خانه و آشپزخانهمحصولاتمحصولات پرفروش

معرفی و خرید ۴۶ مدل اتوبخار پرفروش

خرید انواع مدل های اتو بخار

اتوی بخار
داشتن ظاهری مرتب و مرتب برای همه مهم است. به همین دلیل است که داشتن آهن خوب در هر خانه ضروری است. اما انتخاب اتوی مناسب مانند هر وسیله خانگی دیگر آسان نیست. اتوها انواع و مشخصات مختلفی دارند و افراد باید متناسب با نیاز خود بهترین گزینه را از بین آنها انتخاب کنند.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5413993.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار فوما مدل FU-1839

اتو بخار فوما مدل FU-1839
اتو بخار فوما مدل FU-1839
۳۶۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111342206.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار گوسونیک مدل GSI-300

اتو بخار گوسونیک مدل GSI-300
اتو بخار گوسونیک مدل GSI-300
۴۲۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1c6b3ee0858047ce4af78b4845f966b1e2d8f641_1601545073.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار فوما مدل 2004

اتو بخار فوما مدل 2004
اتو بخار فوما مدل 2004
۷۵۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113318614.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار مسافرتی سایونا مدل SI2258

اتو بخار مسافرتی سایونا مدل SI2258
اتو بخار مسافرتی سایونا مدل SI2258
۲۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1685147.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتوبخار فیلیپس مدل GC2998/80

اتوبخار فیلیپس مدل GC2998/80
اتوبخار فیلیپس مدل GC2998/80
۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2550705.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار پارس خزر مدل SI-702

اتو بخار پارس خزر مدل SI-702
اتو بخار پارس خزر مدل SI-702
۹۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/66756edcee9cb86ba2f841f03c75b41d9fcf4cdc_1612618672.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار سانفورد مدل SF2904GS

اتو بخار سانفورد مدل SF2904GS
اتو بخار سانفورد مدل SF2904GS
۱,۳۳۰,۰۰۰
٪۲
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113249210.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار فوما مدل FU-1849

اتو بخار فوما مدل FU-1849
اتو بخار فوما مدل FU-1849
۳۲۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113919555.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار فوما مدل FU-1922

اتو بخار فوما مدل FU-1922
اتو بخار فوما مدل FU-1922
۳۹۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/283dae8158748fe28abd1f444970fdbaa751b135_1612336188.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخارگر مایر مدل mr-701

بخارگر مایر مدل mr-701
بخارگر مایر مدل mr-701
۹۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113628448.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار گوسونیک مدل GSI-298

اتو بخار گوسونیک مدل GSI-298
اتو بخار گوسونیک مدل GSI-298
۴۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116935091.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار فوما مدل FU-1859

اتو بخار فوما مدل FU-1859
اتو بخار فوما مدل FU-1859
۳۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/723172.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتوبخار فیلیپس مدل GC2990/20

اتوبخار فیلیپس مدل GC2990/20
اتوبخار فیلیپس مدل GC2990/20
۹۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/45131f03e8e30a3f2ea47b58603e03b6c4c5297f_1599295476.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخارگر مایر مدل 706

بخارگر مایر مدل 706
بخارگر مایر مدل 706
۱,۳۵۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113620306.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار بیسیم دی اس پی مدل KD1064A

اتو بخار بیسیم دی اس پی مدل KD1064A
اتو بخار بیسیم دی اس پی مدل KD1064A
۸۰۰,۰۰۰
٪۱۹
۶۴۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1923043.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار فلر مدل SI 240

اتو بخار فلر مدل SI 240
اتو بخار فلر مدل SI 240
۱,۲۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9dc32bf2cebda4d0c55776f9884e3a8bc6088b6a_1610997954.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار فیلیپس مدل 2998

اتو بخار فیلیپس مدل 2998
اتو بخار فیلیپس مدل 2998
۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1617130.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتوبخار فیلیپس مدل GC2994/20

اتوبخار فیلیپس مدل GC2994/20
اتوبخار فیلیپس مدل GC2994/20
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/267586.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار پارس خزر مدل SI-DS-501

اتو بخار پارس خزر مدل SI-DS-501
اتو بخار پارس خزر مدل SI-DS-501
۷۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114895018.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتوبخار سایا مدل Titanium

اتوبخار سایا مدل Titanium
اتوبخار سایا مدل Titanium
۸۲۵,۰۰۰
٪۱
۸۱۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111887705.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار پارس خزر مدل SI-501

اتو بخار پارس خزر مدل SI-501
اتو بخار پارس خزر مدل SI-501
۷۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a76c79fb7050cf9fff9ddf006c2c9c3ac44b1137_1601885503.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار هاردستون مدل SIP2610S

اتو بخار هاردستون مدل SIP2610S
اتو بخار هاردستون مدل SIP2610S
۹۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1917451.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار تامسون مدل TH7334

اتو بخار تامسون مدل TH7334
اتو بخار تامسون مدل TH7334
۴۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114670779.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار فیلیپس مدل GC4537.86

اتو بخار فیلیپس مدل GC4537.86
اتو بخار فیلیپس مدل GC4537.86
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fc5a1fc9b01486ea5d0f90f5a0da61d71b082ec7_1601544792.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار مالوین مدل 3457

اتو بخار مالوین مدل 3457
اتو بخار مالوین مدل 3457
۹۰۰,۰۰۰
٪۳۳
۵۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4461290.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو مسافرتی مدل HT-258B

اتو مسافرتی مدل HT-258B
اتو مسافرتی مدل HT-258B
۲۱۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e8904cfb632691cc9afff4d69feb7bdb753428bd_1600269948.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار فوما مدل Fu-94

اتو بخار فوما مدل Fu-94
اتو بخار فوما مدل Fu-94
۳۵۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110903578.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار سیماران مدل 8808

اتو بخار سیماران مدل 8808
اتو بخار سیماران مدل 8808
۸۶۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1681135.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتوبخار فیلیپس مدل GC3920/20

اتوبخار فیلیپس مدل GC3920/20
اتوبخار فیلیپس مدل GC3920/20
۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/16383.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار پارس خزر مدل SI-602

اتو بخار پارس خزر مدل SI-602
اتو بخار پارس خزر مدل SI-602
۹۲۰,۰۰۰
٪۱
۹۰۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121725681.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار فوما مدل 2002

اتو بخار فوما مدل 2002
اتو بخار فوما مدل 2002
۲۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2323364.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار فیلیپس مدل GC5037

اتو بخار فیلیپس مدل GC5037
اتو بخار فیلیپس مدل GC5037
۳,۵۸۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1787324.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتوبخار فیلیپس مدل GC2991/30

اتوبخار فیلیپس مدل GC2991/30
اتوبخار فیلیپس مدل GC2991/30
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/71efab6bdd960d73b2ca9e87e9650927133dc5c0_1607334568.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار کوپکس مدل CS-7560

اتو بخار کوپکس مدل CS-7560
اتو بخار کوپکس مدل CS-7560
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112836293.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار پاناسونیک مدل NI-M300T

اتو بخار پاناسونیک مدل NI-M300T
اتو بخار پاناسونیک مدل NI-M300T
۸۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111710898.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار گوسونیک مدل gsi-297

اتو بخار گوسونیک مدل gsi-297
اتو بخار گوسونیک مدل gsi-297
۵۴۰,۰۰۰ تومان
510000 485000
1200000 1150000
19٪
5 (1 نظر)
1390000 1130000
14٪
730000 630000
880000 835000

اتو بخار
اتوبخار پارس خزر
اتو بخار ایستاده
اتو بخار فیلیپس
اتو بخار تفال
اتو بخار بوش
اتوبخار فیلیپس مدل gc2998
اتو بخار فوما
اتوبخار تفال مدل fv9650
اتو بخار سایاانواع اتو بخار
اتوها انواع مختلفی دارند و عملکردهای مختلفی دارند. به طور کلی می توانیم آهن ها را به چهار دسته اصلی تقسیم کنیم:
اتوی بخار دستی: متداول ترین نوع اتو خانگی است که به راحتی می توانید با آن کار کنید. کف آنها معمولاً از تیتانیوم یا سرامیک ساخته می شود و به راحتی چین و چروک های لباس را از بین می برد.
• بخارشوی پارچ: اینها مانند آهن های دستی با مخزن بخار اضافی هستند که به شما اجازه می دهند ساعتها بدون نیاز به دوباره پر کردن اتو بزنید.
• بولدوزر: بولدوزر ایستاده ماشین آلات حرفه ای هستند. صادقانه بگویم ، استفاده از این اتوها آسان نیست و احتمالاً برای اتو کردن یقه مناسب نیست. اما حتی می توانید پرده ها را در کمترین زمان اتو کنید.
• بخارپز: بخارپزها صفحه ای برای اتو ندارند ، آنها با بخار کار می کنند و گزینه مناسبی برای نصب کت و شلوار یا لباس مجلسی هستند ، اما انتظار ندارید که اتو داشته باشند.
بهترین مارک های تولید کننده بخار
اگر برای خرید یک اتو بخرید ، با نام های مختلفی روبرو خواهید شد که انتخاب را دشوار می کند. نام تجاری یک مسئله مهم است ، بهتر است از یک مارک معروف با کیفیت خاص و خدمات پس از فروش قابل قبول خریداری کنید. اتو بخار فیلیپس ، اتو بخار تفال و اتو فلر شناخته شده ترین نوع آهن موجود در بازار هستند که در میان کیفیت های داخلی از جمله اتو بخار ساوان و پارس خزر هستند. برند ژانومه نیز موفق به ساخت بولدوزر عمودی شده است و اگر از طرفداران بولدوزر بخار هستید به هانوفر بروید. اگرچه تعداد اتوهای خشک موجود در بازار کم است اما اگر یکی بخواهید ، McStyler گزینه های مختلفی را ارائه می دهد.
خرید اتو بصورت آنلاین
فروشگاه اینترنتی است که می تواند در انتخاب بهترین آهن به شما کمک کند. برای انتخاب خوب از بین آهن های موجود در بازار می توانید به این صفحه دسته بندی در دیجی کالا مراجعه کرده و مشخصات فیلتر مانند مارک ، نوع آهن ، سیستم رسوب ، کف مواد مواد ، قیمت و غیره را دنبال کنید ، می توانید گزینه های مناسب خود را پیدا کنید و مشخصات محصول تحقیق و نظرات و امتیازات کاربران بهترین گزینه را انتخاب کنید. خرید از دیجی کالا به شما این امکان را می دهد که به جای اینکه در هر ساعت از شبانه روز که می خواهید یک تور بگردید ، وقت و تلاش خود را صرف رفتن به فروشگاه ها کنید ، به خرید و تحویل در هر آدرس دلخواه بپردازید. نمایشگاه های بزرگ کالا در بازار.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا