معرفی و خرید ۹۰ مدل کفش و صندل پرفروش زنانه، ۲۸ دی ۱۴۰۰

تنظیم صندل و اصول انتخاب انواع مدل صندل زنانه نکات ریز اما مهمی دارد که اگر با آنها آشنا باشید سبکی منحصر به فرد برای خود ایجاد خواهید کرد.

خرید و معرفی مدل های کفش روزمره زنانه
2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118324635.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه نسیم کد BK-6114

صندل زنانه نسیم کد BK-6114
صندل زنانه نسیم کد BK-6114
۵۲,۵۳۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115402528.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه پاپا طرح حصیری کد 1575

صندل زنانه پاپا طرح حصیری کد 1575
صندل زنانه پاپا طرح حصیری کد 1575
۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115400276.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه پاپا مدل حصیری 1577

صندل زنانه پاپا مدل حصیری 1577
صندل زنانه پاپا مدل حصیری 1577
۵۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115440472.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه شهپر مدل تیراژه 101 کد 03

صندل زنانه شهپر مدل تیراژه 101 کد 03
صندل زنانه شهپر مدل تیراژه 101 کد 03
۱۱۴,۰۰۰
٪۹
۱۰۳,۷۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e7622037ceff319f3cd22d490e2ece7686d15062_1619519988.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه مدل مکرومه رنگ شیری

صندل زنانه مدل مکرومه رنگ شیری
صندل زنانه مدل مکرومه رنگ شیری
۱۱۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115401474.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه پاپا مدل حصیری 1576

صندل زنانه پاپا مدل حصیری 1576
صندل زنانه پاپا مدل حصیری 1576
۵۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115402505.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه مسعود مدل 2201 سرمه ای

صندل زنانه مسعود مدل 2201 سرمه ای
صندل زنانه مسعود مدل 2201 سرمه ای
۱۴۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115596311.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه نسیم مدل سیما کد 4906

صندل زنانه نسیم مدل سیما کد 4906
صندل زنانه نسیم مدل سیما کد 4906
۵۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115400943.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه مسعود مدل 2201 کرم

صندل زنانه مسعود مدل 2201 کرم
صندل زنانه مسعود مدل 2201 کرم
۱۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115413030.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل روفرشی زنانه ترمه مدل 1155

صندل روفرشی زنانه ترمه مدل 1155
صندل روفرشی زنانه ترمه مدل 1155
۵۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115402374.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه مسعود مدل 2201 مشکی

صندل زنانه مسعود مدل 2201 مشکی
صندل زنانه مسعود مدل 2201 مشکی
۹۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5b328eac122f1f1dfbd2ca1e9781210b50cb4080_1607424635.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه نیکتا مدل BK.2034

صندل زنانه نیکتا مدل BK.2034
صندل زنانه نیکتا مدل BK.2034
۱۵۶,۰۳۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115425951.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه شهپر مدل پرنیا کد 06

صندل زنانه شهپر مدل پرنیا کد 06
صندل زنانه شهپر مدل پرنیا کد 06
۲۸,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115535825.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه هامتو مدل 6-9602

صندل زنانه هامتو مدل 6-9602
صندل زنانه هامتو مدل 6-9602
۹۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115452906.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه شهپر مدل رویا 102 کد 06

صندل زنانه شهپر مدل رویا 102 کد 06
صندل زنانه شهپر مدل رویا 102 کد 06
۱۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cfe8b61a4a4468a47de6a891a9ed2236c5b87803_1611435757.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه مدل 0202001

صندل زنانه مدل 0202001
صندل زنانه مدل 0202001
۱۳۸,۰۰۰
٪۵
۱۳۱,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8ae8a1ffa82d23f09401e640b4989deef57102b1_1600174903.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه کیتو کیت مدل بیتا کد 06

صندل زنانه کیتو کیت مدل بیتا کد 06
صندل زنانه کیتو کیت مدل بیتا کد 06
۱۸۵,۵۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3313118e210014ec4d591c16a668a86989be179a_1600174781.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه کیتو کیت مدل بیتا کد ۰۵

صندل زنانه کیتو کیت مدل بیتا کد ۰۵
صندل زنانه کیتو کیت مدل بیتا کد ۰۵
۱۸۰,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d138fdc1acbd7e48ac351de7579054909bbbbb49_1596659605.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه نیکتا مدل ارغوان کد 001

صندل زنانه نیکتا مدل ارغوان کد 001
صندل زنانه نیکتا مدل ارغوان کد 001
۱۲۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115541778.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه نیو پاما مدل 1412A-106

صندل زنانه نیو پاما مدل 1412A-106
صندل زنانه نیو پاما مدل 1412A-106
۱۵۰,۰۰۰
٪۴۵
۸۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115413793.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه نیکتا مدل LP-923

صندل زنانه نیکتا مدل LP-923
صندل زنانه نیکتا مدل LP-923
۱۴۶,۸۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b7658a6d9d4d9f6197b4a3d6560530612d5e6f3f_1619507577.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه مدل سیندرلا کد 8762

صندل زنانه مدل سیندرلا کد 8762
صندل زنانه مدل سیندرلا کد 8762
۸۵,۰۰۰
٪۵۰
۴۲,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119579921.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه کد AR_K 2

صندل زنانه کد AR_K 2
صندل زنانه کد AR_K 2
۳۶,۰۰۰
٪۸
۳۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bc47b0ef10f78caa9e2a049f2759c7d4e4bce63a_1638797685.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه کیتو مدل Beste کد RS-BK-212

صندل زنانه کیتو مدل Beste کد RS-BK-212
صندل زنانه کیتو مدل Beste کد RS-BK-212
۲۵۰,۰۰۰
٪۴۰
۱۴۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119579945.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه کد AR_K 1

صندل زنانه کد AR_K 1
صندل زنانه کد AR_K 1
۳۴,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ca8160f0738ea258c39ca4b5d867ac1c8e33386b_1611834073.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه شهپر مدل BK.2235

صندل زنانه شهپر مدل BK.2235
صندل زنانه شهپر مدل BK.2235
۱۱۳,۹۰۰
٪۲۴
۸۶,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115587252.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه نسیم مدل S.61

صندل زنانه نسیم مدل S.61
صندل زنانه نسیم مدل S.61
۵۵,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2efc5f2f0d627d32698426c40b38d277ad7b0e4c_1596000302.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه هامتو مدل 710445B-1

صندل زنانه هامتو مدل 710445B-1
صندل زنانه هامتو مدل 710445B-1
۹۱۰,۰۰۰
٪۷
۸۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118069838.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه هوگل مدل 5-105510-4799

صندل زنانه هوگل مدل 5-105510-4799
صندل زنانه هوگل مدل 5-105510-4799
۴,۷۱۰,۰۰۰
٪۴۸
۲,۴۴۴,۰۰۰ تومان
۴۷۱۰۰۰۰۰
٪۴۸
۴۴.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/244a63a4e6706af91f06d915e1b1c18ed9b73860_1610127360.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه مدل Si-p100-Pk

صندل زنانه مدل Si-p100-Pk
صندل زنانه مدل Si-p100-Pk
۹۹,۰۰۰
٪۵
۹۴,۰۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7af980013e0573427ee799a1003272c0c3fbfe47_1617606030.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه مدل P1-bafti-BK

صندل زنانه مدل P1-bafti-BK
صندل زنانه مدل P1-bafti-BK
۱۲۰,۰۰۰
٪۵۱
۵۸,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7911e096bc151e5ab61d11dff8e40de2f0b8f37b_1616937559.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه شهپر مدل BK.2012

صندل زنانه شهپر مدل BK.2012
صندل زنانه شهپر مدل BK.2012
۱۲۰,۸۰۰
٪۳۲
۸۲,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d2ef18246b1b0de4c32fe96c550a34f6b29b8685_1631732329.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه کد SH18

صندل زنانه کد SH18
صندل زنانه کد SH18
۱۲۰,۰۰۰
٪۲۶
۸۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ff1d9c56fafd740dfde8796769279117a9f1d00b_1613308369.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه چرم مشهد مدل J2399001

صندل زنانه چرم مشهد مدل J2399001
صندل زنانه چرم مشهد مدل J2399001
۱,۰۴۹,۰۰۰
٪۱۵
۸۹۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115541611.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه نیو پاما مدل 1423A-114

صندل زنانه نیو پاما مدل 1423A-114
صندل زنانه نیو پاما مدل 1423A-114
۱۴۳,۰۰۰
٪۴۳
۸۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c7c0fc788ab33a32905ce6292b91b9d6a8ff3458_1626158094.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صندل زنانه مدل کنفی 2929

صندل زنانه مدل کنفی 2929
صندل زنانه مدل کنفی 2929
۱۷۹,۹۰۰ تومان

صندل زنانه خزر طب کد 01

۲۲۰,۰۰۰
٪۱۸
۱۸۰,۰۰۰ تومان

صندل زنانه نیکتا مدل BK.2317

۲۲۰,۵۰۰
٪۱۳
۱۹۰,۸۰۰ تومان

صندل زنانه مدل AKL کد 8738

۱۶۹,۰۰۰
٪۴۳
۹۷,۰۰۰ تومان

صندل زنانه مدل 0201404

۱۷۰,۰۰۰ تومان

صندل زنانه نیکتا مدل پاپیون کد 205RED

۱۲۰,۰۰۰
٪۱۹
۹۷,۲۰۰ تومان

صندل زنانه کد K1

۸۵,۰۰۰ تومان

صندل زنانه مدل اورانوس

۱۱۸,۰۰۰
٪۳۶
۷۵,۰۰۰ تومان

صندل زنانه شهپر مدل CR.2007

۱۲۸,۰۰۰
٪۲۴
۹۷,۶۰۰ تومان

صندل زنانه نیکتا مدل بیتا BK

۲۰۰,۰۰۰
٪۱۸
۱۶۵,۰۰۰ تومان

صندل زنانه شهپر مدل رویا 104 کد 6862

۱۱۵,۵۰۰
٪۲۷
۸۴,۲۰۰ تومان

صندل زنانه نرسی مدل E101

۲۸۰,۰۰۰
٪۲۱
۲۲۰,۰۰۰ تومان

صندل زنانه مدل 921

۲۷۰,۰۰۰
٪۲۵
۲۰۲,۵۰۰ تومان

صندل زنانه مدل 0240708

۲۱۰,۰۰۰
٪۲۰
۱۶۸,۰۰۰ تومان

صندل زنانه نیو پاما مدل 1402E100111

۱۸۹,۰۰۰
٪۴۵
۱۰۴,۰۰۰ تومان

صندل زنانه شیما مدل سارینا ME

۲۴۵,۰۰۰
٪۵۰
۱۲۲,۵۰۰ تومان

صندل زنانه مدل السا کد 201 - aaakk

۲۵۵,۰۰۰
٪۳۴
۱۶۹,۰۰۰ تومان

صندل زنانه شهپر کد ZSH-6115

۱۲۰,۰۰۰
٪۱۳
۱۰۴,۲۰۰ تومان

صندل زنانه شهپر کد CR-SKH-2290

۸۸,۱۵۰
٪۱۰
۷۹,۳۰۰ تومان

صندل زنانه مدل لوفر -ME

۱۸۰,۰۰۰
٪۳۰
۱۲۶,۰۰۰ تومان

صندل زنانه مدل تینا کد AS010

۲۹۹,۰۰۰
٪۵۰
۱۴۹,۵۰۰ تومان

صندل زنانه کد 10132

۱۵۰,۰۰۰
٪۵۳
۶۹,۹۰۰ تومان

صندل زنانه نرسی مدل E100

۲۶۰,۰۰۰
٪۱۵
۲۲۰,۰۰۰ تومان

صندل زنانه مدل سنتی کد SH07

۱۲۰,۰۰۰
٪۲۶
۸۹,۰۰۰ تومان

صندل زنانه مدل اورانوس کد Da-SzS 1001

۱۳۹,۰۰۰
٪۳۲
۹۵,۰۰۰ تومان

صندل زنانه مدل Si-p100-Gd

۹۹,۰۰۰
٪۱۵
۸۴,۰۰۰ تومان

صندل زنانه مدل bb1004p

۸۱۰,۰۰۰ تومان

صندل زنانه هامتو مدل 710445B-2

۹۲۰,۰۰۰
٪۸
۸۴۹,۰۰۰ تومان

صندل زنانه نیکتا کد CR-2547

۲۳۰,۰۰۰
٪۲۲
۱۷۹,۰۰۰ تومان

صندل زنانه مدل پوپی

۱۳۵,۰۰۰ تومان

صندل زنانه مدل k n پریماه

۳۴۰,۰۰۰
٪۲۹
۲۴۰,۰۰۰ تومان

صندل زنانه مدل 5920

۱۸۹,۰۰۰ تومان

صندل زنانه هوگل مدل 5-103212-0800

۳,۹۲۰,۰۰۰
٪۴۳
۲,۲۳۶,۰۰۰ تومان
۳۹۲۰۰۰۰۰
٪۴۳
۲۴.۲میلیونتومان

صندل زنانه نیکتا مدل پاپیون کد 708ink

۱۲۰,۰۰۰
٪۱۴
۱۰۳,۲۰۰ تومان

صندل زنانه مدل 0003

۱۲۰,۰۰۰
٪۲۵
۹۰,۰۰۰ تومان

صندل زنانه مدل 0230901

۲۲۵,۰۰۰
٪۲۲
۱۷۵,۵۰۰ تومان

صندل زنانه مدل سیندرلا کد 8753

۸۵,۰۰۰
٪۵۰
۴۲,۵۰۰ تومان

صندل زنانه رایکا طب مدل BK.2096

۱۸۳,۸۰۰
٪۳۱
۱۲۷,۶۰۰ تومان

صندل زنانه مدل KRoy4

۱۱۹,۰۰۰
٪۲۹
۸۴,۶۵۰ تومان

صندل زنانه مدل سنتی کد SH16

۱۱۰,۰۰۰
٪۱۹
۸۹,۰۰۰ تومان

صندل زنانه مدل SG14

۱۴۴,۰۰۰
٪۱۰
۱۲۹,۶۰۰ تومان

صندل زنانه مدل M.Q 048

۴۵,۸۰۰ تومان

صندل زنانه شهپر مدل WH.2388

۱۹۹,۵۰۰
٪۵۵
۹۰,۳۰۰ تومان

صندل زنانه نیکتا مدل ORG.2175

۱۹۹,۵۰۰
٪۱۴
۱۷۲,۰۰۰ تومان

صندل زنانه مدل F1

۷۹,۰۰۰ تومان

صندل زنانه مدل پوست ماری N10

۴۹۹,۰۰۰
٪۴۲
۲۸۸,۰۰۰ تومان

صندل زنانه مدل سیندرلا کد 8757

۸۵,۰۰۰
٪۵۰
۴۲,۵۰۰ تومان

صندل زنانه شهپر مدل رویا 101 کد 03

۱۱۵,۰۰۰
٪۳۲
۷۸,۶۰۰ تومان

صندل زنانه مدل گلدوزی کد 1-A

۳۵۷,۰۰۰
٪۱۰
۳۲۱,۳۰۰ تومان

با نزدیک شدن به تابستان و گرم شدن هوا ، علاقه به خرید کفش های خنک مانند صندل افزایش می یابد. اما باید توجه داشت که انتخاب صندل مناسب برای حفظ سلامت پا بسیار مهم است. یکی از مهمترین مواردی که باید در مورد صندل های تابستانی ، چه مردانه و چه زنانه بدانید ، این است که وقتی با آنها راه می رویم ، همیشه سعی می کنیم صندل ها را روی پاها و میزان حرکات آنها را در هنگام باز و آزاد بودن پا نگه داریم. پاهای صندل نیز بسیار بزرگ هستند. در نتیجه ، یکی از مهمترین موارد در خرید صندل زنانه داشتن بند چرمی در صندل است تا بتواند پا را در صندل نگه دارد و از ساییدگی و جابجایی زیاد آن جلوگیری کند. به طور کلی صندلی های چرمی به دلیل استفاده از چرم می توانند گزینه بهتری نسبت به صندلی های ساخته شده از مواد دیگر مانند پلاستیک باشند.

کفش زنانه کد 95

۲۳۰,۰۰۰
٪۶۲
۸۸,۰۰۰ تومان

کفش چرم زنانه آریوان مدل ARZ501M

۲۲۰,۰۰۰
٪۱۴
۱۸۹,۰۰۰ تومان

کفش زنانه مدل BERMODA کد 4040

۹۹,۰۰۰
٪۱۰
۸۹,۱۰۰ تومان

کفش زنانه مدل Aysan_40 کد pnt رنگ مشکی

۱۹۹,۰۰۰
٪۶۰
۷۹,۶۰۰ تومان

کفش زنانه شیفر مدل 5344c500143143

۹۹۵,۰۰۰
٪۳۳
۶۶۹,۰۰۰ تومان

کفش زنانه مدل N4

۱۱۵,۰۰۰
٪۳۵
۷۴,۷۵۰ تومان

کفش زنانه مدل m782

۲۰۰,۰۰۰
٪۵۰
۹۹,۹۰۰ تومان

کفش زنانه کد 96

۲۲۰,۰۰۰
٪۵۵
۹۹,۰۰۰ تومان

کفش زنانه مدل M09

۱۷۰,۰۰۰
٪۴۸
۸۸,۴۰۰ تومان

کفش زنانه سینا مدل آیدا مشکی کد 15

۲۲۹,۰۰۰
٪۵
۲۱۷,۵۵۰ تومان

کفش زنانه مدل 159012111

۳۳۱,۲۰۰
٪۵۰
۱۶۶,۶۰۰ تومان

کفش زنانه مدل 159012102

۳۳۱,۲۰۰
٪۵۰
۱۶۶,۶۰۰ تومان

کفش زنانه شیفر مدل 5344c500101101

۹۹۵,۰۰۰
٪۳۲
۶۷۶,۰۰۰ تومان

کفش زنانه مدل کوروم کد 1011

۱۹۵,۰۰۰
٪۵۹
۷۹,۰۰۰ تومان

کفش زنانه چرم آرا مدل sh062 کد me

۱,۳۹۰,۰۰۰
٪۶۰
۵۵۰,۰۰۰ تومان

کفش زنانه مدل N5

۱۱۵,۰۰۰
٪۳۳
۷۷,۰۵۰ تومان

کفش زنانه مدل 159012133

۳۵۶,۴۰۰
٪۴۸
۱۸۵,۱۰۰ تومان

کفش زنانه مدل 17

۲۰۰,۰۰۰
٪۷۵
۴۹,۹۰۰ تومان

کفش زنانه چرم آرا مدل sh062 کد as

۱,۳۹۰,۰۰۰
٪۶۰
۵۵۰,۰۰۰ تومان

کفش زنانه مدل 359000415

۱۸۵,۰۰۰
٪۷
۱۷۲,۲۰۰ تومان

کفش زنانه شیفر مدل 5344B500101

۹۹۵,۰۰۰
٪۴۱
۵۸۵,۰۰۰ تومان

کفش زنانه دلفارد مدل 5183A500-101

۵۷۵,۰۰۰
٪۳۷
۳۶۱,۰۰۰ تومان

کفش زنانه طرح خرگوش کد 0106NT

۳۵۰,۰۰۰
٪۱۵
۲۹۶,۰۰۰ تومان

کفش زنانه مدل تینا کد 320 APNN

۲۹۸,۰۰۰
٪۴۰
۱۷۹,۰۰۰ تومان

کفش زنانه نِگل مدل shown27

۲۱۶,۰۰۰
٪۲۰
۱۷۲,۰۰۰ تومان

کفش زنانه مدل گیپور

۱۵۰,۰۰۰
٪۳۳
۹۹,۹۰۰ تومان

کفش زنانه آرتمن مدل lenny-42408-199

۸۷۳,۰۰۰
٪۴۳
۴۹۹,۰۰۰ تومان

کفش زنانه مدل 159012215

۳۱۶,۸۰۰
٪۴۲
۱۸۵,۱۰۰ تومان

کفش زنانه مدل ROZA کد 5050

۲۱۱,۰۰۰
٪۶
۱۹۹,۰۰۰ تومان

کفش زنانه سون کالکشن مدل پاریس کد Gr

۵۰۰,۰۰۰
٪۴۴
۲۷۸,۰۰۰ تومان

جهت مشاهده مدل های دیگر صندل و کفش زنانه کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر صندل و کفش زنانه کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر صندل و کفش زنانه کلیک کنید

نکته دیگری که هنگام خرید صندل زنانه باید به آن توجه کنید ، اندازه پاشنه است. معمولاً گفته می شود که پاشنه صندل زنانه نباید بیش از ۴ سانتی متر باشد ، زیرا در غیر این صورت فشار زیادی به پاها ، کمر و زانو وارد می شود که در طولانی مدت می تواند عوارض جبران ناپذیری ایجاد کند.

افراد دیابتی همچنین باید توجه داشته باشند که به دلیل خطر بالای زخم پا در این افراد ، استفاده از کفش باز مانند صندل نمی تواند انتخاب صحیحی باشد و باید از آن اجتناب شود.

اما انواع صندل های زنانه کدامند و چگونه می توان صندل های مناسب را پیدا کرد؟

کلیپ سرا وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *