خانه و آشپزخانه

معرفی و خرید ۷۰ مدل پرفروش آبمیوه گیری برقی و دستی

خرید آنلاین 70 مدل آبمیوه گیری برقی و دستی با بهترین کیفیت

دستگاه اب میوه
آب میوه های خانگی طبیعی ساخته شده از میوه های مرغوب و مرغوب ، قویتر و سالم تر از سایر آب میوه های فوری و بسته بندی شده هستند. اگر می خواهید هر وقت خواستید از یک لیوان آب طبیعی لذت ببرید ، بهتر است هرچه سریعتر یک دستگاه آب میوه گیری بخرید. با استفاده از آبمیوه گیری می توانید انواع آب میوه های تابستانی و زمستانی مانند پرتقال ، آناناس ، سیب و غیره را پردازش کنید. آب میوه صد در صد طبیعی منبع غنی از بسیاری از ویتامین ها و مواد معدنی است ، اما اگر از میوه های تازه برای این منظور استفاده شود ، جذب مواد معدنی را افزایش می دهد. بنابراین برای رعایت رژیم غذایی سالم قطعاً به یک دستگاه آبمیوه گیری خانگی نیاز دارید.
2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120936133.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری فوما مدل FU-404

آبمیوه گیری فوما مدل FU-404
آبمیوه گیری فوما مدل FU-404
۹۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/836769.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-DJ31

آبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-DJ31
آبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-DJ31
۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/870013.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری بوش مدل MES3500

آبمیوه گیری بوش مدل MES3500
آبمیوه گیری بوش مدل MES3500
۲,۷۱۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111823146.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری المپیا مدل OE-176P

آبمیوه گیری المپیا مدل OE-176P
آبمیوه گیری المپیا مدل OE-176P
۸۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8beba7a9ce1cc7853bda7c2863974a0b31fa3509_1598942082.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آب میوه گیری مکسی مدل 614

آب میوه گیری مکسی مدل 614
آب میوه گیری مکسی مدل 614
۱,۶۶۰,۰۰۰
٪۱۳
۱,۴۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/657178.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری بوش مدل MES25A0

آبمیوه گیری بوش مدل MES25A0
آبمیوه گیری بوش مدل MES25A0
۲,۶۰۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/94be068cfad6ba1aa7cb6014c38d506bc867ee09_1605663749.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آب میوه گیری مکسی مدل MEX-614A

آب میوه گیری مکسی مدل MEX-614A
آب میوه گیری مکسی مدل MEX-614A
۱,۴۶۷,۵۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/16665.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-M176

آبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-M176
آبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-M176
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119549281.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری ویداس مدل VIR-3615

آبمیوه گیری ویداس مدل VIR-3615
آبمیوه گیری ویداس مدل VIR-3615
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1022933.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری بوش مدل MES4010

آبمیوه گیری بوش مدل MES4010
آبمیوه گیری بوش مدل MES4010
۴,۸۰۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6a824cdf6206a3138e1e5be4a17bb206026ce298_1610817092.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری دسینی مدل 777

آبمیوه گیری دسینی مدل 777
آبمیوه گیری دسینی مدل 777
۲,۵۰۰,۰۰۰
٪۳۳
۱,۶۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0458e15651067bd2768da58b6e31a5a4b58784af_1599021927.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری هانوور مدل 1638

آبمیوه گیری هانوور مدل 1638
آبمیوه گیری هانوور مدل 1638
۲,۸۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/11a1a169c5d2afd3f99822dc519493b44e36231b.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری گوسونیک مدل GSJ-712

آبمیوه گیری گوسونیک مدل GSJ-712
آبمیوه گیری گوسونیک مدل GSJ-712
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121236608.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آب میوه گیری نوا مدل 535fp4

آب میوه گیری نوا مدل 535fp4
آب میوه گیری نوا مدل 535fp4
۱,۶۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4a728ce9c3d2f83c946036ad994cb54c0d51f4a6_1609936044.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری فوما مدل FU-2018

آبمیوه گیری فوما مدل FU-2018
آبمیوه گیری فوما مدل FU-2018
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/477ffac5f8d7a426e146d0e7f11c3360b1820098_1603022936.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آب میوه گیری یورولوکس مدل 2777

آب میوه گیری یورولوکس مدل 2777
آب میوه گیری یورولوکس مدل 2777
۱,۷۸۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/03e4b370a0c98492e739336ca877bd6122ce6e97_1608236097.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری میگل مدل GPJ 600

آبمیوه گیری میگل مدل GPJ 600
آبمیوه گیری میگل مدل GPJ 600
۱,۲۱۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9660d9d820a61a5e7c36f0d46a1f9862588dd4e4_1605812772.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری گوسونیک مدل GSJ-502

آبمیوه گیری گوسونیک مدل GSJ-502
آبمیوه گیری گوسونیک مدل GSJ-502
۲,۳۷۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aa823def4a7ce33c6d3618abe64af9242efba642_1609835399.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری دورنیکا مدل J-800VD

آبمیوه گیری دورنیکا مدل J-800VD
آبمیوه گیری دورنیکا مدل J-800VD
۱,۷۵۰,۰۰۰
٪۲۶
۱,۲۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1d28300804c38a0f7bba8d09f746c95cc9b6417a_1604494294.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آب میوه گیری تولیپس مدل Fj-479

آب میوه گیری تولیپس مدل Fj-479
آب میوه گیری تولیپس مدل Fj-479
۲,۱۹۰,۰۰۰
٪۶
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/08078f6e310ae2a77159e79a7586469f577cf1b4_1601969640.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری یورولوکس مدل EU-JE2748CS

آبمیوه گیری یورولوکس مدل EU-JE2748CS
آبمیوه گیری یورولوکس مدل EU-JE2748CS
۳,۷۵۰,۰۰۰
٪۲۵
۲,۷۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121180273.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آب میوه گیری وردا مدل 60

آب میوه گیری وردا مدل 60
آب میوه گیری وردا مدل 60
۲,۱۹۰,۰۰۰
٪۱۷
۱,۸۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4475092.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه‌ گیری فلر مدل PJ 801

آبمیوه‌ گیری فلر مدل PJ 801
آبمیوه‌ گیری فلر مدل PJ 801
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5c98cac30d7a133a16361877698ca49a235db6ac_1613803257.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری مدل VSN-J-430

آبمیوه گیری مدل VSN-J-430
آبمیوه گیری مدل VSN-J-430
۱,۸۰۰,۰۰۰
٪۱۹
۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111361507.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری، مخلوط کن و آسیاب آوا مدل J201

آبمیوه گیری، مخلوط کن و آسیاب آوا مدل J201
آبمیوه گیری، مخلوط کن و آسیاب آوا مدل J201
۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/47863.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری کنوود مدل JE680

آبمیوه گیری کنوود مدل JE680
آبمیوه گیری کنوود مدل JE680
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1399364.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری مولینکس مدل JU450

آبمیوه گیری مولینکس مدل JU450
آبمیوه گیری مولینکس مدل JU450
۲,۱۷۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114321482.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آب میوه گیری تکنو مدل Te-219

آب میوه گیری تکنو مدل Te-219
آب میوه گیری تکنو مدل Te-219
۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119836658.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آب میوه گیری میگل مدل GPJ 800

آب میوه گیری میگل مدل GPJ 800
آب میوه گیری میگل مدل GPJ 800
۲,۴۸۵,۰۰۰
٪۹
۲,۲۵۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b56bfeb1e89b850ad782ae8e77ff2659b98da9c2_1605146276.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری مکسی مدل MEX-614

آبمیوه گیری مکسی مدل MEX-614
آبمیوه گیری مکسی مدل MEX-614
۱,۷۱۰,۰۰۰
٪۷
۱,۵۹۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1749334.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری فلر مدل PJ1000

آبمیوه گیری فلر مدل PJ1000
آبمیوه گیری فلر مدل PJ1000
۳,۳۵۰,۰۰۰
٪۴
۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eb04c83f0f93c91aa4494d510c4f7eca985287ab_1613980657.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری یورولوکس مدل 2772

آبمیوه گیری یورولوکس مدل 2772
آبمیوه گیری یورولوکس مدل 2772
۲,۲۰۰,۰۰۰
٪۲۵
۱,۶۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2143416.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آب مرکبات گیری دستی آریته مدل 411

آب مرکبات گیری دستی آریته مدل 411
آب مرکبات گیری دستی آریته مدل 411
۱,۴۹۰,۰۰۰
٪۶
۱,۴۰۰,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4c8f5fa022fe2aadec8dd4a6f88e774241f63093_1616652841.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری براون مدل j500

آبمیوه گیری براون مدل j500
آبمیوه گیری براون مدل j500
۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c595a15ecd5284f379cc038eeb39e76645b44f9e_1614671914.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

عصاره گیر گوسونیک مدل 3240

عصاره گیر گوسونیک مدل 3240
عصاره گیر گوسونیک مدل 3240
۱,۷۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/378017.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری کنوود مدل JEP010

آبمیوه گیری کنوود مدل JEP010
آبمیوه گیری کنوود مدل JEP010
۹۷۸,۰۰۰ تومان
آبمیوه گیری انواع مختلفی دارد و به انواع دستی ، برقی و آبمیوه گیری تقسیم می شوند. این محصولات اغلب صدای کاملاً بلندی دارند ، بنابراین هنگام خرید مطمئن شوید که لرزش یا خجالتی نداشته باشید. قدرت آب میوه مسئله دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از مهمترین خصوصیات آبمیوه گیری ماده تیغه ، استحکام بالا و ترمز است که مشخصه یک آبمیوه گیری قدرتمند است. برخی از آبمیوه گیری ها چند منظوره هستند و همراه با مخلوط کن و مخلوط کن ارائه می شوند.
4.7 (9 نظر)
125000 122000
25٪
5 (3 نظر)
20000 15000
20٪
5 (1 نظر)
2000000 1600000
11٪
4 (2 نظر)
18000 16000
820000 779000

آبمیوه گیری دستی مدل chickens

۱۲,۰۰۰
٪۲
۱۱,۷۶۰ تومان

آبمیوه گیری دستی مدل joj

۲۰,۰۰۰
٪۴۰
۱۲,۰۰۰ تومان

آبمیوه گیری دستی مدل 76555

۳۰,۰۰۰
٪۳۳
۲۰,۱۰۰ تومان

آبمیوه گیری دستی بیتا مدل 101 کد 2501163

۶۰۰,۰۰۰
٪۶
۵۶۴,۵۰۰ تومان

آبمیوه گیری دستی مدل ALF-2

۲۵,۰۰۰
٪۱۰
۲۲,۵۰۰ تومان

آبمیوه گیری دستی مدل azagd1

۴۸,۰۰۰
٪۴۰
۲۸,۸۰۰ تومان

آب مرکبات گیری دستی آریته مدل 411

۱,۴۹۰,۰۰۰
٪۶
۱,۴۰۰,۶۰۰ تومان

آبمیوه گیری دستی مدل کاجی

۲۰,۰۰۰
٪۵۱
۹,۹۰۰ تومان

آبمیوه گیری دستی کد 102

۲۸۵,۰۰۰
٪۳۲
۱۹۵,۰۰۰ تومان

آبمیوه گیری دستی کد 1094

۱۸,۰۰۰
٪۲۲
۱۴,۰۰۰ تومان

آبمیوه گیری دستی مدلf37

۴۲,۳۰۰
٪۴۱
۲۴,۸۰۰ تومان

آبمیوه گیری دستی مدل HOBBY500

۴۲,۰۰۰
٪۳۱
۲۹,۰۰۰ تومان

جهت مشاهده مدل های دیگر آبمیوه گیری کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر آبمیوه گیری کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر آبمیوه گیری کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر آبمیوه گیری کلیک کنید

با رعایت برخی نکات ساده می توانید عمر آبمیوه گیری خود را افزایش دهید. به عنوان مثال ، اطمینان حاصل کنید که ته آبمیوه گیری صاف است. آب سرد بیشتر برای شستشوی ماشین مناسب است. قبل از روشن کردن دستگاه ، اطمینان حاصل کنید که قسمتهای متحرک دستگاه کاملاً محکم هستند ، همیشه به ظرف پالپ توجه ویژه داشته و آن را تمیز نگه دارید.
خرید انواع آبمیوه گیری از مارک های معتبر در فروشگاه اینترنتی دیجی کالا
در این صفحه محصول دیجیتالا می توانید مارک های آب میوه گیری معتبری مانند آبمیوه گیری برقی و دستی پیدا کنید. فروشگاه اینترنتی دیجیتالا با معرفی مارک های مختلف آبمیوه گیری پارس خزر و مارک های معروف خارجی مانند فلر ، فیلیپس ، بوش ، پاناسونیک و … انواع آبمیوه گیری منحصر به فرد را در اختیار کاربران قرار داده است. این محصولات از قیمت های مقرون به صرفه و اقتصادی گرفته تا محصولات استثنایی و گران قیمت متغیر هستند. با خرید آنلاین می توانید مشخصات و قیمت آب میوه گیری مختلف را مقایسه کنید و با خرید آنلاین از دیجی کالا از تخفیف های دیگر بهره مند شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا