معرفی ۳۰ مدل از پرفروش ترین ماشین لباسشویی

خرید ماشین لباسشویی می‌تواند بسیار گیج کننده باشد چرا که می‌توان مدل‌ها با برندهای متنوع، ظرفیت‌های مختلف، فناوری‌های متعدد و قیمت‌های متغیر را در بازار ایران یافت. با توجه به این که نیاز هر فرد در شستشوی پوشاک متفاوت است،

نمی‌توان یک گزینه جامع برای همگی معرفی کرد. با این حال، ما با بررسی نیازهای خریدار ایرانی، به معرفی مجموعه‌ای از بهترین ماشین لباسشویی ۲۰۱۹ از انواع برندها، ظرفیت‌ها، مدل‌ها و قیمت‌ها در سایت‌های سازنده محصولات همچنین در سایت‌های معتبر نقد و بررسی ایرانی و خارجی مانند trustedreviews و.. پرداخته‌ایم که تمامی کاربران از جمله خانواده‌های پرجمعیت یا سازمان‌ها را پوشش می‌دهد به طوری که مطمئن خواهید بود با کم‌ترین هزینه، بهترین ماشین لباسشویی ۲۰۱۹ را خریداری خواهید کرد و برای مدت‌ طولانی، نیازی به جستجوی وب برای مطالعه راهنمای خرید ماشین لباسشویی، نخواهید داشت.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5433987c5e3ef3d89b30e73ceffba7bf5e95c4dc_1612593882.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K613 ظرفیت 6 کیلوگرم

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K613 ظرفیت 6 کیلوگرم
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K613 ظرفیت 6 کیلوگرم
۷,۷۹۵,۰۰۰ تومان
۸۰.۷میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120746649.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWF -1564AJ ظرفیت 15.5 کیلوگرم

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWF -1564AJ ظرفیت 15.5 کیلوگرم
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWF -1564AJ ظرفیت 15.5 کیلوگرم
۳,۶۲۴,۰۰۰
٪۱۴
۳,۰۹۹,۰۰۰ تومان
۳۶۲۴۰۰۰۰
٪۱۴
۱۰.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/88814917dd7673eba0345cb434205649adf0d452_1608722802.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین لباسشویی آبسال مدل REN5207 ظرفیت 5 کیلوگرم

ماشین لباسشویی آبسال مدل REN5207 ظرفیت 5 کیلوگرم
ماشین لباسشویی آبسال مدل REN5207 ظرفیت 5 کیلوگرم
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/10de48868b9fdaa37c5c4706198899298b2d74fa_1605803292.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین لباسشویی بست مدل BWD-7111 ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی بست مدل BWD-7111 ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی بست مدل BWD-7111 ظرفیت 7 کیلوگرم
۷,۲۲۰,۰۰۰
٪۱۰
۶,۵۱۵,۰۰۰ تومان
۷۲۲۰۰۰۰۰
٪۱۰
۵۲.۶میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/39434caa7456ad62c1e420bb2ad8a615ab80820d_1599539752.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-73200 ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-73200 ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-73200 ظرفیت 7 کیلوگرم
۹,۸۴۴,۰۰۰
٪۱۶
۸,۲۳۰,۷۴۰ تومان
۹۸۴۴۰۰۰۰
٪۱۶
۲۳.۸میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/48740346d33c513d725de47a03a30dfc07534ad5_1603188991.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-63100 ظرفیت 6 کیلوگرم

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-63100 ظرفیت 6 کیلوگرم
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-63100 ظرفیت 6 کیلوگرم
۹,۳۰۲,۰۰۰
٪۲۱
۷,۳۰۹,۰۰۰ تومان
۹۳۰۲۰۰۰۰
٪۲۱
۳۱.۷میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9b035c18b6b900c72740b4f82041fbe26880fbe0_1600695152.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWN-9654AJ ظرفیت 9.6 کیلوگرم

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWN-9654AJ ظرفیت 9.6 کیلوگرم
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWN-9654AJ ظرفیت 9.6 کیلوگرم
۳,۳۵۹,۰۰۰
٪۲۰
۲,۶۷۸,۰۰۰ تومان
۳۳۵۹۰۰۰۰
٪۲۰
۶۸.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/362edf533a47b95d57df863a2b84a5a287ccbae3_1618402391.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین لباسشویی بست مدل BWT-950

ماشین لباسشویی بست مدل BWT-950
ماشین لباسشویی بست مدل BWT-950
۲,۶۸۰,۰۰۰
٪۱۷
۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲۶۸۰۰۰۰۰
٪۱۷
۲۲.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a9dec595744fb914dbfe8192697fdb586a344cc8_1607946293.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین لباسشویی اینترنشنال آنیل مدل WM7000 ظرفیت 6 کیلوگرم

ماشین لباسشویی اینترنشنال آنیل مدل WM7000 ظرفیت 6 کیلوگرم
ماشین لباسشویی اینترنشنال آنیل مدل WM7000 ظرفیت 6 کیلوگرم
۱,۶۳۰,۰۰۰
٪۱۱
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶۳۰۰۰۰۰
٪۱۱
۴۵.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c78deb9fe43b4768988ee6aaa2a229e43baa8eaa_1608727118.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین لباسشویی آبسال مدل REN6210 ظرفیت 6 کیلوگرم

ماشین لباسشویی آبسال مدل REN6210 ظرفیت 6 کیلوگرم
ماشین لباسشویی آبسال مدل REN6210 ظرفیت 6 کیلوگرم
۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰.۶میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6c8cbeab8de6852a5538e516eda73a019778a0e1_1607770891.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-73200WS ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-73200WS ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-73200WS ظرفیت 7 کیلوگرم
۹,۸۴۴,۰۰۰
٪۱۸
۸,۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۸۴۴۰۰۰۰
٪۱۸
۱۱.۸میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/96842fae2f13f16d9c82767e2ff614797302927c_1626082978.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین لباسشویی تی سی ال مدل G82-AW/AS ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی تی سی ال مدل G82-AW/AS ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی تی سی ال مدل G82-AW/AS ظرفیت 8 کیلوگرم
۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰.۹میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c9dacb05d2a74f562364275751b804fb83b8ea82_1600596717.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWD-9653AJ ظرفیت 9.6 کیلوگرم

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWD-9653AJ ظرفیت 9.6 کیلوگرم
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWD-9653AJ ظرفیت 9.6 کیلوگرم
۳,۳۳۵,۰۰۰
٪۵
۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان
۳۳۳۵۰۰۰۰
٪۵
۱۸.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/be69591f14daa45ffe11bda30a34678855df15e6_1608028997.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TE62-AW/AS ظرفیت 6 کیلوگرم

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TE62-AW/AS ظرفیت 6 کیلوگرم
ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TE62-AW/AS ظرفیت 6 کیلوگرم
۸,۹۰۰,۰۰۰
٪۱۱
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۸۹۰۰۰۰۰۰
٪۱۱
۹۰.۷میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2784919.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین لباسشویی فریدولین مدل SWF60A ظرفیت 6 کیلوگرم

ماشین لباسشویی فریدولین مدل SWF60A ظرفیت 6 کیلوگرم
ماشین لباسشویی فریدولین مدل SWF60A ظرفیت 6 کیلوگرم
۴,۷۲۶,۰۰۰
٪۷
۴,۴۰۴,۰۴۰ تومان
۴۷۲۶۰۰۰۰
٪۷
۴۰.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/17dc56cffa0b8bc72a2a8faf18b0f0e7a17e9735_1602326918.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K723W ظرفیت 7.5 کیلوگرم

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K723W ظرفیت 7.5 کیلوگرم
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K723W ظرفیت 7.5 کیلوگرم
۹,۲۵۰,۰۰۰
٪۶
۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۹۲۵۰۰۰۰۰
٪۶
۷۰.۸میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eb7a7b86778f9e9f8d1e3c4f696710de1799d185_1609960208.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TG72-BW/BS ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TG72-BW/BS ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TG72-BW/BS ظرفیت 7 کیلوگرم
۱۰,۴۰۰,۰۰۰
٪۱۵
۸,۸۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۴۰۰۰۰۰۰
٪۱۵
۸۲.۸میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110138866.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین لباسشویی آبسال مدل REN7012 ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی آبسال مدل REN7012 ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی آبسال مدل REN7012 ظرفیت 7 کیلوگرم
۶,۸۵۵,۰۰۰ تومان
۸۶.۶میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/33b4ff8743837f9d794493a135762076aca248b8_1627059918.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-82304 ظرفیت ۸ کیلوگرم

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-82304 ظرفیت ۸ کیلوگرم
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-82304 ظرفیت ۸ کیلوگرم
۱۱,۹۹۰,۰۰۰
٪۷
۱۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱۹۹۰۰۰۰۰
٪۷
۱۹.۱۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2d44cdda6d823c1503f59360ba3659b8e16a5c99_1606222338.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-94407 ظرفیت 9 کیلوگرم

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-94407 ظرفیت 9 کیلوگرم
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-94407 ظرفیت 9 کیلوگرم
۱۲,۸۳۸,۰۰۰
٪۱۳
۱۱,۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۲۸۳۸۰۰۰۰
٪۱۳
۱۵.۱۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b6dfa2f52c16d2f8b2db39bfe1d0fd4e43173a05_1640608713.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K8220W ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K8220W ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K8220W ظرفیت 8 کیلوگرم
۱۰,۲۰۰,۰۰۰
٪۴
۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۲۰۰۰۰۰۰
٪۴
۷۹.۹میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f41b9e5e85680efb176f2a97a4bd15c44ae9017f_1607771206.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-63100WS ظرفیت 6 کیلوگرم

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-63100WS ظرفیت 6 کیلوگرم
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-63100WS ظرفیت 6 کیلوگرم
۹,۳۰۲,۰۰۰
٪۶
۸,۷۴۱,۶۱۰ تومان
۹۳۰۲۰۰۰۰
٪۶
۷۴.۸میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/faecfaf54ec8f41bd1e6fa16616f352acd4f0983_1614863569.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TE84 AW ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TE84 AW ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل TE84 AW ظرفیت 8 کیلوگرم
۱۱,۰۰۰,۰۰۰
٪۱۶
۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰۰۰۰۰۰۰
٪۱۶
۲۰.۹میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112958293.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین لباسشویی فریدولین مدل SW100 New Version ظرفیت 10 کیلوگرم

ماشین لباسشویی فریدولین مدل SW100 New Version ظرفیت 10 کیلوگرم
ماشین لباسشویی فریدولین مدل SW100 New Version ظرفیت 10 کیلوگرم
۲,۰۶۱,۰۰۰
٪۱۷
۱,۷۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰۶۱۰۰۰۰
٪۱۷
۷۱.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b27658b4c1f1bd2d9d98f845cab3d3b6006a9f1a_1625130852.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-9000S ظرفیت 9 کیلوگرم

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-9000S ظرفیت 9 کیلوگرم
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-9000S ظرفیت 9 کیلوگرم
۱۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۷۵.۱۵میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/397f84812ed404ed603adeaf6a4f5a8cc83a426f_1597578224.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TLF-62511 ظرفیت 6.2 کیلوگرم

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TLF-62511 ظرفیت 6.2 کیلوگرم
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TLF-62511 ظرفیت 6.2 کیلوگرم
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5ec50718a5c8ca2d5b50a46137720b3a03d50917_1600593726.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین لباسشویی جنرال آدمیرال مدل TT-F 5154 AJ ظرفیت 15 کیلوگرم

ماشین لباسشویی جنرال آدمیرال مدل TT-F 5154 AJ ظرفیت 15 کیلوگرم
ماشین لباسشویی جنرال آدمیرال مدل TT-F 5154 AJ ظرفیت 15 کیلوگرم
۳,۱۳۶,۰۰۰
٪۶
۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان
۳۱۳۶۰۰۰۰
٪۶
۹۶.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/16758b2a1b81937d8a0507bc0852d1148efb7449_1640608727.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K8220T ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K8220T ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K8220T ظرفیت 8 کیلوگرم
۱۰,۹۷۰,۰۰۰
٪۷
۱۰,۲۰۲,۱۰۰ تومان
۱۰۹۷۰۰۰۰۰
٪۷
۲۰.۱۰میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d2071a198f69205f1da1799c4aa393c99422c491_1640607678.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-L7025W

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-L7025W
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-L7025W
۱۰,۹۰۰,۰۰۰
٪۱۳
۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰۹۰۰۰۰۰۰
٪۱۳
۴۵.۹میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2090807.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لباسشویی مینی واش اینترناسیونال مدل WM3500 با ظرفیت 3.5 کیلوگرم

لباسشویی مینی واش اینترناسیونال مدل WM3500 با ظرفیت 3.5 کیلوگرم
لباسشویی مینی واش اینترناسیونال مدل WM3500 با ظرفیت 3.5 کیلوگرم
۱,۸۰۳,۰۰۰ تومان
۸۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2750937.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین لباسشویی فریدولین مدل SWF120A ظرفیت 12 کیلوگرم

ماشین لباسشویی فریدولین مدل SWF120A ظرفیت 12 کیلوگرم
ماشین لباسشویی فریدولین مدل SWF120A ظرفیت 12 کیلوگرم
۹,۶۵۵,۰۰۰
٪۱۱
۸,۶۲۰,۴۲۰ تومان
۹۶۵۵۰۰۰۰
٪۱۱
۶۲.۸میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1270fa36984d337a381a714aa62e155972cdf6b7_1618725374.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین لباسشویی بست مدل BWD-7131

ماشین لباسشویی بست مدل BWD-7131
ماشین لباسشویی بست مدل BWD-7131
۷,۸۵۹,۹۰۰
٪۷
۷,۳۴۰,۰۰۰ تومان
۷۸۵۹۹۰۰۰
٪۷
۳۴.۷میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b7eaf45f841487b540c4c0176c79854a233e7d90_1627061627.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-84506 ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-84506 ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-84506 ظرفیت 8 کیلوگرم
۱۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۷۹.۱۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5ed9a6a48e1ff362b09b4a69fcfdf9a12861139a_1632214653.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-L9645 ظرفیت 9 کیلوگرم

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-L9645 ظرفیت 9 کیلوگرم
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-L9645 ظرفیت 9 کیلوگرم
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶۰.۱۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/44ed8b173f5ca396f75bb32caacfdf33f3a0136c_1600593860.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWT-7241KJ ظرفیت 7 کیلوگرم

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWT-7241KJ ظرفیت 7 کیلوگرم
ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWT-7241KJ ظرفیت 7 کیلوگرم
۲,۸۵۲,۰۰۰
٪۴
۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان
۲۸۵۲۰۰۰۰
٪۴
۷۴.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bddc1fc3ac726ae4b0d45bcc249d7cceee10c3b6_1612778566.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8240 ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8240 ظرفیت 8 کیلوگرم
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8240 ظرفیت 8 کیلوگرم
۱۱,۳۴۰,۰۰۰
٪۵
۱۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱۳۴۰۰۰۰۰
٪۵
۷۹.۱۰میلیونتومان

برای مشاهده مدل های دیگر ماشین لباسشویی کلیک کنید

برای مشاهده مدل های دیگر ماشین لباسشویی کلیک کنید

برای مشاهده مدل های دیگر ماشین لباسشویی کلیک کنید

برای مشاهده مدل های دیگر ماشین لباسشویی کلیک کنید

که باید ماشین لباسشویی را بر اساس نیاز و شرایط خود انتخاب کنید برای مثال یکی از مهم ترین معیارها برای انتخاب ماشین لباسشویی قیمت ماشین لباسشویی است.

در ادامه باید بدانید یکی دیگر از بخش‌هایی که باید به آن توجه شود ظرفیت ماشین لباسشویی است برای مثال اگر شما برای شستن پتو هم از ماشین لباسشویی استفاده می‌کنید باید ماشین لباسشویی ۷ تا ۹ کیلویی انتخاب کنید تا خدمات دهی مناسبی داشته باشد.

از دیگر نکات بهترین ماشین لباسشویی برچسب انرژی آن می‌باشد توجه داشته باشید که برچسب انرژی ماشین لباسشویی گروه A (++A) (+++A) و یا B باشد تا در مصرف برق هم صرفه جویی شود.

یکی دیگر از مزیت‌هایی که باعث متمایز شدن بهترین ماشین لباسشویی می‌شود کنترل دمای داخلی آن می‌باشد، کنترل دمای داخلی باعث بهتر از بین رفتن لکه‌ها و هم آسیب نرسیدن به بافت لباس شما خواهد شد.

کلیپ سرا وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *