کالای دیجیتال

معرفی ۱۹ نمونه از پرفروش ترین های کاغذ دیجیتال

انواع مدل های کاغذ دیجیتال

خرید کاغذ دیجیتال

کاغذ دیجیتال که به آن کاغذ تعاملی نیز گفته می شود ، کاغذی طرح دار است که همراه با قلم دیجیتال برای نوشتن اسناد دیجیتالی دست نویس استفاده می شود. الگوی نقطه چاپ شده مختصات موقعیت روی کاغذ را مشخص می کند.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cd44caf9f90392fa227f5c8c6f72a6749cff4bef_1608033588.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کتاب خوان فیدیبوک مدل Hannah F1 WiFi ظرفیت 8 گیگابایت همراه با کارت اعتبار 200000 تومانی فیدیبو

کتاب خوان فیدیبوک مدل Hannah F1 WiFi ظرفیت 8 گیگابایت همراه با کارت اعتبار 200000 تومانی فیدیبو
کتاب خوان فیدیبوک مدل Hannah F1 WiFi ظرفیت 8 گیگابایت همراه با کارت اعتبار 200000 تومانی فیدیبو
۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118094460.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاغذ دیجیتال شیائومی مدل XMXHB01WC

کاغذ دیجیتال شیائومی مدل XMXHB01WC
کاغذ دیجیتال شیائومی مدل XMXHB01WC
۴۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119027076.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاغذ دیجیتال شیائومی مدل XMXHB02WC

کاغذ دیجیتال شیائومی مدل XMXHB02WC
کاغذ دیجیتال شیائومی مدل XMXHB02WC
۵۵۰,۰۰۰
٪۶
۵۱۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4761552.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کتاب‌خوان آمازون مدل Kindle Paperwhite نسل دهم - ظرفیت 32 گیگابایت

کتاب‌خوان آمازون مدل Kindle Paperwhite نسل دهم - ظرفیت 32 گیگابایت
کتاب‌خوان آمازون مدل Kindle Paperwhite نسل دهم - ظرفیت 32 گیگابایت
۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b83206e0db27ce8ea8cdfcb65539c7fcba504789_1615201246.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاغذ دیجیتالی شیائومی مدل 13.5in-XMXHB

کاغذ دیجیتالی شیائومی مدل 13.5in-XMXHB
کاغذ دیجیتالی شیائومی مدل 13.5in-XMXHB
۹۰۰,۰۰۰
٪۴۰
۵۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111632644.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کتاب خوان لئونو مدل MB12

کتاب خوان لئونو مدل MB12
کتاب خوان لئونو مدل MB12
۵۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b84adad8234533a7affc256023d9c0715990ad9d_1610227068.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاغذ دیجیتالی شیائومی مدل XMXHB04jQD

کاغذ دیجیتالی شیائومی مدل XMXHB04jQD
کاغذ دیجیتالی شیائومی مدل XMXHB04jQD
۱,۲۶۹,۰۰۰
٪۲
۱,۲۴۳,۶۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112759303.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاغذ دیجیتال مدل GH21

کاغذ دیجیتال مدل GH21
کاغذ دیجیتال مدل GH21
۲۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4761553.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کتاب‌خوان آمازون مدل Kindle Paperwhite نسل دهم - ظرفیت 8 گیگابایت

کتاب‌خوان آمازون مدل Kindle Paperwhite نسل دهم - ظرفیت 8 گیگابایت
کتاب‌خوان آمازون مدل Kindle Paperwhite نسل دهم - ظرفیت 8 گیگابایت
۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ea413d31ab4a109a7fefcccc972608a909b5d27b_1603110778.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کتاب‌خوان آمازون مدل Kindle 10th Generation ظرفیت 8 گیگابایت

کتاب‌خوان آمازون مدل Kindle 10th Generation ظرفیت 8 گیگابایت
کتاب‌خوان آمازون مدل Kindle 10th Generation ظرفیت 8 گیگابایت
۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119857646.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاغذ دیجیتالی طرح خرگوش مدل L85i

کاغذ دیجیتالی طرح خرگوش مدل L85i
کاغذ دیجیتالی طرح خرگوش مدل L85i
۳۰۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2952740.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاغذ دیجیتالی مدل LCW10-H10 ال سی دی

کاغذ دیجیتالی مدل LCW10-H10 ال سی دی
کاغذ دیجیتالی مدل LCW10-H10 ال سی دی
۳۹۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113420140.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاغذ دیجیتالی مدل KD85

کاغذ دیجیتالی مدل KD85
کاغذ دیجیتالی مدل KD85
۱۴۰,۰۰۰
٪۱۱
۱۲۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/78f79e14863984e3cabff0aee4c6e823a208d158_1605163068.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کتاب خوان آمازون مدل Kindle 10th Generation ظرفیت 8 گیگابایت

کتاب خوان آمازون مدل Kindle 10th Generation ظرفیت 8 گیگابایت
کتاب خوان آمازون مدل Kindle 10th Generation ظرفیت 8 گیگابایت
۴,۹۹۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121079039.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاغذ دیجیتال مدل WT85

کاغذ دیجیتال مدل WT85
کاغذ دیجیتال مدل WT85
۲۴۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119903081.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاغذ دیجیتالی مدل H10L0

کاغذ دیجیتالی مدل H10L0
کاغذ دیجیتالی مدل H10L0
۲۹۹,۰۰۰
٪۳۰
۲۰۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/285e7edd4a6c19f0f0c97722e65217e0a2abd708_1604565700.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاغذ دیجیتال مدل HSP85

کاغذ دیجیتال مدل HSP85
کاغذ دیجیتال مدل HSP85
۲۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5163427.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاغذ دیجیتالی مدل LCW12-HSD

کاغذ دیجیتالی مدل LCW12-HSD
کاغذ دیجیتالی مدل LCW12-HSD
۴۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e9995507706a5a5312be2b15af69a86cde2ba73f_1604331836.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاغذ دیجیتال مدل HSD1200

کاغذ دیجیتال مدل HSD1200
کاغذ دیجیتال مدل HSD1200
۳۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119856672.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاغذ دیجیتالی طرح خرس مدل L85i

کاغذ دیجیتالی طرح خرس مدل L85i
کاغذ دیجیتالی طرح خرس مدل L85i
۳۰۹,۰۰۰
٪۳۲
۲۰۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3664296.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مترجم جیبی پارس حساب مدل Persianary N20 Plus

مترجم جیبی پارس حساب مدل Persianary N20 Plus
مترجم جیبی پارس حساب مدل Persianary N20 Plus
۳۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120158073.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاغذ دیجیتالی مدل E12

کاغذ دیجیتالی مدل E12
کاغذ دیجیتالی مدل E12
۲۸۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2122075.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاغذ دیجیتالی RoHs مدل LCD12 سایز بزرگ

کاغذ دیجیتالی RoHs مدل LCD12 سایز بزرگ
کاغذ دیجیتالی RoHs مدل LCD12 سایز بزرگ
۴۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111340435.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مترجم جیبی سخنگوی فرانکلین مدل LM-6000b

مترجم جیبی سخنگوی فرانکلین مدل LM-6000b
مترجم جیبی سخنگوی فرانکلین مدل LM-6000b
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114909680.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاغذ دیجیتال مدل WT120

کاغذ دیجیتال مدل WT120
کاغذ دیجیتال مدل WT120
۲۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119857953.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاغذ دیجیتالی طرح گوزن مدل L85i

کاغذ دیجیتالی طرح گوزن مدل L85i
کاغذ دیجیتالی طرح گوزن مدل L85i
۳۰۹,۰۰۰
٪۳۲
۲۰۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121749014.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاغذ دیجیتال مدل Wl10

کاغذ دیجیتال مدل Wl10
کاغذ دیجیتال مدل Wl10
۳۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111875262.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاغذ دیجیتالی مدل KS0085

کاغذ دیجیتالی مدل KS0085
کاغذ دیجیتالی مدل KS0085
۱۴۰,۰۰۰
٪۱۱
۱۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5cd2a2efb7f39e4efeb8940cdbf32828c509cd78_1604335584.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاغذ دیجیتال مدل HSP10000

کاغذ دیجیتال مدل HSP10000
کاغذ دیجیتال مدل HSP10000
۲۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111182344.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاغذ دیجیتالی مدل KS0085

کاغذ دیجیتالی مدل KS0085
کاغذ دیجیتالی مدل KS0085
۱۶۰,۰۰۰
٪۶
۱۵۰,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/35f3655f380de2b4ca7da29e4f4a54cedc217a34_1613562689.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاغذ دیجیتالی مدل رایتینگ برد

کاغذ دیجیتالی مدل رایتینگ برد
کاغذ دیجیتالی مدل رایتینگ برد
۲۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3553911.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاغذ دیجیتالی مدل LCW12-EN

کاغذ دیجیتالی مدل LCW12-EN
کاغذ دیجیتالی مدل LCW12-EN
۴۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5019850.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاغذ دیجیتالی مدل LCW8.5-S02

کاغذ دیجیتالی مدل LCW8.5-S02
کاغذ دیجیتالی مدل LCW8.5-S02
۳۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4977045.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاغذ دیجیتالی مدل HSP85

کاغذ دیجیتالی مدل HSP85
کاغذ دیجیتالی مدل HSP85
۲۹۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113976522.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاغذ دیجیتال کیو وای اچ مدل NA-3697

کاغذ دیجیتال کیو وای اچ مدل NA-3697
کاغذ دیجیتال کیو وای اچ مدل NA-3697
۱۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5204659.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاغذ دیجیتالی مدل WT85B

کاغذ دیجیتالی مدل WT85B
کاغذ دیجیتالی مدل WT85B
۱۸۵,۰۰۰ تومان

سایت فروشگاه داناکده امروز برای علاقه مندان به این محصول ، چندین مدل پرفروش با کیفیت مختلف مدل کاغذ دیجیتال ، کتاب خوان سونی و آمازون ، انواع گران و گران قیمت ، همراه با نقاط قوت و ضعف مدل های مختلف این محصول برای خرید آسان تر و انتخاب این محصولات را به بازدید کنندگان معرفی کرد.

کاغذ دیجیتال
کاغذ دیجیتال شیائومی
کاغذ دیجیتال چیست
کاغذ دیجیتال سونی
کاغذ دیجیتال شیائومی مدل xmxhb02wc
کاغذ دیجیتالی حافظه دار
کاغذ دیجیتال ارزان
کاغذ دیجیتال با قابلیت ذخیره
کاغذ دیجیتال دیجی کالا
کاغذ دیجیتال شیائومی مدل xmxhb01wc

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا