آرایشی و بهداشتیاکسسوری مردانهمحصولات پرفروش

معرفی ۹۵ مدل زیبا و پرفروش کلاه کپ زنانه و مردانه

مدل های زیبای کلاه کپ زنانه و مردانه

می توان گفت استفاده از کلاه مربوط به اجداد ما است ، جایی که آنها برای موارد مختلف یا گشت و گذار روزانه خود کلاه می گذاشتند. حتی امروزه نیز بسیاری از جوانان از کلاه پیروی از گذشته استفاده می کنند که منجر به شکل و شمایل قدیمی نمی شود ، اما شکل ظاهری آنها مدرن تر و به روزتر شده است. یکی از این کلاه های محبوب که افراد بدون در نظر گرفتن جنسیت از آن استفاده می کنند Cap است.

استفاده از این مدل کلاه فقط برای جوانان نیست ، بلکه افراد مسن نیز می توانند هنگام ورزش و با انجام کارهای روزمره از آن استفاده کنند. زیبایی کلاه در ظاهر افراد واقعاً قابل بحث نیست ، زیرا شما می توانید با استفاده از این کلاه ظاهر رسمی و جدی خود را به ظاهری دوستانه و مدرن تغییر دهید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/82d5038fea59017577474d194b4c38218771acb5_1595702762.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه کپ مدل LOO-ZA کد 30551

کلاه کپ مدل LOO-ZA کد 30551
کلاه کپ مدل LOO-ZA کد 30551
۸۰,۰۰۰
٪۴۳
۴۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119262130.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه کپ مدل USN03

کلاه کپ مدل USN03
کلاه کپ مدل USN03
۳۳,۹۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121079640.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه کپ کد msh1

کلاه کپ کد msh1
کلاه کپ کد msh1
۵۵,۰۰۰
٪۱۱
۴۸,۹۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113020464.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه کپ کد NK302

کلاه کپ کد NK302
کلاه کپ کد NK302
۴۹,۰۰۰
٪۱۷
۴۰,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/512116c3c1245d7c2cbd4c7bc78cf96acab4e7be_1595846345.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه آفتابگیر کد AT1254

کلاه آفتابگیر کد AT1254
کلاه آفتابگیر کد AT1254
۱۲,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120055243.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه کپ طرح NY کد 4832

کلاه کپ طرح NY کد 4832
کلاه کپ طرح NY کد 4832
۴۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114238987.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه کپ مدل 1367

کلاه کپ مدل 1367
کلاه کپ مدل 1367
۱۲۹,۰۰۰
٪۱۴
۱۱۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/de9c0d36a1d603a85785bcba868fba820159d3d3_1614445832.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه لئونی کد 001Ring

کلاه لئونی کد 001Ring
کلاه لئونی کد 001Ring
۴۳,۰۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/91b102fe75184b47a7d864be78a8104f383dcffd_1595080022.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه کپ مدل LOOP کد 30539

کلاه کپ مدل LOOP کد 30539
کلاه کپ مدل LOOP کد 30539
۵۰,۰۰۰
٪۱۰
۴۴,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121759331.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه کپ کد 0021

کلاه کپ کد 0021
کلاه کپ کد 0021
۴۴,۰۰۰
٪۱۰
۳۹,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1d1b19b27bd0c27be25b9382099776ad989fe58e_1615742001.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه آفتابگیر مدل 951

کلاه آفتابگیر مدل 951
کلاه آفتابگیر مدل 951
۳۳,۰۰۰
٪۲۹
۲۳,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2c7a9b0c4567fb3b7c7fa77185fdc45d3165a9ee_1620628686.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه مدل باکت

کلاه مدل باکت
کلاه مدل باکت
۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121234834.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه کپ مدل خروشان

کلاه کپ مدل خروشان
کلاه کپ مدل خروشان
۵۸,۰۰۰
٪۱۴
۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/428c96feaf62c8f30cd5f401735199be1036ed1c_1593546440.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه آفتاب گیر کد SRM

کلاه آفتاب گیر کد SRM
کلاه آفتاب گیر کد SRM
۳۲,۰۰۰
٪۲۰
۲۵,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b66cbea3f0f32ee3acf0e0c6e3a549ac575ad49d_1612865580.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه کپ مدل S600

کلاه کپ مدل S600
کلاه کپ مدل S600
۹۶,۰۰۰
٪۲۲
۷۴,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cb9cabec75176ca0c7d609588bb5c2e3ae2ddc4b_1618908891.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه مدل خاخامی

کلاه مدل خاخامی
کلاه مدل خاخامی
۱۲۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b25fe25e222165a717c109cb42c52461cefb8e40_1613043696.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه آفتابگیر مدل 23-04

کلاه آفتابگیر مدل 23-04
کلاه آفتابگیر مدل 23-04
۱۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bc03a3f5db0fc4e60499616224731f20b28af2b1_1597138297.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه کپ مدل K-1

کلاه کپ مدل K-1
کلاه کپ مدل K-1
۶۵,۰۰۰
٪۲۳
۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d96bfd1e3376b626ae6405e7526f51f76b826252_1620551554.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه آفتابگیر مدل KOA-02

کلاه آفتابگیر مدل KOA-02
کلاه آفتابگیر مدل KOA-02
۶۹,۰۰۰
٪۵۵
۳۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120814895.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه کپ طرح MODERN BRITISH کد Mb150

کلاه کپ طرح MODERN BRITISH کد Mb150
کلاه کپ طرح MODERN BRITISH کد Mb150
۹۹,۰۰۰
٪۵۴
۴۵,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111494051.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه کپ کد M200

کلاه کپ کد M200
کلاه کپ کد M200
۳۵,۵۰۰
٪۱۰
۳۱,۹۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c16fed7b95152baed80cd6d74ec456e15c4852c6_1620119657.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه کپ کد KOT-07

کلاه کپ کد KOT-07
کلاه کپ کد KOT-07
۷۰,۰۰۰
٪۳۶
۴۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111590018.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه کپ کد M300

کلاه کپ کد M300
کلاه کپ کد M300
۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/14f46f74af9d2473558e75e41eeed533bea55185_1611948009.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه کپ مدل BTS

کلاه کپ مدل BTS
کلاه کپ مدل BTS
۷۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113315578.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه کپ کد AD280

کلاه کپ کد AD280
کلاه کپ کد AD280
۳۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0fad36ec64947445301cb0dc4967fafeea776b91_1623555640.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه مدل باکت کد 01

کلاه مدل باکت کد 01
کلاه مدل باکت کد 01
۹۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c8de139a572d7d46f6b351ddc7b56b1d96f6c051_1617882601.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماسک تزیینی مدل ارتشی 004

ماسک تزیینی مدل ارتشی 004
ماسک تزیینی مدل ارتشی 004
۹,۱۶۰
٪۱۲
۸,۰۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2626667c7991fc084b49fa919a712d8ee90e0068_1606164872.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه مدل لئونی کد 1001

کلاه مدل لئونی کد 1001
کلاه مدل لئونی کد 1001
۶۱,۰۰۰
٪۳۹
۳۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c0eb34bb8a24faf3bcc0cb0c8ddd038baf431326_1620033668.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه کپ کد KOT-05

کلاه کپ کد KOT-05
کلاه کپ کد KOT-05
۷۷,۰۰۰
٪۳۶
۴۹,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113020450.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه کپ کد NK301

کلاه کپ کد NK301
کلاه کپ کد NK301
۶۰,۰۰۰
٪۳۰
۴۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/30d6030085bab5b8f3f18aefd66d30839e152863_1606040985.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماسک تزیینی زنانه مدل no.15

ماسک تزیینی زنانه مدل no.15
ماسک تزیینی زنانه مدل no.15
۱۶۰,۰۰۰
٪۳۸
۹۹,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9449536ada511ce3db3ee7c6aa6b195d09e12417_1624277218.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه آفتابگیر مدل 60-04

کلاه آفتابگیر مدل 60-04
کلاه آفتابگیر مدل 60-04
۲۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6ef4943b7047ab7ae76a3d74292ef1d87f2d2786.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه آفتابگیر مدل best

کلاه آفتابگیر مدل best
کلاه آفتابگیر مدل best
۱۱,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/18496b2ca16c87f7debfdcc88f6d373e11e10a72_1620818965.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه آفتابگیر مدل کابوی ساده کد KOA-08

کلاه آفتابگیر مدل کابوی ساده کد KOA-08
کلاه آفتابگیر مدل کابوی ساده کد KOA-08
۷۹,۰۰۰
٪۵۷
۳۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1ec562ef372aa43362eb85b7d5ec2cdbab12d12a_1616874415.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه آفتابگیر مدل تلی

کلاه آفتابگیر مدل تلی
کلاه آفتابگیر مدل تلی
۱۲,۴۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2e5f1f223840d04d4db2e13b1968fbaa20083dcc_1601186148.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه آفتاب گیر زنانه بِست مدل 2022

کلاه آفتاب گیر زنانه بِست مدل 2022
کلاه آفتاب گیر زنانه بِست مدل 2022
۱۵,۶۰۰ تومان

کلاه بافتنی کد M218

۳۰,۰۰۰ تومان

کلاه مدل خاخامی کد 01

۱۲۵,۰۰۰ تومان

کلاه کپ مدل H-03

۱۱۹,۰۰۰
٪۱۸
۹۸,۱۰۰ تومان

کلاه آفتابگیر مدل ماهیگیری کد KOA-09

۱۱۹,۰۰۰
٪۵۹
۴۸,۵۰۰ تومان

کلاه حصیری مدل کابوی

۴۵,۰۰۰
٪۲۸
۳۲,۵۰۰ تومان

هدبند مدل HE 001

۳۳,۰۰۰ تومان

کلاه لئونی کد GHO77

۴۰,۰۰۰ تومان

کلاه کپ کد N140

۳۸,۵۰۰ تومان

کلاه روسی طرح پوست کد 1104

۳۹,۰۰۰
٪۱۳
۳۴,۱۰۰ تومان

کلاه آفتابگیر طرح چریکی کد KOA-06

۸۴,۰۰۰
٪۶۱
۳۲,۵۰۰ تومان

کلاه آفتابگیر مدل NI12

۳۳,۰۰۰
٪۲۴
۲۵,۰۰۰ تومان

کلاه لئونی مدل SAM1T

۵۶,۰۰۰
٪۲۰
۴۴,۸۰۰ تومان

کلاه کپ مدل BTS PW

۷۹,۰۰۰ تومان

کلاه مدل باکت

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کلاه کوهنوردی کد m-100

۶۰,۰۰۰
٪۳۸
۳۷,۴۰۰ تومان

کلاه کپ کد N160

۶۴,۰۰۰
٪۱۵
۵۴,۴۰۰ تومان

کلاه آفتابگیر کد 65001

۱۱,۵۰۰ تومان

کلاه کپ کد KOT-14

۸۴,۰۰۰
٪۳۴
۵۵,۱۰۰ تومان

کلاه حصیری مدل ing

۳۸,۰۰۰
٪۲۹
۲۶,۹۰۰ تومان

کلاه کوهنوردی مدل PJ-10102

۴۶,۰۰۰
٪۲۵
۳۴,۵۰۰ تومان

کلاه کپ کد 29004

۸۷,۰۰۰ تومان

کلاه کپ مدل عماد

۵۵,۹۰۰ تومان

کلاه لئونی مدل DOCKER-01T

۱۳۸,۰۰۰ تومان

کلاه کپ مدل PZ151

۷۴,۰۰۰ تومان

کلاه آفتابی مدل Bodyguard

۶۵,۰۰۰
٪۱۹
۵۲,۵۰۰ تومان

کلاه لئونی مدل leobla

۶۹,۰۰۰
٪۳۵
۴۴,۹۰۰ تومان

هدبند مدل Yu 432

۱۷,۴۰۰
٪۱۷
۱۴,۴۹۰ تومان

کلاه کپ کد N110

۵۱,۹۰۰ تومان

از آنجا که انتخاب یک کلاه با کیفیت و در عین حال زیبا نقش زیادی در زیبایی استایل شما دارد ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بخوانید تا با انتخاب درست یک کلاه زیبا و جذاب برای خود یا شخص دیگری بخرید. پس با ما همراه باشید تا نکات مهمی را که باید هنگام خرید کلاه به آنها توجه کنید به شما آموزش دهیم.

کلاه کپ مدل LOO-ZA کد 30551

۸۰,۰۰۰
٪۴۳
۴۶,۰۰۰ تومان

کلاه کپ مدل USN03

۳۳,۹۷۰ تومان

کلاه کپ کد msh1

۵۵,۰۰۰
٪۱۱
۴۸,۹۵۰ تومان

کلاه کپ کد NK302

۴۹,۰۰۰
٪۱۷
۴۰,۷۰۰ تومان

کلاه کپ طرح NY کد 4832

۴۶,۰۰۰ تومان

کلاه کپ مدل 1367

۱۲۹,۰۰۰
٪۱۴
۱۱۱,۰۰۰ تومان

کلاه لئونی کد 001Ring

۴۳,۰۴۰ تومان

کلاه کپ مدل LOOP کد 30539

۵۰,۰۰۰
٪۱۰
۴۴,۹۰۰ تومان

کلاه کپ کد 0021

۴۴,۰۰۰
٪۱۰
۳۹,۶۰۰ تومان

کلاه آفتابگیر مدل 951

۳۳,۰۰۰
٪۲۹
۲۳,۵۰۰ تومان

کلاه مدل باکت

۸۵,۰۰۰ تومان

کلاه کپ مدل خروشان

۵۸,۰۰۰
٪۱۴
۵۰,۰۰۰ تومان

کلاه آفتاب گیر کد SRM

۳۲,۰۰۰
٪۲۰
۲۵,۵۰۰ تومان

کلاه کپ مدل S600

۹۶,۰۰۰
٪۲۲
۷۴,۸۰۰ تومان

کلاه مدل خاخامی

۱۲۶,۰۰۰ تومان

کلاه آفتابگیر مدل 23-04

۱۱۰,۰۰۰ تومان

کلاه کپ مدل K-1

۶۵,۰۰۰
٪۲۳
۵۰,۰۰۰ تومان

کلاه آفتابگیر مدل KOA-02

۶۹,۰۰۰
٪۵۵
۳۱,۰۰۰ تومان

کلاه کپ طرح MODERN BRITISH کد Mb150

۹۹,۰۰۰
٪۵۴
۴۵,۵۰۰ تومان

کلاه کپ کد M200

۳۵,۵۰۰
٪۱۰
۳۱,۹۵۰ تومان

کلاه کپ مردانه کد btt 27

۵۴,۰۰۰
٪۱۲
۴۷,۶۰۰ تومان

کلاه کپ کد KOT-07

۷۰,۰۰۰
٪۳۶
۴۵,۰۰۰ تومان

کلاه کپ کد M300

۳۵,۰۰۰ تومان

کلاه کپ مدل BTS

۷۹,۰۰۰ تومان

کلاه کپ کد AD280

۳۹,۵۰۰ تومان

کلاه مدل باکت کد 01

۹۲,۰۰۰ تومان

ماسک تزیینی مدل ارتشی 004

۹,۱۶۰
٪۱۲
۸,۰۶۰ تومان

کلاه مدل لئونی کد 1001

۶۱,۰۰۰
٪۳۹
۳۷,۰۰۰ تومان

کلاه کپ کد KOT-05

۷۷,۰۰۰
٪۳۶
۴۹,۱۰۰ تومان

کلاه کپ کد NK301

۶۰,۰۰۰
٪۳۰
۴۲,۰۰۰ تومان

نگاهی کوتاه به تاریخچه استفاده از کلاه به طور کلی:
طبق شواهد تاریخی ، افراد غارنشین اولین کسانی بودند که کلاه هایی به اشکال مختلف پوشیدند. در گذشته ، کلاه ها بیشتر نمادی از یک ملت یا قبیله خاص یا نمایندگی از مذهب قبیله خاصی بودند.

کلاه کپ مردانه مدل PJ-105040

۹۱,۰۰۰
٪۱۱
۸۰,۹۰۰ تومان

کلاه مردانه طرح چریکی کد KOA-32

۸۰,۰۰۰
٪۲۵
۶۰,۰۰۰ تومان

کلاه مردانه کد LOO1

۳۰,۰۰۰ تومان

کلاه کپ مردانه اوکلی مدل BG-MESH

۱,۵۰۰,۰۰۰
٪۱۱
۱,۳۳۵,۰۰۰ تومان
۱.۵
٪۱۱
۱.۳۳۵ میلیون تومان

کلاه مردانه مدل 15093

۱۸۵,۰۰۰ تومان

کلاه مردانه کد 2007

۴۸,۰۰۰ تومان

کلاه مردانه مدل PS01

۲۲۰,۰۰۰ تومان

کلاه مردانه کد 2223

۱۶۱,۰۰۰ تومان

کلاه مردانه طرح چریکی کد KOA-30

۸۰,۰۰۰
٪۱۵
۶۸,۰۰۰ تومان

کلاه کپ مردانه کوتون مدل 8YAM

۳۱۸,۰۰۰
٪۴۲
۱۸۶,۰۰۰ تومان

کلاه مردانه طرح چریکی کد KOA-28

۸۰,۰۰۰
٪۲۵
۶۰,۰۰۰ تومان

کلاه مردانه مدل 2153

۱۶۱,۰۰۰ تومان

کلاه مردانه مدل Sh074

۴۷۸,۰۰۰ تومان

کلاه مردانه مدل 65

۲۱۰,۰۰۰ تومان

کلاه مردانه مدل 1 Army

۵۵,۰۰۰ تومان

کلاه مردانه کد 302

۵۱۰,۰۰۰ تومان

کلاه مردانه مدل Army 3

۴۲۰,۰۰۰ تومان

کلاه مردانه مدل 0011

۳۸۰,۰۰۰ تومان

کلاه مردانه مدل A-w

۲۸۰,۰۰۰ تومان

کلاه مردانه مدل 2

۸۰,۰۰۰ تومان

کلاه مردانه کد 2581

۴۸,۰۰۰ تومان

کلاه مردانه کد 8003

۳۴,۰۰۰ تومان

کلاه مردانه مدل 1411

۱۱۹,۰۰۰ تومان

کلاه مردانه کد NY221

۴۵,۰۰۰ تومان

کلاه مردانه مدل Q89

۱۴۵,۰۰۰ تومان

کلاه کپ مردانه مدل 1041 A

۲۵۰,۰۰۰
٪۱۰
۲۲۵,۰۰۰ تومان

کلاه مردانه کد 14

۱۰۰,۰۰۰
٪۲۱
۷۹,۰۰۰ تومان

کلاه مردانه کد 568

۷۹,۰۰۰ تومان

می توان گفت استفاده از کلاه در ایران در زمان صفویه یا حتی قبل از آن معمول بوده است و فقط اشراف از کلاه های خاصی استفاده می کردند که با جواهرات تزئینی زیبا تزئین شده بودند. بعداً ، در زمان رضاشاه ، کلاه شاپو مورد استفاده قرار گرفت ، به طوری که دانش آموزان مجبور بودند هنگام رفتن به مدرسه از این کلاه های خاص استفاده کنند.

کلاه ورزشی مدل PZ73

۸۰,۰۰۰ تومان

کلاه کوهنوردی کد TM182

۴۴,۰۰۰
٪۳۳
۲۹,۴۰۰ تومان

کلاه کپ کد H40

۱۸۹,۰۰۰
٪۳۵
۱۲۲,۸۵۰ تومان

کلاه کپ کد H38

۱۸۸,۰۰۰
٪۳۵
۱۲۲,۲۰۰ تومان

کلاه کپ مدل n12

۵۴,۰۰۰
٪۱۰
۴۸,۶۰۰ تومان

کلاه کپ کد H15

۱۸۹,۰۰۰
٪۳۵
۱۲۲,۸۵۰ تومان

کلاه کپ مدل n1902

۷۴,۴۷۰ تومان

کلاه کپ کد 001

۳۸۰,۰۰۰ تومان

کلاه کپ مدل n12

۹۵,۰۰۰ تومان

کلاه ورزشی مدل SH-95

۴۰۰,۰۰۰ تومان

کلاه کپ مدل n12

۷۰,۰۰۰ تومان

کلاه کپ کد 12

۶۸۰,۰۰۰ تومان

کلاه کپ مدل 0 n12

۱۲۰,۰۰۰ تومان

کم کم استفاده از کلاه سلیقه ای شد و همه طبق سلیقه ، نوع و سبک خود از کلاه استفاده کردند تا اینکه امروز انواع کلاه ، کلاه ایمنی ، کلاه شنا و … وارد بازار شد و انتخاب برای علاقه مندان آسان بود در این دستگاه خیس شده

خرید کلاه کپ
خرید کلاه کپ ساده
خرید کلاه کپ اسپرت
خرید کلاه کپ مردانه
خرید کلاه کپ دخترانه
خرید کلاه کپ اصل
خرید کلاه کپ فرانسوی
خرید کلاه کپ بدون نقاب
خرید کلاه کپ بیسبالی
خرید کلاه کپی

‫۵ دیدگاه ها

  1. Где смотреть Евро-۲۰۲۰? По каким каналам можно посмотреть матчи Евро-۲۰۲۱?
    Полная информация на сайте
    https://cerrajerosrivasvaciamadrid.site/2021/17-smotret-evro-2021-za-1-dollar/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=BU_2-Kompyuternaya_tehnika-KomPT_Noutbuki_mayak_8_id_0006_google_shopping_goal_optimized_ukraine&adgroup=123795732868&feeditem=&gclid=CjwKCAjwqvyFBhB7EiwAER786Xlt41FbK6282jQDyqORPxWbYzUqHHiTc4M0u-TyzwI49Dr6sKZoERoCHL8QAvD_BwE

    Простейшие варианты где можно смотреть Евро-۲۰۲۰ бесплатно или за ۱ доллар в месяц в качестве HD.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا