کلیپ ها

معرفی ۳۶ مدل پرفروش کاپشن مردانه

خرید مدل های با کیفیت کاپشن مردانه

در واقع زمستان فصل زیبایی از سال است که با وجود کوتاه تر شدن روز ها و تغییر کردن شرایط آب و هوا برخی از افراد به خوبی نمی توانند از این شرایط استفاده کنند و به همین خاطر از زمستان همیشه فراری هستند.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/40bb3c6f27a8d9188b4619d66a52033cef2927a4_1606927392.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه کیکی رایکی مدل MBB1080-001

کاپشن مردانه کیکی رایکی مدل MBB1080-001
کاپشن مردانه کیکی رایکی مدل MBB1080-001
۸۸۰,۰۰۰
٪۵۸
۳۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/023734526eaac548abb28bd421e6195581cd059d_1612598952.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه اسپیور مدل 2s16-27

کاپشن مردانه اسپیور مدل 2s16-27
کاپشن مردانه اسپیور مدل 2s16-27
۹۸۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ef591616b7229af7b019dbe8b8c018e95edded58_1612598807.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه اسپیور مدل 2s17-27

کاپشن مردانه اسپیور مدل 2s17-27
کاپشن مردانه اسپیور مدل 2s17-27
۹۸۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/714581f415ec226868f3a63b222207daad4e608e_1610384382.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه مدل 201

کاپشن مردانه مدل 201
کاپشن مردانه مدل 201
۵۰۰,۰۰۰
٪۵
۴۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/864e0531fcb4ec6782696ce4c80c80eb794b4975_1607504056.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه اسپیور مدل 2S10L01

کاپشن مردانه اسپیور مدل 2S10L01
کاپشن مردانه اسپیور مدل 2S10L01
۲,۲۸۵,۰۰۰
٪۶۰
۹۱۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/57758cb8136ead42eccd162c912049d5f97b3dc1_1606767432.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه مدل S003

کاپشن مردانه مدل S003
کاپشن مردانه مدل S003
۳۴۸,۰۰۰
٪۱۵
۲۹۵,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/97d3c14f4c3e9cad3241b9c8d2f39a9b741ebd83_1599598565.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه والیانت کد kt1001

کاپشن مردانه والیانت کد kt1001
کاپشن مردانه والیانت کد kt1001
۶۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/36b17f8f6bcb998ca5bff824ebeef8e88b6419c6_1607325844.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه کیکی رایکی مدل MBB1083-001

کاپشن مردانه کیکی رایکی مدل MBB1083-001
کاپشن مردانه کیکی رایکی مدل MBB1083-001
۸۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4250669f29144374e8b77bbb1a54d83a6d8b87ea_1610351287.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه اسپیور مدل 2S13-8

کاپشن مردانه اسپیور مدل 2S13-8
کاپشن مردانه اسپیور مدل 2S13-8
۱,۴۸۰,۰۰۰
٪۴۴
۸۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f14110aef6ca3b902bd39fd541fa56e233110a88_1607612772.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه مدل S004

کاپشن مردانه مدل S004
کاپشن مردانه مدل S004
۳۴۸,۰۰۰
٪۱۵
۲۹۵,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117674084.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه پول اند بیر کد 2518

کاپشن مردانه پول اند بیر کد 2518
کاپشن مردانه پول اند بیر کد 2518
۴۰۱,۰۰۰
٪۳۱
۲۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0ffd54a8d129dc4b8ceab5a0f087015f66ae7382_1611041216.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه مدل D-STI

کاپشن مردانه مدل D-STI
کاپشن مردانه مدل D-STI
۲۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/433ca1fcc3183a43085486a979706f6c9cf526cc_1612599357.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه اسپیور مدل 2s15-11

کاپشن مردانه اسپیور مدل 2s15-11
کاپشن مردانه اسپیور مدل 2s15-11
۱,۳۸۰,۰۰۰
٪۵۷
۵۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d1f3f71cb0889acecf6d4f695549625ca658a34e_1612598966.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه اسپیور مدل 2s16-1

کاپشن مردانه اسپیور مدل 2s16-1
کاپشن مردانه اسپیور مدل 2s16-1
۹۸۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d5031754d8c5896d001e4cb4e4efd7dda139f06a_1612598836.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه اسپیور مدل 2s17-8

کاپشن مردانه اسپیور مدل 2s17-8
کاپشن مردانه اسپیور مدل 2s17-8
۹۸۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a4601110a9cd2af7c07bf0bf6c9f9b3b75878dac_1612332430.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه اسپیور مدل 2s15-51

کاپشن مردانه اسپیور مدل 2s15-51
کاپشن مردانه اسپیور مدل 2s15-51
۱,۳۸۰,۰۰۰
٪۵۷
۵۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3d367d4e2a611b4ec652ac66d1571e0fbea85073_1612696166.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه مدل کوهیار کد 1031 رنگ مشکی

کاپشن مردانه مدل کوهیار کد 1031 رنگ مشکی
کاپشن مردانه مدل کوهیار کد 1031 رنگ مشکی
۶۵۰,۰۰۰
٪۳۰
۴۵۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a1e5149f804dcf0e36f912416ec8b55fb02c3f84_1609847631.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه کد 112

کاپشن مردانه کد 112
کاپشن مردانه کد 112
۸۹۰,۰۰۰
٪۴۵
۴۸۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d62712774f1cb1fd4423347c105ea33c40bbe4a6_1603614553.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه مدل M1819

کاپشن مردانه مدل M1819
کاپشن مردانه مدل M1819
۵۳۴,۰۰۰
٪۳۰
۳۷۳,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fbece70946f71b59188c15340211b01197d01467_1610351248.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه اسپیور مدل 2S13-12

کاپشن مردانه اسپیور مدل 2S13-12
کاپشن مردانه اسپیور مدل 2S13-12
۱,۴۸۰,۰۰۰
٪۴۵
۸۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/058559dff71fb562e485806548b21c4ea375fa51_1612342180.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه اسپیور مدل 2s15-39

کاپشن مردانه اسپیور مدل 2s15-39
کاپشن مردانه اسپیور مدل 2s15-39
۱,۳۸۰,۰۰۰
٪۵۷
۵۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6794d046765c2e5907b4271c5c0a7b18cf312309_1599598257.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه والیانت کد kt1002

کاپشن مردانه والیانت کد kt1002
کاپشن مردانه والیانت کد kt1002
۶۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e561da5a50165d7e46503850982ac3a0d9fd5370_1610351268.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه اسپیور مدل 2S13-1

کاپشن مردانه اسپیور مدل 2S13-1
کاپشن مردانه اسپیور مدل 2S13-1
۱,۴۸۰,۰۰۰
٪۴۵
۸۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0151ae476a0edd2edfcc23d96d03c5927d5c71b2_1612331677.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه اسپیور مدل 2s15-7

کاپشن مردانه اسپیور مدل 2s15-7
کاپشن مردانه اسپیور مدل 2s15-7
۱,۳۸۰,۰۰۰
٪۵۷
۵۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/198010ba615a4e383d6bc549a9efc7e1acdd13bb_1600618404.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه مدل SH-320

کاپشن مردانه مدل SH-320
کاپشن مردانه مدل SH-320
۳۶۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/30cf8b2eaf7601ccfbac9e265a247119d9a1ebd0_1607264353.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه کد H1024

کاپشن مردانه کد H1024
کاپشن مردانه کد H1024
۴۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e4f6d918ce5d11fa037036898d2c6ddd14aec258_1611939244.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه مدل کارتال 101

کاپشن مردانه مدل کارتال 101
کاپشن مردانه مدل کارتال 101
۵۰۰,۰۰۰
٪۵
۴۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/75de9185c649c1a15e6cea82d7d8e7b0af8b0dfa_1614002824.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه اسپیور مدل 2s15-44

کاپشن مردانه اسپیور مدل 2s15-44
کاپشن مردانه اسپیور مدل 2s15-44
۱,۳۸۰,۰۰۰
٪۵۷
۵۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117356500.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه مدل Pilot

کاپشن مردانه مدل Pilot
کاپشن مردانه مدل Pilot
۳۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/57f39ff7636272978682adeefe974cfc8011e42c_1612598999.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه اسپیور مدل 2s15-16

کاپشن مردانه اسپیور مدل 2s15-16
کاپشن مردانه اسپیور مدل 2s15-16
۱,۳۸۰,۰۰۰
٪۵۷
۵۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cd6f303fbe3ff43b6f324f84a19e009b00585070_1602015278.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه ماییلدا مدل 3515

کاپشن مردانه ماییلدا مدل 3515
کاپشن مردانه ماییلدا مدل 3515
۳۱۰,۵۰۰
٪۵
۲۹۴,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b430d527db33e2a31cd76589db55816d4e292c23_1610351203.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه اسپیور مدل 2S14-8

کاپشن مردانه اسپیور مدل 2S14-8
کاپشن مردانه اسپیور مدل 2S14-8
۱,۳۶۰,۰۰۰
٪۴۴
۷۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/712ddca15275cbf45cba5d3eed67cbb446f17dd3_1612341977.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه اسپیور مدل 2s15-14

کاپشن مردانه اسپیور مدل 2s15-14
کاپشن مردانه اسپیور مدل 2s15-14
۱,۳۸۰,۰۰۰
٪۵۷
۵۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b51dd60c65cd378477237ead5817d114e75c2861_1605599138.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه آر اِن اِس مدل 138003-93

کاپشن مردانه آر اِن اِس مدل 138003-93
کاپشن مردانه آر اِن اِس مدل 138003-93
۶۸۰,۰۰۰
٪۳۱
۴۶۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/73f8864a0e2981f04ccacbc6abe616b979cf0c1b_1608126698.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه كد H1034

کاپشن مردانه كد H1034
کاپشن مردانه كد H1034
۶۹۵,۰۰۰
٪۳۰
۴۸۶,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dbb5a1547e8e03a0a48c1e9e8b704ed410ecb55c_1602081537.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاپشن مردانه کد 101

کاپشن مردانه کد 101
کاپشن مردانه کد 101
۶۴۰,۰۰۰
٪۲۹
۴۵۴,۴۰۰ تومان
 

جهت مشاهده مدل های دیگر کاپشن مردانه کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر کاپشن مردانه کلیک کنید

 جهت مشاهده مدل های دیگر کاپشن مردانه کلیک کنید

برای اینکه شما هم بتوانید از این فصل زیبای سال لذت ببرید و بایستی به صورت کاملا اصولی از لباس و پوشاک مناسب فصل استفاده کرد.

اصلی ترین بخش پوشش و استایل ما در زمستان را کاپشن تشکیل می دهد و به همین دلیل بایستی در انتخاب آن دقت فراوانی داشته باشیم.

یک کاپشن بایستی علاوه بر اینکه با پوشیدن آن ظاهری زیبا و جذاب را برای ما به ارمغان بیاورد بایستی به اندازه کافی بدن ما را نیز گرم نگه دارد.

اگر بخواهیم تعریف کلی از کاپشن داشته باشیم بایستی بگوییم که کاپشن یک نوع کت زمستانی است که برای گرم نگه‌داشتن بالاتنه استفاده می‌شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا