ظرفیت 1100 میلی لیتر
قوری پیرکس شانگیکسین مدل SY-118 ظرفیت 1100 میلی لیتر
۷۲,۰۰۰
٪۲۵
۵۳,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5b8eeb794cd361b29d0cd423549f595b303fe5f0_1615808464.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8050 S

ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8050 S
ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8050 S
۱,۰۸۰,۰۰۰
٪۲۶
۷۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3beedd7b89c9bbc5afd771f86b8922be38c02c18_1613643592.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8026 S

ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8026 S
ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8026 S
۱,۱۸۰,۰۰۰
٪۲۴
۸۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119334822.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرنچ پرس کد 2020

فرنچ پرس کد 2020
فرنچ پرس کد 2020
۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bacd8f69891da44df9b684318957e73b77b5cb78_1596521516.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کتری و قوری هایسونگ کد 008

کتری و قوری هایسونگ کد 008
کتری و قوری هایسونگ کد 008
۱,۰۹۹,۰۰۰
٪۲۸
۷۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/05f3b1ed6739325711483496e62e4f42f5434bb6_1602704151.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست کتری و قوری مدل FUN-M

ست کتری و قوری مدل FUN-M
ست کتری و قوری مدل FUN-M
۹۵,۰۰۰
٪۶
۸۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/daf5c7007d9c61f71aa97724456e319c60cfcea8_1611822250.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سماور گازی پارسیس مدل A12 گنجایش 6 لیتر

سماور گازی پارسیس مدل A12 گنجایش 6 لیتر
سماور گازی پارسیس مدل A12 گنجایش 6 لیتر
۹۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cb8c59efebfcd0c6e62ccd83bcac1a5eff8ffe6a_1613643237.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8026

ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8026
ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8026
۱,۱۸۰,۰۰۰
٪۲۴
۸۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121908478.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرنچ پرس لیدو مدل ARY-16

فرنچ پرس لیدو مدل ARY-16
فرنچ پرس لیدو مدل ARY-16
۱۳۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a89223cded430f5fd5c7c8f4af2dfb6747070c7b_1603120431.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست کتری و قوری مدل زرین کد zrnp-9914

ست کتری و قوری مدل زرین کد zrnp-9914
ست کتری و قوری مدل زرین کد zrnp-9914
۱۲۸,۸۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112199346.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز فرنچ پرس کد 1000001112

قهوه ساز فرنچ پرس کد 1000001112
قهوه ساز فرنچ پرس کد 1000001112
۶۴,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2076591.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قوری چینی مقصود کد 130

قوری چینی مقصود کد 130
قوری چینی مقصود کد 130
۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/92c504d4d962b6698883bb02d92833de56c0a44a_1612114815.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قوری پیرکس مدل M78

قوری پیرکس مدل M78
قوری پیرکس مدل M78
۱۱۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120375981.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست کتری و قوری هپی فامیلی کد HP-BD9857B...3

ست کتری و قوری هپی فامیلی کد HP-BD9857B...3
ست کتری و قوری هپی فامیلی کد HP-BD9857B...3
۴۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/08756cd5f21cee09cf897551cc9affedd2dafd87_1610296136.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست کتری و قوری ام آر اس کد 609

ست کتری و قوری ام آر اس کد 609
ست کتری و قوری ام آر اس کد 609
۹۹۹,۰۰۰
٪۳۵
۶۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8530e57aa37b20a0e41b1a3939fa42ddaa7bacd2_1605676206.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست کتری و قوری پونته مدل Aten

ست کتری و قوری پونته مدل Aten
ست کتری و قوری پونته مدل Aten
۶۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112834352.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کتری مدل W241.2L

کتری مدل W241.2L
کتری مدل W241.2L
۳۵,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120990809.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کتری و قوری مدل A155

کتری و قوری مدل A155
کتری و قوری مدل A155
۲۲۲,۹۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120688346.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس چای خوری 40 پارچه کاراجا مدل MAJESTY

سرویس چای خوری 40 پارچه کاراجا مدل MAJESTY
سرویس چای خوری 40 پارچه کاراجا مدل MAJESTY
۸,۶۰۰,۰۰۰
٪۱۵
۷,۳۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3467181.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قوری و استند وارمر کد 1704-1

قوری و استند وارمر کد 1704-1
قوری و استند وارمر کد 1704-1
۱۷۰,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/11894690cad1bcda9f258cdc34f6e51a6774dbaf_1596484189.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست کتری و قوری کد 4325

ست کتری و قوری کد 4325
ست کتری و قوری کد 4325
۳۵۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9997ca072a7355bcea22e33bfa6e4e3bb79ad05b_1604265960.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست کتری و قوری نوا مدل N2772

ست کتری و قوری نوا مدل N2772
ست کتری و قوری نوا مدل N2772
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dfc9361e62e2ab0ec29c6ebdcf9ac49e90f57f42_1598177251.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست کتری و قوری راسا مدل 006

ست کتری و قوری راسا مدل 006
ست کتری و قوری راسا مدل 006
۴۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fc02fe2a13433cc289dfc4ed9618ad000c57455d_1615808329.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست کتری و قوری هایسونگ مدل N 8050

ست کتری و قوری هایسونگ مدل N 8050
ست کتری و قوری هایسونگ مدل N 8050
۱,۰۸۰,۰۰۰
٪۲۶
۷۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1b7638771813886c95fdc10cdf300716fa29f3c9_1596361545.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپرسو ساز واکاکو مدل Nanopresso 88

اسپرسو ساز واکاکو مدل Nanopresso 88
اسپرسو ساز واکاکو مدل Nanopresso 88
۲,۳۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f214eb4e19ebfa7ed39cdbd60ca7b8ca93ad8dd9_1605984576.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست کتری و قوری کرکماز مدل Mega کد 091

ست کتری و قوری کرکماز مدل Mega کد 091
ست کتری و قوری کرکماز مدل Mega کد 091
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4370867.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کتری تی جی اچ کد 3002

کتری تی جی اچ کد 3002
کتری تی جی اچ کد 3002
۴۲۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111085007.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه تقدیس مدل هتلی 130 میلی لیتر

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه تقدیس مدل هتلی 130 میلی لیتر
ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه تقدیس مدل هتلی 130 میلی لیتر
۱۱۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5039028.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قوری پیرکس شانگیکسین مدل SY-108 ظرفیت 900 میلی لیتر

قوری پیرکس شانگیکسین مدل SY-108 ظرفیت 900 میلی لیتر
قوری پیرکس شانگیکسین مدل SY-108 ظرفیت 900 میلی لیتر
۴۹,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/972610.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دمنوش ساز مدل Mr Tea

دمنوش ساز مدل Mr Tea
دمنوش ساز مدل Mr Tea
۳۶,۰۰۰
٪۸
۳۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/41f89ec4a51e2e34473887c306dbc67aea382a1d_1611388782.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست کتری و قوری مدل Bahar3527

ست کتری و قوری مدل Bahar3527
ست کتری و قوری مدل Bahar3527
۳۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119595523.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست کتری و قوری پونته مدل Veniz

ست کتری و قوری پونته مدل Veniz
ست کتری و قوری پونته مدل Veniz
۵۷۷,۰۰۰ تومان

اگر سراغ کتری روگازی رفتید، از لحاظ جنس می‌توانید انتخاب‌های متنوع‌تری داشته باشید. اما اینکه چه جنسی بخرید باز به سلیقه خودتان بستگی دارد. البته دیزاین آشپزخانه‌تان هم شرط است.

جهت مشاهده مدل های دیگر کتری و قوری کلیک کنید

  • استیل ضدزنگ: کتری‌های استیل بادوام‌اند و زود قُر نمی‌شوند. به‌اضافه اینکه تمیزکردن‌شان سخت نیست و تیره نمی‌شوند. می‌توانید بسته به سلیقه خودتان مدل مات یا براق‌شان را انتخاب کنید. منتها این جنس کتری‌ها کمی دیر داغ می‌شوند. اگر جنس دسته‌شان هم از استیل باشد، چون خیلی داغ می‌شود، باید موقع گرفتن مراقب بود.

جهت مشاهده مدل های دیگر کتری و قوری کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا