معرفی و خرید ۷۲ مدل پرفروش آبمیوه گیری

[BASALAM41624348435]

نوشیدن آب میوه های تازه و خنک و مناسب هر فصلی که با ذائقه شما مطابقت داشته باشد یکی از لذت بخشی ترین طعم هایی است که می توان آن را تجربه کرد یا این احساس دلچسب را با دیگران به اشتراک گذاشت. آب میوه هایی که سرشار از ویتامین های مورد نیاز بدن هستند و سلامتی و طراوت را برای شما به ارمغان می آورند. کافی است یک آبمیوه گیری خوب در خانه داشته باشید تا میوه های خوشمزه را در هر زمان از شبانه روز بچشید. ناگفته نماند که جذابیت آب میوه به طور مستقیم با آبمیوه گیری ارتباط دارد. اگر کنجکاو هستید که بیشتر در مورد آبمیوه گیری بدانید ، راهنمای خرید آبمیوه گیری به شما کمک می کند تا یک دستگاه آب میوه گیری ایده آل را انتخاب و خریداری کنید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/870013.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری بوش مدل MES3500

آبمیوه گیری بوش مدل MES3500
آبمیوه گیری بوش مدل MES3500
۳,۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۳.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/136140.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آب میوه گیری پارس خزر مدل Avocado

آب میوه گیری پارس خزر مدل Avocado
آب میوه گیری پارس خزر مدل Avocado
۱,۱۸۷,۳۰۰
٪۴
۱,۱۳۴,۰۰۰ تومان
۱۱۸۷۳۰۰۰
٪۴
۱۳.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3199738.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آب میوه گیری پارس خزر مدل JBG-610P

آب میوه گیری پارس خزر مدل JBG-610P
آب میوه گیری پارس خزر مدل JBG-610P
۱,۳۵۹,۴۰۰ تومان
۳۶.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/350913667bf808d30fcf87371db633927ff022e1_1622463855.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری گوسونیک مدل GSJ_719

آبمیوه گیری گوسونیک مدل GSJ_719
آبمیوه گیری گوسونیک مدل GSJ_719
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c59570375b3bd34d6179dcbf3c267ae9c9a4427e_1602928637.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری گوسونیک مدل GSJ-724

آبمیوه گیری گوسونیک مدل GSJ-724
آبمیوه گیری گوسونیک مدل GSJ-724
۱,۹۷۴,۰۰۰ تومان
۹۷.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/155222.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری پارس خزر مدل VitaFruit

آبمیوه گیری پارس خزر مدل VitaFruit
آبمیوه گیری پارس خزر مدل VitaFruit
۱,۸۳۹,۴۰۰ تومان
۸۴.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/836769.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-DJ31

آبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-DJ31
آبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-DJ31
۴,۳۳۰,۰۰۰ تومان
۳۳.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/145605.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آب میوه گیری پارس خزر مدل JC-700P

آب میوه گیری پارس خزر مدل JC-700P
آب میوه گیری پارس خزر مدل JC-700P
۷۰۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ca552a3507a8b3b4242198e332cc2b0c80556105_1621341395.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری پارس خزر مدل مانگو

آبمیوه گیری پارس خزر مدل مانگو
آبمیوه گیری پارس خزر مدل مانگو
۹۱۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/657178.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری بوش مدل MES25A0

آبمیوه گیری بوش مدل MES25A0
آبمیوه گیری بوش مدل MES25A0
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸۰.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1022933.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری بوش مدل MES4010

آبمیوه گیری بوش مدل MES4010
آبمیوه گیری بوش مدل MES4010
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۹۰.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/486867.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری 4 کاره استیل ویداس مدل VIR-3613

آبمیوه گیری 4 کاره استیل ویداس مدل VIR-3613
آبمیوه گیری 4 کاره استیل ویداس مدل VIR-3613
۱,۹۰۵,۰۰۰ تومان
۹۱.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/edfde58559b3f55d76000479d671ca954d37ac7c_1607860902.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری پارس خزر مدل 610 پی

آبمیوه گیری پارس خزر مدل 610 پی
آبمیوه گیری پارس خزر مدل 610 پی
۱,۳۴۷,۰۰۰ تومان
۳۵.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4698347941c89577d29fff3061109c671b5b109f_1599065403.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آب میوه گیری پارس خزر مدل آواکادو

آب میوه گیری پارس خزر مدل آواکادو
آب میوه گیری پارس خزر مدل آواکادو
۱,۱۳۴,۰۰۰ تومان
۱۳.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2441177.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری کنوود مدل JEM500SS

آبمیوه گیری کنوود مدل JEM500SS
آبمیوه گیری کنوود مدل JEM500SS
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4390100.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری همیلتون مدل JH-149

آبمیوه گیری همیلتون مدل JH-149
آبمیوه گیری همیلتون مدل JH-149
۳,۲۲۳,۰۰۰
٪۷
۲,۹۹۸,۰۰۰ تومان
۳۲۲۳۰۰۰۰
٪۷
۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4505ed545267d270de9870fb19445c083f3a44e7_1606920861.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری گاستروبک مدل 40152

آبمیوه گیری گاستروبک مدل 40152
آبمیوه گیری گاستروبک مدل 40152
۱۱,۴۵۰,۰۰۰
٪۶
۱۰,۸۰۵,۰۰۰ تومان
۱۱۴۵۰۰۰۰۰
٪۶
۸۱.۱۰میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/871f25dda4b39ee1d60d86000f40cebcffde114c_1624520510.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری کوپکس مدل JCX-5550

آبمیوه گیری کوپکس مدل JCX-5550
آبمیوه گیری کوپکس مدل JCX-5550
۱,۸۵۰,۰۰۰
٪۷
۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸۵۰۰۰۰۰
٪۷
۷۲.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2305295.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری پارس خزر مدل VitaFruit Glass

آبمیوه گیری پارس خزر مدل VitaFruit Glass
آبمیوه گیری پارس خزر مدل VitaFruit Glass
۲,۰۰۰,۰۰۰
٪۵
۱,۸۹۷,۰۰۰ تومان
۲۰۰۰۰۰۰۰
٪۵
۹۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f285820fc06fa3f5932d7d745d8a48514eb480d1_1605088155.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری گوسونیک مدل GSJ-719

آبمیوه گیری گوسونیک مدل GSJ-719
آبمیوه گیری گوسونیک مدل GSJ-719
۱,۴۱۵,۴۲۰ تومان
۴۲.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/04e5db65c7ec8f545cac0d7c6207ebba0318f664_1603828524.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری پارس خزر مدل تایگر 700W

آبمیوه گیری پارس خزر مدل تایگر 700W
آبمیوه گیری پارس خزر مدل تایگر 700W
۱,۸۲۶,۰۰۰ تومان
۸۳.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119549281.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری ویداس مدل VIR-3615

آبمیوه گیری ویداس مدل VIR-3615
آبمیوه گیری ویداس مدل VIR-3615
۲,۴۱۵,۰۰۰ تومان
۴۲.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c05d186e74d7433929b9dbfb6275fe4dccd5a172_1622833765.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری تولیپس مدل FJ-A480

آبمیوه گیری تولیپس مدل FJ-A480
آبمیوه گیری تولیپس مدل FJ-A480
۲,۰۷۹,۹۹۰ تومان
۰۸.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/620320.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری براون مدل J500

آبمیوه گیری براون مدل J500
آبمیوه گیری براون مدل J500
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۹۵.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1437327.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری بوش مدل MES4000

آبمیوه گیری بوش مدل MES4000
آبمیوه گیری بوش مدل MES4000
۴,۴۸۵,۰۰۰ تومان
۴۹.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/02961269794937db6e79c28e6e803372c0ce661c_1619876397.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری سیج مدل BJE430SIL

آبمیوه گیری سیج مدل BJE430SIL
آبمیوه گیری سیج مدل BJE430SIL
۱۰,۲۰۰,۰۰۰
٪۷
۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۲۰۰۰۰۰۰
٪۷
۴۹.۹میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/453807.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-DJ01

آبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-DJ01
آبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-DJ01
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1779613.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری براون مدل J300

آبمیوه گیری براون مدل J300
آبمیوه گیری براون مدل J300
۲,۷۱۹,۰۰۰ تومان
۷۲.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/37b3fdbd064584797944b6879eaa467b7100b9d9_1638260006.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری نانیوا مدل NJ-179

آبمیوه گیری نانیوا مدل NJ-179
آبمیوه گیری نانیوا مدل NJ-179
۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۲۴.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c9140477abe084b5591c43f8dbf10038a98b8d80_1595998515.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آب میوه گیری کنوود مدل JEP02

آب میوه گیری کنوود مدل JEP02
آب میوه گیری کنوود مدل JEP02
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۹۵.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1d28300804c38a0f7bba8d09f746c95cc9b6417a_1604494294.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آب میوه گیری تولیپس مدل Fj-479

آب میوه گیری تولیپس مدل Fj-479
آب میوه گیری تولیپس مدل Fj-479
۱,۹۹۸,۳۵۰ تومان
۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bc336679f17b93ce0bd39808c062e9f67645e1bb_1605036615.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری گوسونیک مدل GSJ-726

آبمیوه گیری گوسونیک مدل GSJ-726
آبمیوه گیری گوسونیک مدل GSJ-726
۲,۱۶۹,۰۰۰ تومان
۱۷.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/47863.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری کنوود مدل JE680

آبمیوه گیری کنوود مدل JE680
آبمیوه گیری کنوود مدل JE680
۲,۴۹۳,۰۰۰ تومان
۴۹.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4475092.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه‌ گیری فلر مدل PJ 801

آبمیوه‌ گیری فلر مدل PJ 801
آبمیوه‌ گیری فلر مدل PJ 801
۳,۱۷۵,۰۰۰ تومان
۱۸.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7eada161d5e725dc9f765d0ae394f51fe200aead_1624686760.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری نانیوا مدل NJ-178

آبمیوه گیری نانیوا مدل NJ-178
آبمیوه گیری نانیوا مدل NJ-178
۲,۸۸۵,۰۰۰ تومان
۸۹.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/90106.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری پارس خزر مدل Tiger

آبمیوه گیری پارس خزر مدل Tiger
آبمیوه گیری پارس خزر مدل Tiger
۱,۷۹۴,۰۰۰ تومان
۷۹.۱میلیونتومان

یک آبمیوه گیری خوب چه مارکی است بخریم؟


مطمئناً ، شما همیشه ایده ای برای هر نوع آبمیوه گیری داشته اید ، اما تصمیم گیری در مورد انتخاب نوع آبمیوه گیری یک کار نیم ساعته است که می توانید با خواندن اطلاعات این راهنمای خرید از آبمیوه گیری ، انجام دهید. اگر می خواهید بدانید که یک آبمیوه گیری خوب چه خصوصیاتی دارد یا یک دستگاه آبمیوه گیری خوب را بخرید؟ بقیه ی مقاله را بخوان.

آبمیوه گیری مرکبات را می توان در دو نوع دستی و برقی در حالت های تک کاره و چند منظوره جستجو کرد. مدل های چند منظوره آنها اغلب شامل ویژگی هایی مانند مخلوط کن ، آسیاب و … هستند و بسته به نیاز خود می توانید آن را انتخاب کنید. ، مناسب بودن و سازگاری با اعضای خانواده ، کارایی یا زمانی که شما برای تهیه آب میوه صرف می کنید ، دستگاه را انتخاب کرده و آن را خریداری کنید.

کلیپ سرا وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *