خانه و آشپزخانهمحصولاتمحصولات پرفروش

معرفی و خرید ۴۶ مدل اتوبخار پرفروش، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

خرید انواع مدل های اتو بخار

اتوی بخار
داشتن ظاهری مرتب و مرتب برای همه مهم است. به همین دلیل است که داشتن آهن خوب در هر خانه ضروری است. اما انتخاب اتوی مناسب مانند هر وسیله خانگی دیگر آسان نیست. اتوها انواع و مشخصات مختلفی دارند و افراد باید متناسب با نیاز خود بهترین گزینه را از بین آنها انتخاب کنند.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112996049.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتوبخار میگل مدل GSI 221

اتوبخار میگل مدل GSI 221
اتوبخار میگل مدل GSI 221
۶۴۳,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2550705.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار پارس خزر مدل SI-702

اتو بخار پارس خزر مدل SI-702
اتو بخار پارس خزر مدل SI-702
۹۶۰,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1685147.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتوبخار فیلیپس مدل GC2998/80

اتوبخار فیلیپس مدل GC2998/80
اتوبخار فیلیپس مدل GC2998/80
۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
۱.۴۳ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1617130.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتوبخار فیلیپس مدل GC2994/20

اتوبخار فیلیپس مدل GC2994/20
اتوبخار فیلیپس مدل GC2994/20
۱,۱۶۴,۵۷۰ تومان
۱.۱۶۴۵۷ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114670779.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار فیلیپس مدل GC4537.86

اتو بخار فیلیپس مدل GC4537.86
اتو بخار فیلیپس مدل GC4537.86
۱,۶۳۴,۰۰۰ تومان
۱.۶۳۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112997987.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتوبخار میگل مدل GSI 120

اتوبخار میگل مدل GSI 120
اتوبخار میگل مدل GSI 120
۴۷۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/723172.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتوبخار فیلیپس مدل GC2990/20

اتوبخار فیلیپس مدل GC2990/20
اتوبخار فیلیپس مدل GC2990/20
۹۸۳,۴۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1681135.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتوبخار فیلیپس مدل GC3920/20

اتوبخار فیلیپس مدل GC3920/20
اتوبخار فیلیپس مدل GC3920/20
۱,۷۳۹,۰۰۰ تومان
۱.۷۳۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112307811.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار گوسونیک مدل GSI-300

اتو بخار گوسونیک مدل GSI-300
اتو بخار گوسونیک مدل GSI-300
۵۴۸,۸۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2323364.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار فیلیپس مدل GC5037

اتو بخار فیلیپس مدل GC5037
اتو بخار فیلیپس مدل GC5037
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۳.۶۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/12d0dd769610f0a5bd7b3b8028940146afc5063e_1604861149.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار میگل مدل GSI 281

اتو بخار میگل مدل GSI 281
اتو بخار میگل مدل GSI 281
۷۴۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/267586.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار پارس خزر مدل SI-DS-501

اتو بخار پارس خزر مدل SI-DS-501
اتو بخار پارس خزر مدل SI-DS-501
۸۳۰,۰۰۰
٪۳
۸۰۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3566b64606893c20dec0fadfdd5f199aa67bfb22_1614168149.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار میگل مدل GSI 320

اتو بخار میگل مدل GSI 320
اتو بخار میگل مدل GSI 320
۸۸۵,۰۰۰
٪۳
۸۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122038951.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتوبخار فیلیپس مدل GC4558

اتوبخار فیلیپس مدل GC4558
اتوبخار فیلیپس مدل GC4558
۱,۷۱۸,۰۰۰ تومان
۱.۷۱۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a76c79fb7050cf9fff9ddf006c2c9c3ac44b1137_1601885503.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار هاردستون مدل SIP2610S

اتو بخار هاردستون مدل SIP2610S
اتو بخار هاردستون مدل SIP2610S
۹۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1750177.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتوبخار فیلیپس مدل GC3929/60

اتوبخار فیلیپس مدل GC3929/60
اتوبخار فیلیپس مدل GC3929/60
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۲.۵۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e520c69ed68290b46859bfea9d449e0937f2a317_1611566283.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار بوش مدل TDA503001P

اتو بخار بوش مدل TDA503001P
اتو بخار بوش مدل TDA503001P
۲,۲۷۵,۰۰۰ تومان
۲.۲۷۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1968333.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار فیلیپس مدل GC4936

اتو بخار فیلیپس مدل GC4936
اتو بخار فیلیپس مدل GC4936
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۲.۳۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/229566.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخارگر بایترون مدل BGC-405

بخارگر بایترون مدل BGC-405
بخارگر بایترون مدل BGC-405
۳,۸۴۵,۰۰۰ تومان
۳.۸۴۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110903578.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار سیماران مدل 8808

اتو بخار سیماران مدل 8808
اتو بخار سیماران مدل 8808
۸۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1759219.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخارگر بایترون مدل BGC-320 BL

بخارگر بایترون مدل BGC-320 BL
بخارگر بایترون مدل BGC-320 BL
۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان
۲.۴۷ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1d95dde4a86ae61f2867a9b59528c6189fb5135c_1608636143.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار فیلیپس مدل GC2991

اتو بخار فیلیپس مدل GC2991
اتو بخار فیلیپس مدل GC2991
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1846974.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو پرسی بایترون مدل BSI-103

اتو پرسی بایترون مدل BSI-103
اتو پرسی بایترون مدل BSI-103
۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۳.۸۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1667982.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بایترون مدلBPV-E30

اتو بایترون مدلBPV-E30
اتو بایترون مدلBPV-E30
۸۹۵,۳۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/33ddff4e9d0f52733fb768d42f06fd3e9bed31da_1623667242.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار سیماران مدل SSI-8808

اتو بخار سیماران مدل SSI-8808
اتو بخار سیماران مدل SSI-8808
۱,۱۵۰,۰۰۰
٪۱۷
۹۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1944451.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتوبخار بوش مدل TDI90EASY

اتوبخار بوش مدل TDI90EASY
اتوبخار بوش مدل TDI90EASY
۳,۵۷۷,۰۰۰ تومان
۳.۵۷۷ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2011042.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخارگر بایترون مدل BGC-320 WH

بخارگر بایترون مدل BGC-320 WH
بخارگر بایترون مدل BGC-320 WH
۲,۴۵۹,۹۸۰ تومان
۲.۴۵۹۹۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110583960.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخارگر بیترون مدل BGC-400

بخارگر بیترون مدل BGC-400
بخارگر بیترون مدل BGC-400
۳,۲۹۹,۴۰۰ تومان
۳.۲۹۹۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/912976.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو پرسی ژانومه مدل 3300

اتو پرسی ژانومه مدل 3300
اتو پرسی ژانومه مدل 3300
۴,۵۹۰,۱۹۰ تومان
۴.۵۹۰۱۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/049f751e8fd2bc8db154ae50f965371201017039_1605685868.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار پاناسونیک مدل NI-JW670

اتو بخار پاناسونیک مدل NI-JW670
اتو بخار پاناسونیک مدل NI-JW670
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲.۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1249234.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو پرسی بایترون مدل BSI-100

اتو پرسی بایترون مدل BSI-100
اتو پرسی بایترون مدل BSI-100
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۳.۷۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4273135.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار سیماران مدل SSI-5001

اتو بخار سیماران مدل SSI-5001
اتو بخار سیماران مدل SSI-5001
۶۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/322647.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو پرسی ژانومه مدل 3000

اتو پرسی ژانومه مدل 3000
اتو پرسی ژانومه مدل 3000
۴,۵۵۹,۹۹۰ تومان
۴.۵۵۹۹۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4377251.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخارگر بیترون مدل 405

بخارگر بیترون مدل 405
بخارگر بیترون مدل 405
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳.۷ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0bb6e1efe8de5b154470f515bf185c0d0acb20d0_1597893439.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو بخار کاخلر مدل KH-803

اتو بخار کاخلر مدل KH-803
اتو بخار کاخلر مدل KH-803
۱,۱۲۷,۰۰۰
٪۱۲
۹۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3092640.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخارگر بایترون مدل BGC-400

بخارگر بایترون مدل BGC-400
بخارگر بایترون مدل BGC-400
۳,۲۹۶,۱۲۰ تومان
۳.۲۹۶۱۲ میلیون تومان
1115000
20٪
5 (1 نظر)
1130000 900000
5 (1 نظر)
510000 485000
1200000 1150000

اتو بخار
اتوبخار پارس خزر
اتو بخار ایستاده
اتو بخار فیلیپس
اتو بخار تفال
اتو بخار بوش
اتوبخار فیلیپس مدل gc2998
اتو بخار فوما
اتوبخار تفال مدل fv9650
اتو بخار سایاانواع اتو بخار
اتوها انواع مختلفی دارند و عملکردهای مختلفی دارند. به طور کلی می توانیم آهن ها را به چهار دسته اصلی تقسیم کنیم:
اتوی بخار دستی: متداول ترین نوع اتو خانگی است که به راحتی می توانید با آن کار کنید. کف آنها معمولاً از تیتانیوم یا سرامیک ساخته می شود و به راحتی چین و چروک های لباس را از بین می برد.
• بخارشوی پارچ: اینها مانند آهن های دستی با مخزن بخار اضافی هستند که به شما اجازه می دهند ساعتها بدون نیاز به دوباره پر کردن اتو بزنید.
• بولدوزر: بولدوزر ایستاده ماشین آلات حرفه ای هستند. صادقانه بگویم ، استفاده از این اتوها آسان نیست و احتمالاً برای اتو کردن یقه مناسب نیست. اما حتی می توانید پرده ها را در کمترین زمان اتو کنید.
• بخارپز: بخارپزها صفحه ای برای اتو ندارند ، آنها با بخار کار می کنند و گزینه مناسبی برای نصب کت و شلوار یا لباس مجلسی هستند ، اما انتظار ندارید که اتو داشته باشند.
بهترین مارک های تولید کننده بخار
اگر برای خرید یک اتو بخرید ، با نام های مختلفی روبرو خواهید شد که انتخاب را دشوار می کند. نام تجاری یک مسئله مهم است ، بهتر است از یک مارک معروف با کیفیت خاص و خدمات پس از فروش قابل قبول خریداری کنید. اتو بخار فیلیپس ، اتو بخار تفال و اتو فلر شناخته شده ترین نوع آهن موجود در بازار هستند که در میان کیفیت های داخلی از جمله اتو بخار ساوان و پارس خزر هستند. برند ژانومه نیز موفق به ساخت بولدوزر عمودی شده است و اگر از طرفداران بولدوزر بخار هستید به هانوفر بروید. اگرچه تعداد اتوهای خشک موجود در بازار کم است اما اگر یکی بخواهید ، McStyler گزینه های مختلفی را ارائه می دهد.
خرید اتو بصورت آنلاین
فروشگاه اینترنتی است که می تواند در انتخاب بهترین آهن به شما کمک کند. برای انتخاب خوب از بین آهن های موجود در بازار می توانید به این صفحه دسته بندی در دیجی کالا مراجعه کرده و مشخصات فیلتر مانند مارک ، نوع آهن ، سیستم رسوب ، کف مواد مواد ، قیمت و غیره را دنبال کنید ، می توانید گزینه های مناسب خود را پیدا کنید و مشخصات محصول تحقیق و نظرات و امتیازات کاربران بهترین گزینه را انتخاب کنید. خرید از دیجی کالا به شما این امکان را می دهد که به جای اینکه در هر ساعت از شبانه روز که می خواهید یک تور بگردید ، وقت و تلاش خود را صرف رفتن به فروشگاه ها کنید ، به خرید و تحویل در هر آدرس دلخواه بپردازید. نمایشگاه های بزرگ کالا در بازار.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا