خرید کفش زنانهمحصولات پرفروش

معرفی و خرید ۹۰ مدل کفش و صندل پرفروش زنانه، ۵ تیر ۱۴۰۰

تنظیم صندل و اصول انتخاب انواع مدل صندل زنانه نکات ریز اما مهمی دارد که اگر با آنها آشنا باشید سبکی منحصر به فرد برای خود ایجاد خواهید کرد.

10٪
210000 190000
270000
11٪
4.9 (72 نظر)
100000 89000
11٪
4.7 (165 نظر)
100000 89000
11٪
4.9 (32 نظر)
100000 89000
11٪
4.8 (37 نظر)
100000 89000
5 (8 نظر)
160000
خرید و معرفی مدل های کفش روزمره زنانه
2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118324635.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه نسیم کد BK-6114

صندل زنانه نسیم کد BK-6114
صندل زنانه نسیم کد BK-6114
۴۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d56b306b2c730fd48b5517146de7d0f32887fbb1_1621929371.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه مدل اورانوس کد Da-Szn 3031

صندل زنانه مدل اورانوس کد Da-Szn 3031
صندل زنانه مدل اورانوس کد Da-Szn 3031
۱۱۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115596311.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه نسیم مدل سیما کد 4906

صندل زنانه نسیم مدل سیما کد 4906
صندل زنانه نسیم مدل سیما کد 4906
۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d82daad5a5955560741f6ea4fe349574ac82df5b_1623496344.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه مدل اورانوس کد Da-SzS 1001

صندل زنانه مدل اورانوس کد Da-SzS 1001
صندل زنانه مدل اورانوس کد Da-SzS 1001
۱۴۸,۰۰۰
٪۲۵
۱۱۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bed33402c1198eb483b81eeb5726db1031169287_1595327941.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه شهپر مدل پرنیا کد 02

صندل زنانه شهپر مدل پرنیا کد 02
صندل زنانه شهپر مدل پرنیا کد 02
۲۷,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ccaa4d98f0eed820378a8fe9fc5c052cd6e2496b_1619940122.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه کد 8821

صندل زنانه کد 8821
صندل زنانه کد 8821
۱۱۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115426638.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه شهپر مدل پرنیا کد 07

صندل زنانه شهپر مدل پرنیا کد 07
صندل زنانه شهپر مدل پرنیا کد 07
۲۷,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3313118e210014ec4d591c16a668a86989be179a_1600174781.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه کیتو کیت مدل بیتا کد ۰۵

صندل زنانه کیتو کیت مدل بیتا کد ۰۵
صندل زنانه کیتو کیت مدل بیتا کد ۰۵
۱۸۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115534332.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه شهپر مدل تیراژه 102 کد 03

صندل زنانه شهپر مدل تیراژه 102 کد 03
صندل زنانه شهپر مدل تیراژه 102 کد 03
۱۰۵,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119579921.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه کد AR_K 2

صندل زنانه کد AR_K 2
صندل زنانه کد AR_K 2
۳۲,۲۰۰
٪۵
۳۰,۵۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ecb389b6c5312f4e936a59f1fd79583e4b410e60_1617606145.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه مدل P1-BK

صندل زنانه مدل P1-BK
صندل زنانه مدل P1-BK
۱۲۰,۰۰۰
٪۴۳
۶۸,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/06369784eadce35a600b84fe9b4594f90796e958_1614447322.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه مدل ملیکا کد A130

صندل زنانه مدل ملیکا کد A130
صندل زنانه مدل ملیکا کد A130
۲۷۹,۰۰۰
٪۶۵
۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7af980013e0573427ee799a1003272c0c3fbfe47_1617606030.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه مدل P1-bafti-BK

صندل زنانه مدل P1-bafti-BK
صندل زنانه مدل P1-bafti-BK
۱۲۰,۰۰۰
٪۴۳
۶۸,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8e729ab4086687b30f293140ff2dde1feea55d3c.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه شهپر مدل پدیده 107 کد 03010

صندل زنانه شهپر مدل پدیده 107 کد 03010
صندل زنانه شهپر مدل پدیده 107 کد 03010
۱۰۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7b739d370b15951e69d2a9a43d9f9629dbad093a_1596000060.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه هامتو مدل 710445B-2

صندل زنانه هامتو مدل 710445B-2
صندل زنانه هامتو مدل 710445B-2
۸۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121034303.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه کد 302

صندل زنانه کد 302
صندل زنانه کد 302
۸۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115402528.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه پاپا طرح حصیری کد 1575

صندل زنانه پاپا طرح حصیری کد 1575
صندل زنانه پاپا طرح حصیری کد 1575
۵۶,۰۰۰
٪۱۰
۵۰,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d7e3a07c0e24aaf8ef1ede7e1bf03076da5f5861_1614449404.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه مدل ملیکا کد A132

صندل زنانه مدل ملیکا کد A132
صندل زنانه مدل ملیکا کد A132
۲۷۹,۰۰۰
٪۶۵
۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2efc5f2f0d627d32698426c40b38d277ad7b0e4c_1596000302.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه هامتو مدل 710445B-1

صندل زنانه هامتو مدل 710445B-1
صندل زنانه هامتو مدل 710445B-1
۸۶۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115401474.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه پاپا مدل حصیری 1576

صندل زنانه پاپا مدل حصیری 1576
صندل زنانه پاپا مدل حصیری 1576
۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115452906.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه شهپر مدل رویا 102 کد 06

صندل زنانه شهپر مدل رویا 102 کد 06
صندل زنانه شهپر مدل رویا 102 کد 06
۷۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/962149c9965b95f108ad63e94de3a5cb34af8900_1614591621.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه نیکتا مدل BK.2274

صندل زنانه نیکتا مدل BK.2274
صندل زنانه نیکتا مدل BK.2274
۱۸۴,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1fd07064f976d8a51eed1182ecfe56c1ee8bba88_1621692284.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه مدل اورانوس

صندل زنانه مدل اورانوس
صندل زنانه مدل اورانوس
۱۴۸,۰۰۰
٪۲۷
۱۰۸,۰۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115400276.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه پاپا مدل حصیری 1577

صندل زنانه پاپا مدل حصیری 1577
صندل زنانه پاپا مدل حصیری 1577
۵۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8ae8a1ffa82d23f09401e640b4989deef57102b1_1600174903.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه کیتو کیت مدل بیتا کد 06

صندل زنانه کیتو کیت مدل بیتا کد 06
صندل زنانه کیتو کیت مدل بیتا کد 06
۱۸۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/932af925c1808211ad175bc0ff971b8f2d30a628_1614446596.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه مدل بهار کد A127

صندل زنانه مدل بهار کد A127
صندل زنانه مدل بهار کد A127
۲۷۹,۰۰۰
٪۶۵
۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b9ea9d4b86e2212f370f359ead4144d89814017c.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه شهپر مدل تیراژه 102 کد 7398

صندل زنانه شهپر مدل تیراژه 102 کد 7398
صندل زنانه شهپر مدل تیراژه 102 کد 7398
۱۱۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121314473.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه کد LZR

صندل زنانه کد LZR
صندل زنانه کد LZR
۹۷,۰۰۰
٪۱۰
۸۷,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119579945.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه کد AR_K 1

صندل زنانه کد AR_K 1
صندل زنانه کد AR_K 1
۳۱,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115425951.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه شهپر مدل پرنیا کد 06

صندل زنانه شهپر مدل پرنیا کد 06
صندل زنانه شهپر مدل پرنیا کد 06
۳۰,۸۰۰
٪۱۰
۲۷,۵۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/09b20ac11defc0de527f01b8d32e9f0d93228dcd_1610127183.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه مدل Si-p100-Gd

صندل زنانه مدل Si-p100-Gd
صندل زنانه مدل Si-p100-Gd
۹۹,۰۰۰
٪۳۰
۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115440472.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه شهپر مدل تیراژه 101 کد 03

صندل زنانه شهپر مدل تیراژه 101 کد 03
صندل زنانه شهپر مدل تیراژه 101 کد 03
۱۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/029bcb91aff0cd0c11f732af246be0bc6b6e42c9_1624714472.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه مدل نغمه کد AS007

صندل زنانه مدل نغمه کد AS007
صندل زنانه مدل نغمه کد AS007
۲۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/db3ac7ac9bcf28de626344b27593657fd3eef8cd_1618825728.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه مدل ترنج

صندل زنانه مدل ترنج
صندل زنانه مدل ترنج
۱۲۰,۰۰۰
٪۴۷
۶۳,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/646d6fa72d495cdab4309eba5d61741738068ae1_1621433969.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه مدل 0230304

صندل زنانه مدل 0230304
صندل زنانه مدل 0230304
۲۷۵,۵۰۰
٪۳۸
۱۷۰,۸۱۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/244a63a4e6706af91f06d915e1b1c18ed9b73860_1610127360.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه مدل Si-p100-Pk

صندل زنانه مدل Si-p100-Pk
صندل زنانه مدل Si-p100-Pk
۹۹,۰۰۰
٪۳۵
۶۴,۰۰۰ تومان

صندل زنانه مدل Ho-a4-Bk

۷۹,۰۰۰ تومان

صندل زنانه مسعود مدل 2201 کرم

۱۰۷,۰۰۰
٪۵
۱۰۱,۶۵۰ تومان

صندل زنانه مدل Ho-a3-Bk

۷۷,۰۰۰ تومان

صندل زنانه کد 2060

۱۵۰,۰۰۰
٪۴۷
۷۸,۹۰۰ تومان

صندل زنانه مسعود مدل 2201 مشکی

۹۹,۰۰۰
٪۱۰
۸۹,۰۰۰ تومان

صندل زنانه شهپر مدل پرنیا کد 09

۳۳,۵۰۰
٪۸
۳۰,۸۲۰ تومان

صندل زنانه مدل gol.Q 61

۳۵,۸۰۰ تومان

صندل زنانه مدل gol 60

۳۵,۸۰۰ تومان

صندل زنانه کد 91

۱۰۰,۰۰۰
٪۳۰
۶۹,۹۰۰ تومان

صندل زنانه مدل kamand_101

۱۰۴,۰۰۰
٪۱۴
۸۹,۴۴۰ تومان

صندل زنانه مدل 0230301

۲۷۵,۵۰۰
٪۳۸
۱۷۰,۸۱۰ تومان

صندل زنانه مدل سارا کد 98

۹۹,۰۰۰
٪۳۰
۶۹,۳۰۰ تومان

صندل زنانه مدل ANGEL کد 01

۱۲۰,۰۰۰
٪۳۴
۷۹,۲۰۰ تومان

صندل زنانه مدل P1-tina-BK

۱۴۰,۰۰۰
٪۴۴
۷۸,۴۰۰ تومان

صندل زنانه مدل روناک کد A125

۲۷۹,۰۰۰
٪۵۴
۱۲۹,۰۰۰ تومان

صندل زنانه مدل Si-p100-Bk

۹۹,۰۰۰
٪۳۵
۶۴,۰۰۰ تومان

صندل زنانه نرسی مدل E101

۲۲۰,۰۰۰
٪۱۰
۱۹۸,۰۰۰ تومان

صندل زنانه نسیم مدل S.61

۶۱,۰۰۰
٪۲۰
۴۹,۰۰۰ تومان

صندل زنانه مدل پنگوئن کد 38

۱۲۰,۰۰۰
٪۴۵
۶۶,۰۰۰ تومان

صندل زنانه مدل 159012204

۲۵۰,۰۰۰ تومان

صندل زنانه شهپر مدل P1-sharje-DBE

۱۲۰,۰۰۰
٪۴۵
۶۶,۰۰۰ تومان

صندل زنانه نیو پاما مدل 1411A-101

۱۵۰,۰۰۰
٪۴۵
۸۳,۰۰۰ تومان

صندل زنانه هامتو مدل 1-710096B

۸۹۹,۰۰۰
٪۱۰
۸۰۹,۱۰۰ تومان

صندل زنانه شهپر مدل رویا 103 کد 07

۹۰,۰۰۰
٪۲۸
۶۵,۰۰۰ تومان

صندل زنانه کفش خزر مدل 120 -ME

۲۴۵,۰۰۰
٪۲۴
۱۸۵,۰۰۰ تومان

صندل زنانه کد 94

۲۰۰,۰۰۰
٪۷۰
۵۹,۹۰۰ تومان

صندل زنانه مدل ترنح 020

۱۲۰,۰۰۰
٪۵۱
۵۸,۸۰۰ تومان

صندل زنانه کد 10130

۱۵۰,۰۰۰
٪۵۳
۶۹,۹۰۰ تومان

صندل زنانه تسا کد T7-W

۲۱۷,۰۰۰
٪۱۸
۱۷۹,۰۰۰ تومان

صندل زنانه کفش سورن مدل توران کد 5749

۱۵۷,۰۰۰
٪۲۰
۱۲۵,۶۰۰ تومان

صندل زنانه مدل 135

۱۲۵,۰۰۰ تومان

صندل زنانه مدل gol.kk 63

۳۵,۸۰۰ تومان

صندل زنانه مدل Mhr-398-B

۲۱۵,۰۰۰
٪۱۳
۱۸۸,۰۰۰ تومان

صندل زنانه ایران مدل Si-Bk

۹۹,۰۰۰
٪۵۶
۴۴,۰۰۰ تومان

صندل زنانه مدل Ho-a1-Bk

۷۹,۰۰۰ تومان

صندل زنانه تسا کد T4

۲۵۱,۰۰۰
٪۱۴
۲۱۵,۰۰۰ تومان

صندل زنانه مدل BAHAR کد 98

۱۲۰,۰۰۰
٪۵۰
۶۰,۰۰۰ تومان

صندل زنانه مدل رامیا کد 20004

۱۷۵,۰۰۰
٪۴۵
۹۶,۲۵۰ تومان

صندل زنانه کد 9060

۱۵۰,۰۰۰
٪۵۳
۶۹,۹۰۰ تومان

صندل زنانه مدل مرجان کد 8939

۷۵,۰۰۰
٪۱۰
۶۷,۵۰۰ تومان

صندل زنانه مهرشید مدل d.z.001

۱۲۸,۰۰۰
٪۵۴
۵۹,۰۰۰ تومان

صندل زنانه شهپر مدل رویا 102 کد 03

۱۱۰,۰۰۰
٪۳۲
۷۵,۰۰۰ تومان

با نزدیک شدن به تابستان و گرم شدن هوا ، علاقه به خرید کفش های خنک مانند صندل افزایش می یابد. اما باید توجه داشت که انتخاب صندل مناسب برای حفظ سلامت پا بسیار مهم است. یکی از مهمترین مواردی که باید در مورد صندل های تابستانی ، چه مردانه و چه زنانه بدانید ، این است که وقتی با آنها راه می رویم ، همیشه سعی می کنیم صندل ها را روی پاها و میزان حرکات آنها را در هنگام باز و آزاد بودن پا نگه داریم. پاهای صندل نیز بسیار بزرگ هستند. در نتیجه ، یکی از مهمترین موارد در خرید صندل زنانه داشتن بند چرمی در صندل است تا بتواند پا را در صندل نگه دارد و از ساییدگی و جابجایی زیاد آن جلوگیری کند. به طور کلی صندلی های چرمی به دلیل استفاده از چرم می توانند گزینه بهتری نسبت به صندلی های ساخته شده از مواد دیگر مانند پلاستیک باشند.

کفش زنانه مدل Si-065-DaBe

۹۹,۰۰۰
٪۸۱
۱۹,۰۰۰ تومان

کفش زنانه مدل 159002602

۲۲۷,۰۰۰ تومان

کفش زنانه مدل 159012111

۲۳۰,۰۰۰ تومان

کفش زنانه لبتو مدل 501099

۱۲۸,۰۰۰
٪۵۵
۵۷,۰۰۰ تومان

کفش چرم زنانه آریوان مدل ARZ508M

۲۳۵,۰۰۰
٪۶
۲۲۰,۰۰۰ تومان

کفش زنانه کد 17

۲۰۰,۰۰۰
٪۷۰
۵۹,۸۰۰ تومان

کفش زنانه صاد کد RF2501

۷۵۰,۰۰۰
٪۵۰
۳۷۵,۰۰۰ تومان

کفش زنانه مدل 159012102

۲۳۰,۰۰۰ تومان

کفش زنانه سون کالکشن کد K18

۲۴۳,۰۰۰
٪۶
۲۲۸,۰۰۰ تومان

کفش چرم زنانه آریوان مدل ARZ501M

۲۱۰,۰۰۰
٪۱۷
۱۷۵,۰۰۰ تومان

کفش زنانه مدل A-ME

۱۰۸,۰۰۰ تومان

کفش زنانه مدل بابت

۴۵,۰۰۰ تومان

کفش زنانه آریوان مدل ARZ555 K

۲۶۵,۰۰۰
٪۶
۲۵۰,۰۰۰ تومان

کفش زنانه مدل A-Sr

۱۰۸,۰۰۰ تومان

کفش زنانه کد 159012215

۲۰۴,۱۰۰
٪۲۲
۱۵۹,۱۰۰ تومان

کفش زنانه کد 95

۲۰۰,۰۰۰
٪۶۰
۷۹,۹۰۰ تومان

کفش زنانه مدل P1-kebriti-BK

۱۲۰,۰۰۰
٪۴۳
۶۸,۴۰۰ تومان

کفش زنانه سون کالکشن کد K20

۱۷۵,۰۰۰
٪۱۵
۱۴۸,۰۰۰ تومان

کفش زنانه مدل 159011702

۲۱۰,۰۰۰ تومان

کفش زنانه مدل N4

۱۱۵,۰۰۰
٪۲۳
۸۸,۵۰۰ تومان

کفش زنانه کد 159013002

۲۱۰,۶۰۰
٪۲۴
۱۶۰,۰۰۰ تومان

کفش زنانه گابور مدل 24.601.27

۴,۱۷۰,۰۰۰
٪۵۹
۱,۷۰۸,۰۰۰ تومان
۴.۱۷
٪۵۹
۱.۷۰۸ میلیون تومان

کفش زنانه گابور مدل 22.401.30

۴,۱۵۰,۰۰۰
٪۵۸
۱,۷۲۵,۰۰۰ تومان
۴.۱۵
٪۵۸
۱.۷۲۵ میلیون تومان

کفش زنانه مدل 159013002

۲۲۵,۰۰۰ تومان

کفش زنانه لبتو مدل 1101-99

۱۳۹,۰۰۰
٪۵۰
۷۰,۰۰۰ تومان

کفش زنانه طرح عروسکی کد 159011702

۱۹۳,۳۰۰
٪۱۹
۱۵۶,۵۰۰ تومان

کفش زنانه آلدو مدل 122011143-Black

۹۲۹,۰۰۰
٪۲۰
۷۴۳,۰۰۰ تومان

کفش زنانه مدل 359000532

۱۵۰,۱۰۰
٪۳۰
۱۰۵,۰۰۰ تومان

کفش زنانه مدل 159012133

۲۴۸,۰۰۰ تومان

کفش زنانه سون کالکشن کد K18-TP

۵۵۰,۰۰۰
٪۵۰
۲۷۵,۰۰۰ تومان

کفش زنانه کد 340

۲۰۰,۰۰۰
٪۶۰
۷۹,۹۰۰ تومان

کفش زنانه نِگل مدل shown39

۳۸۸,۰۰۰
٪۲۰
۳۱۰,۰۰۰ تومان

جهت مشاهده مدل های دیگر صندل و کفش زنانه کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر صندل و کفش زنانه کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر صندل و کفش زنانه کلیک کنید

نکته دیگری که هنگام خرید صندل زنانه باید به آن توجه کنید ، اندازه پاشنه است. معمولاً گفته می شود که پاشنه صندل زنانه نباید بیش از ۴ سانتی متر باشد ، زیرا در غیر این صورت فشار زیادی به پاها ، کمر و زانو وارد می شود که در طولانی مدت می تواند عوارض جبران ناپذیری ایجاد کند.

افراد دیابتی همچنین باید توجه داشته باشند که به دلیل خطر بالای زخم پا در این افراد ، استفاده از کفش باز مانند صندل نمی تواند انتخاب صحیحی باشد و باید از آن اجتناب شود.

اما انواع صندل های زنانه کدامند و چگونه می توان صندل های مناسب را پیدا کرد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا