معرفی و خرید ۷۰ نوع مدل زیبای کتیبه

خرید کتیبه زیبا

سنگ‌نبشته‌های (کتیبه‌های) یافت شده در مصر و بین‌النهرین و مواردی مانند آن به هزاره چهارم پیش از میلاد برمی‌گردد. این کتیبه‌ها بیشتر فرمان شاهان و فرمانروایان و توصیف وقایع و تاریخ جنگ‌ها بوده‌اند.

از کتیبه‌های مهم دوران باستان در ایران و نواحی اطراف آن یکی کتیبه آشور بانیپال در ذکر فتح شهر شوش و وقایع پس از آن و دیگر کتیبه‌های دوگانه داریوش هخامنشی در بیستون به زبان‌های پارسی قدیم و عیلامی بابلی است که یکی به کتیبه بزرگ و دیگری به کتیبه کوچک موسوم است.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113529943.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آینه مدل AK1903

آینه مدل AK1903
آینه مدل AK1903
۵,۵۰۰
٪۱۳
۴,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4738442.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ابزار تزیینی کادو پوشال مدل Y102

ابزار تزیینی کادو پوشال مدل Y102
ابزار تزیینی کادو پوشال مدل Y102
۱,۴۸۰
٪۲۵
۱,۱۱۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112697675.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آینه پدیده شاپ مدل AM001

آینه پدیده شاپ مدل AM001
آینه پدیده شاپ مدل AM001
۱۸,۰۰۰
٪۳۶
۱۱,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5262973.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چسب حرارتی مدلH100 بسته 10 عددی

چسب حرارتی مدلH100 بسته 10 عددی
چسب حرارتی مدلH100 بسته 10 عددی
۱۱,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120737221.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آینه آتریکس مدل پروانه st02

آینه آتریکس مدل پروانه st02
آینه آتریکس مدل پروانه st02
۱۶,۴۰۰
٪۳۰
۱۱,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0f1282015554a7547553f6c2cbfddcdc83446cc0_1598958888.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دکوری مدل B1421

دکوری مدل B1421
دکوری مدل B1421
۱۰,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1778836.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گلبرگ گل مصنوعی شیک و تک مدل DSH 104

گلبرگ گل مصنوعی شیک و تک مدل DSH 104
گلبرگ گل مصنوعی شیک و تک مدل DSH 104
۶,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110409206.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شمع وارمر کد 012 بسته 10 عددی

شمع وارمر کد 012 بسته 10 عددی
شمع وارمر کد 012 بسته 10 عددی
۷,۴۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115895052.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شمع وارمر پنت مکس مدل TeaLight بسته 10 عددی

شمع وارمر پنت مکس مدل TeaLight بسته 10 عددی
شمع وارمر پنت مکس مدل TeaLight بسته 10 عددی
۱۱,۸۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1319617.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

عود خوشبو کننده هم مدل Rain Forest

عود خوشبو کننده هم مدل Rain Forest
عود خوشبو کننده هم مدل Rain Forest
۱۵,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114761641.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شمع وارمر طرح قلب کد RF345 بسته 10 عددی

شمع وارمر طرح قلب کد RF345 بسته 10 عددی
شمع وارمر طرح قلب کد RF345 بسته 10 عددی
۸,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114442233.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آینه طرح قلب کد 01

آینه طرح قلب کد 01
آینه طرح قلب کد 01
۹,۰۰۰
٪۲۱
۷,۱۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4244382.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آینه پلکسی گلس بنی دکو مدل m06

آینه پلکسی گلس بنی دکو مدل m06
آینه پلکسی گلس بنی دکو مدل m06
۲۰,۰۰۰
٪۲۵
۱۴,۹۵۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110704801.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

استیکر چوبی کلید و پریز طرح فرشته مجموعه 4 عددی

استیکر چوبی کلید و پریز طرح فرشته مجموعه 4 عددی
استیکر چوبی کلید و پریز طرح فرشته مجموعه 4 عددی
۳,۵۰۰
٪۴۷
۱,۸۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120114185.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شمع وارمر مدل 4H

شمع وارمر مدل 4H
شمع وارمر مدل 4H
۸۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121536424.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آینه مدل پروانه کد 1400 بسته 9 عددی

آینه مدل پروانه کد 1400 بسته 9 عددی
آینه مدل پروانه کد 1400 بسته 9 عددی
۴,۷۰۰
٪۳۰
۳,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119712142.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گل مصنوعی کد GT12 بسته 12 عددی

گل مصنوعی کد GT12 بسته 12 عددی
گل مصنوعی کد GT12 بسته 12 عددی
۳,۱۱۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120324992.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آینه آتریکس مدل قلب MD07

آینه آتریکس مدل قلب MD07
آینه آتریکس مدل قلب MD07
۳۴,۰۰۰
٪۴۷
۱۷,۹۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7a3d63a4a4e39288ca3e416232cb4c957980e7e2_1598019823.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

روبان کد RO-337 طول 33 متر

روبان کد RO-337 طول 33 متر
روبان کد RO-337 طول 33 متر
۷,۵۰۰
٪۷
۶,۹۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119824379.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پارافین جامد شمع کد 5 وزن 500 گرم

پارافین جامد شمع کد 5 وزن 500 گرم
پارافین جامد شمع کد 5 وزن 500 گرم
۲۰,۱۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121691681.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

استیکر کلید و پریز آتریکس مدل st06 بسته 20 عددی

استیکر کلید و پریز آتریکس مدل st06 بسته 20 عددی
استیکر کلید و پریز آتریکس مدل st06 بسته 20 عددی
۲۱,۰۰۰
٪۳۶
۱۳,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120497428.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آینه پدیده شاپ مدل سریر بسته 8 عددی

آینه پدیده شاپ مدل سریر بسته 8 عددی
آینه پدیده شاپ مدل سریر بسته 8 عددی
۲۷,۰۰۰
٪۳۷
۱۶,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114002888.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جای عود طرح پر

جای عود طرح پر
جای عود طرح پر
۹,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118043182.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شمع وارمر مدل T002 بسته 10 عددی

شمع وارمر مدل T002 بسته 10 عددی
شمع وارمر مدل T002 بسته 10 عددی
۷,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114496902.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاشمعی طرح پیچ مدل A01

جاشمعی طرح پیچ مدل A01
جاشمعی طرح پیچ مدل A01
۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2399244.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گل خشک بسته بندی مدل رنگارنگ

گل خشک بسته بندی مدل رنگارنگ
گل خشک بسته بندی مدل رنگارنگ
۲,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5538785.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چوب لباسی لوکس کد 077 بسته 6 عددی

چوب لباسی لوکس کد 077 بسته 6 عددی
چوب لباسی لوکس کد 077 بسته 6 عددی
۱۷,۰۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/11781c4a4726256c52cdd5f1a0a8130471a77e01_1601038788.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شمع وارمر یانار مدل Y-100 بسته ۱۰۰ عددی

شمع وارمر یانار مدل Y-100 بسته ۱۰۰ عددی
شمع وارمر یانار مدل Y-100 بسته ۱۰۰ عددی
۶۷,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121876335.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آینه آتریکس مدل پروانه MD03

آینه آتریکس مدل پروانه MD03
آینه آتریکس مدل پروانه MD03
۱۱,۲۰۰
٪۲۸
۸,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5393653.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پودر اکلیل مدل A103 بسته 10 عددی

پودر اکلیل مدل A103 بسته 10 عددی
پودر اکلیل مدل A103 بسته 10 عددی
۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5162301.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آویز شال و روسری مدل irsa-036

آویز شال و روسری مدل irsa-036
آویز شال و روسری مدل irsa-036
۷,۱۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114049581.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صدف تزئینی مدل a02 بسته 15 عددی

صدف تزئینی مدل a02 بسته 15 عددی
صدف تزئینی مدل a02 بسته 15 عددی
۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116918521.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شمع مدل S102 بسته 4 عددی

شمع مدل S102 بسته 4 عددی
شمع مدل S102 بسته 4 عددی
۱۸,۵۰۰
٪۲۲
۱۴,۴۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1464790.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

عود خوشبو کننده هم مدل Vanilla

عود خوشبو کننده هم مدل Vanilla
عود خوشبو کننده هم مدل Vanilla
۱۴,۵۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113606741.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

برچسب روی پیچ مدل EJ1

برچسب روی پیچ مدل EJ1
برچسب روی پیچ مدل EJ1
۴,۴۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121420602.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آینه آتریکس مدل حلقه MD22

آینه آتریکس مدل حلقه MD22
آینه آتریکس مدل حلقه MD22
۲۰,۵۰۰
٪۲۲
۱۵,۹۹۰ تومان

کتیبه‌نگاری در بناهای یادبود، مقبره‌ها، مساجد، مدارس علمیه، بقعه‌ها، عمارات باشکوه، ستون‌ها و جاهای مناسب دیگر بکار می‌رفته است و به این ترتیب در این مکان‌ها آثار ارزشمندی از هنر خوشنویسی و کتیبه‌نگاری به اشکال عمودی یا افقی خلق شده و به یادگار مانده است. تجزیه و تحلیل این آثار از منظرهای گوناگونِ هنری و موضوعی می‌تواند دریچه‌هایی فراسوی تاریخ، تمدن و فرهنگ اسلامی بر دیدگان پژوهندگان معاصر بگشاید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان