لباس،کیف و کفشمحصولات پرفروش

معرفی و خرید ۴۰ مدل پرفروش تی شرت مردانه

خرید خرید تی شرت مردانه در مدل های زیبا و تن پوش

پیراهن های گردن هفتم ممکن است در نگاه اول به اندازه تی شرت های گرد گرد جذابیتی نداشته باشند اما مطمئن باشید این طرح تی شرت به یک دلیل وجود دارد. یقه های چین دار به طور کلی برای مصرف کنندگان با تی شرت های گشاد مناسب است. شکل یقه در این تی شرت ها باعث می شود تا قسمت جلویی شما مرتب تر به نظر برسد.


2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117515968.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تی شرت مردانه کد S179

تی شرت مردانه کد S179
تی شرت مردانه کد S179
۲۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116794730.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تی شرت مردانه طرح لیورپول کد 7A1

تی شرت مردانه طرح لیورپول کد 7A1
تی شرت مردانه طرح لیورپول کد 7A1
۳۲,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117502482.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تی شرت مردانه طرح موزیک کد 34002

تی شرت مردانه طرح موزیک کد 34002
تی شرت مردانه طرح موزیک کد 34002
۳۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117562766.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تی شرت مردانه طرح مارشملو کد 34349

تی شرت مردانه طرح مارشملو کد 34349
تی شرت مردانه طرح مارشملو کد 34349
۳۸,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116827044.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تی شرت مردانه فلوریزا طرح گروه موزیک لینکین پارک کد Linnkin park 001M

تی شرت مردانه فلوریزا طرح گروه موزیک لینکین پارک کد Linnkin park 001M
تی شرت مردانه فلوریزا طرح گروه موزیک لینکین پارک کد Linnkin park 001M
۳۳,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116690198.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تی شرت مردانه گالری واو طرح Vikings کدCT10217z

تی شرت مردانه گالری واو طرح Vikings کدCT10217z
تی شرت مردانه گالری واو طرح Vikings کدCT10217z
۳۱,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117502401.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تی شرت مردانه کد 34160

تی شرت مردانه کد 34160
تی شرت مردانه کد 34160
۳۵,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116839269.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تی شرت ورزشی نخی مردانه فلوریزا طرح بوکس کد boxing 002M تیشرت

تی شرت ورزشی نخی مردانه فلوریزا طرح بوکس کد boxing 002M تیشرت
تی شرت ورزشی نخی مردانه فلوریزا طرح بوکس کد boxing 002M تیشرت
۳۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116869886.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تیشرت مردانه طرح UFC مدل BW13304

تیشرت مردانه طرح UFC مدل BW13304
تیشرت مردانه طرح UFC مدل BW13304
۳۵,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116904076.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تیشرت آستین بلند مردانه کد 3BL

تیشرت آستین بلند مردانه کد 3BL
تیشرت آستین بلند مردانه کد 3BL
۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117534209.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تیشرت آستین بلند مردانه طرح شاخه کد S352

تیشرت آستین بلند مردانه طرح شاخه کد S352
تیشرت آستین بلند مردانه طرح شاخه کد S352
۳۶,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117461633.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تی شرت مردانه طرح مارشملو کد 17330

تی شرت مردانه طرح مارشملو کد 17330
تی شرت مردانه طرح مارشملو کد 17330
۳۷,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116875774.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تی شرت مردانه فلوریزا طرح بدنسازی کد 001

تی شرت مردانه فلوریزا طرح بدنسازی کد 001
تی شرت مردانه فلوریزا طرح بدنسازی کد 001
۳۸,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117353210.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تیشرت آستین بلند مردانه دی سی کد DC-3BWH رنگ سفید

تیشرت آستین بلند مردانه دی سی کد DC-3BWH رنگ سفید
تیشرت آستین بلند مردانه دی سی کد DC-3BWH رنگ سفید
۳۹,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116743095.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تی شرت مردانه مدل BW-A-6120

تی شرت مردانه مدل BW-A-6120
تی شرت مردانه مدل BW-A-6120
۳۷,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117627741.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تی شرت مردانه طرح شیکاگو بولز کد 34371

تی شرت مردانه طرح شیکاگو بولز کد 34371
تی شرت مردانه طرح شیکاگو بولز کد 34371
۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116758291.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تی شرت مردانه سیمپل مدل sw3-White

تی شرت مردانه سیمپل مدل sw3-White
تی شرت مردانه سیمپل مدل sw3-White
۳۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116804536.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تیشرت مردانه کد 11012 طرح گیم آف ترونز

تیشرت مردانه کد 11012 طرح گیم آف ترونز
تیشرت مردانه کد 11012 طرح گیم آف ترونز
۴۰,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116931919.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تی شرت آستین کوتاه مردانه طرح نشنال جئوگرافیک کد BWY13345

تی شرت آستین کوتاه مردانه طرح نشنال جئوگرافیک کد BWY13345
تی شرت آستین کوتاه مردانه طرح نشنال جئوگرافیک کد BWY13345
۳۸,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120695866.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پولوشرت آستین کوتاه مردانه باینت کد 379-1

پولوشرت آستین کوتاه مردانه باینت کد 379-1
پولوشرت آستین کوتاه مردانه باینت کد 379-1
۱۶۸,۰۰۰
٪۱۸
۱۳۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116798486.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تیشرت مردانه کد 10002 طرح اساسین کرید

تیشرت مردانه کد 10002 طرح اساسین کرید
تیشرت مردانه کد 10002 طرح اساسین کرید
۴۲,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117600153.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تی شرت آستین کوتاه مردانه طرح BTS

تی شرت آستین کوتاه مردانه طرح BTS
تی شرت آستین کوتاه مردانه طرح BTS
۲۹,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116782859.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تی شرت مردانه مدل T04036

تی شرت مردانه مدل T04036
تی شرت مردانه مدل T04036
۴۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117517422.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تی شرت آستین بلند مردانه طرح wolf مدل S295

تی شرت آستین بلند مردانه طرح wolf مدل S295
تی شرت آستین بلند مردانه طرح wolf مدل S295
۳۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116767837.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تی شرت انارچاپ طرح پاندا مدل T01008

تی شرت انارچاپ طرح پاندا مدل T01008
تی شرت انارچاپ طرح پاندا مدل T01008
۴۴,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116799968.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تیشرت مردانه جوکر کد 63

تیشرت مردانه جوکر کد 63
تیشرت مردانه جوکر کد 63
۳۶,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119724143.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پولوشرت مردانه باینت مدل 2261336-90

پولوشرت مردانه باینت مدل 2261336-90
پولوشرت مردانه باینت مدل 2261336-90
۱۸۸,۰۰۰
٪۳۰
۱۳۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117342752.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تیشرت آستین کوتاه مردانه کاترپیلار کد 4101

تیشرت آستین کوتاه مردانه کاترپیلار کد 4101
تیشرت آستین کوتاه مردانه کاترپیلار کد 4101
۴۳,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117598001.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تی شرت آستین بلند مردانه نیک کد 3

تی شرت آستین بلند مردانه نیک کد 3
تی شرت آستین بلند مردانه نیک کد 3
۴۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116716682.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تیشرت آستین کوتاه مردانه مدل T46

تیشرت آستین کوتاه مردانه مدل T46
تیشرت آستین کوتاه مردانه مدل T46
۴۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117570886.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تی شرت آستین بلند مردانه کد NEK20

تی شرت آستین بلند مردانه کد NEK20
تی شرت آستین بلند مردانه کد NEK20
۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117523460.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تی شرت مردانه کد S176

تی شرت مردانه کد S176
تی شرت مردانه کد S176
۳۱,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116712038.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تی شرت آستین کوتاه مردانه زیزیپ کد 1354T

تی شرت آستین کوتاه مردانه زیزیپ کد 1354T
تی شرت آستین کوتاه مردانه زیزیپ کد 1354T
۳۶,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116713287.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تیشرت آستین کوتاه مردانه مدل T48

تیشرت آستین کوتاه مردانه مدل T48
تیشرت آستین کوتاه مردانه مدل T48
۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116850617.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تی شرت مردانه نخی فلوریزا طرح بتمن کد batman001M تیشرت

تی شرت مردانه نخی فلوریزا طرح بتمن کد batman001M تیشرت
تی شرت مردانه نخی فلوریزا طرح بتمن کد batman001M تیشرت
۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3b24d36b4b25be9f30d38cebbec6d4fca5738d50_1603090832.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تیشرت آستین کوتاه مردانه ویلسون مدل ریتا کد 2

تیشرت آستین کوتاه مردانه ویلسون مدل ریتا کد 2
تیشرت آستین کوتاه مردانه ویلسون مدل ریتا کد 2
۲۰۰,۰۰۰
٪۵۶
۸۹,۰۰۰ تومان

جهت مشاهده مدل های دیگر تی شرت مردانه کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر تی شرت مردانه کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر تی شرت مردانه کلیک کنید

هرچه یقه و شکل هفته بزرگتر باشد ، صورت و بدن شما لاغرتر می شود و حواس مخاطب از چهره شما بیشتر می شود. بنابراین اگر بالاتنه شما صاف است و هیچ برآمدگی ندارد ، پس این مدل کاملاً دلسرد شده است.

همچنین ، از آنجا که یقه تی شرت هفت گردن اضافی در قسمت بیرونی پیراهن باقی می گذارد ، برای افراد کوتاه قد نیز مناسب تر است و آنها را بلندتر نشان می دهد.
این اولین بار است که ارتش آمریکا از پیراهن گردن گرد غول پیکر برای لباس پوشیدن سربازان و افسران خود استفاده می کند. بله ، شما غریبه نیستید. آمریکایی ها در سراسر جهان به دلیل استفاده راحت و سخاوتمندانه از تجهیزات شناخته شده اند. ماشین بزرگ ، خانه بزرگ و البته تی شرت های گردن راحت. تی شرت های گردن خنک ترین و راحت ترین ها هستند و باید این قانون ساده را بخاطر داشته باشید. در گرمترین روزهای تابستان ، بهترین لباس شب یک تی شرت مردانه گردن گرد است. تی شرت های گردن گرد معمولاً برای افرادی با طرح های باریک مناسب هستند ، زیرا باعث می شوند تنه و شانه های شما بزرگتر از حد معمول باشد. به همین دلیل بدنسازان و افرادی که می خواهند متناسب به نظر برسند ، تی شرت های گرد گرد دارند.

تی شرت مردانه
تیشرت مردانه دیجی کالا
تی شرت مردانه ارزان
تیشرت مردانه مارک دار
تیشرت مردانه سفید
تیشرت مردانه زرد
تیشرت مردانه یقه دار
تیشرت مردانه ساده
تیشرت مردانه خاص
تیشرت مردانه بنفش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا