محصولات پرفروش

معرفی و خرید ۹۰ مدل ساعت دیواری و رومیزی پرفروش ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

مدل های زیبای ساعت دیواری

زمان بندی یکی از مهمترین مواردی است که همه ما باید در طول روز با آن کنار بیاییم و باید مراقب آن باشیم. در ابتدا اشکال ساعت ها به شکل هندسی و ساده بود اما امروزه ساعت ها جدا از کاربرد اصلی دارای دسته ای زیبا و تزئینی نیز هستند. همه ما می دانیم که دکوراسیون دیوار منزل یکی از مهمترین قسمتهای دکوراسیون منزل است و ما آن را با دکوراسیون زیبایی که با دکوراسیون منزل هماهنگ و هماهنگ است ترکیب می کنیم.

استفاده از ساعت دیواری مدرن و شیک یکی از ساده ترین و محبوب ترین ایده ها برای فضای خانه است. هنوز همه افراد به کاربردهای تزئینی و زیبایی ساعت دیواری پی نبرده اند و هنگام خرید به این موضوع توجه نمی کنند. قبل از خرید ساعت دیواری ، به محل نصب آن توجه کنید و بدانید که برای چه فضا و دیواری قصد دارید آماده شوید. اگر خانه شما کلاسیک است ، ساعت دیواری که انتخاب می کنید نیز باید متناسب با دکوراسیون شما کلاسیک باشد.

 

5 (14 نظر)
550000 530000
5 (31 نظر)
1200000 1100000
4.9 (13 نظر)
100000 92000
5 (12 نظر)
355000 350000
5 (25 نظر)
290000
2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2240685.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت رومیزی پارس حساب مدل Tc3000

ساعت رومیزی پارس حساب مدل Tc3000
ساعت رومیزی پارس حساب مدل Tc3000
۲۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1956631.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت رومیزی مدل CT-15

ساعت رومیزی مدل CT-15
ساعت رومیزی مدل CT-15
۱۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6401e43c5cb0ff3ce2a914fd8723cf37ef4b6272_1614936696.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت رومیزی کایزینگ مدل CX2168A

ساعت رومیزی کایزینگ مدل CX2168A
ساعت رومیزی کایزینگ مدل CX2168A
۹۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eaad9d95afc8b7e691837b100c57b3945b422229_1614931680.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت رومیزی کایزینگ مدل CX818

ساعت رومیزی کایزینگ مدل CX818
ساعت رومیزی کایزینگ مدل CX818
۵۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1043087.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت رومیزی طرح ایفل کد 402

ساعت رومیزی طرح ایفل کد 402
ساعت رومیزی طرح ایفل کد 402
۷۸,۰۰۰
٪۲
۷۶,۴۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2506322.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت رومیزی طرح coffee کد 406

ساعت رومیزی طرح coffee کد 406
ساعت رومیزی طرح coffee کد 406
۸۰,۰۰۰
٪۵۱
۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1037525.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت رومیزی کد 02201022

ساعت رومیزی کد 02201022
ساعت رومیزی کد 02201022
۶۵,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2956453.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت رومیزی کودک طرح هلو کیتی

ساعت رومیزی کودک طرح هلو کیتی
ساعت رومیزی کودک طرح هلو کیتی
۱۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2881853.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت رومیزی کوارتز مدل 02

ساعت رومیزی کوارتز مدل 02
ساعت رومیزی کوارتز مدل 02
۶۲,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/507837.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت رومیزی طرح پروانه کد 403

ساعت رومیزی طرح پروانه کد 403
ساعت رومیزی طرح پروانه کد 403
۸۰,۰۰۰
٪۵۱
۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1266729.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت رومیزی طرح Classic car کد 306

ساعت رومیزی طرح Classic car کد 306
ساعت رومیزی طرح Classic car کد 306
۶۸,۰۰۰
٪۴۳
۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a9f568f2376d2202d2bd1b12602689312c4df96c_1608117098.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت رومیزی مدل 22

ساعت رومیزی مدل 22
ساعت رومیزی مدل 22
۳۹,۸۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2022930.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت رومیزی طرح دریا کد 407

ساعت رومیزی طرح دریا کد 407
ساعت رومیزی طرح دریا کد 407
۷۳,۰۰۰
٪۲
۷۱,۵۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117517944.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت پروژکتوری رومیزی مدل DS-8190

ساعت پروژکتوری رومیزی مدل DS-8190
ساعت پروژکتوری رومیزی مدل DS-8190
۲۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2317998.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت رومیزی طرح فانوس دریایی کد 404

ساعت رومیزی طرح فانوس دریایی کد 404
ساعت رومیزی طرح فانوس دریایی کد 404
۸۰,۰۰۰
٪۵۱
۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3507799.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت رومیزی دیجیتال مدل وودن کلاک مکعبی

ساعت رومیزی دیجیتال مدل وودن کلاک مکعبی
ساعت رومیزی دیجیتال مدل وودن کلاک مکعبی
۲۶۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1457364.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت رومیزی سالی وان مدل حاصل عمر طرح مس

ساعت رومیزی سالی وان مدل حاصل عمر طرح مس
ساعت رومیزی سالی وان مدل حاصل عمر طرح مس
۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2239596.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت رومیزی سالی وان مدل هیچ طرح مس

ساعت رومیزی سالی وان مدل هیچ طرح مس
ساعت رومیزی سالی وان مدل هیچ طرح مس
۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/696283d38cb4bfc5aad31bdd05168a7d20f4fb27_1622308956.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت رومیزی مدل دیجیتال

ساعت رومیزی مدل دیجیتال
ساعت رومیزی مدل دیجیتال
۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3efdf0a539225331b89c05761c9fad5b04502057_1620592558.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت رومیزی دیجیتال مدل SNOOZE-LIGHT

ساعت رومیزی دیجیتال مدل SNOOZE-LIGHT
ساعت رومیزی دیجیتال مدل SNOOZE-LIGHT
۴۱۰,۰۰۰
٪۸
۳۷۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1266293.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت رومیزی سالی وان مدل مقلب القلوب طرح مس

ساعت رومیزی سالی وان مدل مقلب القلوب طرح مس
ساعت رومیزی سالی وان مدل مقلب القلوب طرح مس
۸۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110500020.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت دیواری و رومیزی مدل X Segment Clock

ساعت دیواری و رومیزی مدل X Segment Clock
ساعت دیواری و رومیزی مدل X Segment Clock
۴۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/35dcf4d24cc744ab0fa57bf6adf3e0e233e732f9_1619075947.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت رومیزی دیجیتال مدل SR03

ساعت رومیزی دیجیتال مدل SR03
ساعت رومیزی دیجیتال مدل SR03
۹۹,۰۰۰
٪۱۰
۸۹,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f147d0f55e0481c73fc6578c09319e927cc1487e_1601220762.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت رومیزی مدل MSC-8039

ساعت رومیزی مدل MSC-8039
ساعت رومیزی مدل MSC-8039
۴۰۰,۰۰۰
٪۶
۳۷۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119711833.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت رومیزی اریکس مدل ER-01

ساعت رومیزی اریکس مدل ER-01
ساعت رومیزی اریکس مدل ER-01
۳۸۰,۰۰۰
٪۷۴
۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2458070.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت رومیزی سالی وان مدل مقلب القلوب طرح گلد

ساعت رومیزی سالی وان مدل مقلب القلوب طرح گلد
ساعت رومیزی سالی وان مدل مقلب القلوب طرح گلد
۸۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6969a7be0cf76fd2890eff98581a2c2d2f46eabe_1619075764.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت رومیزی دیجیتال مدل SR07

ساعت رومیزی دیجیتال مدل SR07
ساعت رومیزی دیجیتال مدل SR07
۴۸۴,۰۰۰
٪۱۰
۴۳۵,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/851113.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت رومیزی سالی وان مدل مقلب القلوب

ساعت رومیزی سالی وان مدل مقلب القلوب
ساعت رومیزی سالی وان مدل مقلب القلوب
۸۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120833471.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت رومیزی مدل DT-6505B

ساعت رومیزی مدل DT-6505B
ساعت رومیزی مدل DT-6505B
۲۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3101739.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت رومیزی سالی وان مدل حاصل عمر طرح گلد

ساعت رومیزی سالی وان مدل حاصل عمر طرح گلد
ساعت رومیزی سالی وان مدل حاصل عمر طرح گلد
۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116223971.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت رومیزی کد DT-6506

ساعت رومیزی کد DT-6506
ساعت رومیزی کد DT-6506
۴۷۳,۰۰۰
٪۱۶
۳۹۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1061188.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت رومیزی طرح Story کد 304

ساعت رومیزی طرح Story کد 304
ساعت رومیزی طرح Story کد 304
۶۶,۰۰۰
٪۴۱
۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2454904.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت رومیزی طرح coffee کد 405

ساعت رومیزی طرح coffee کد 405
ساعت رومیزی طرح coffee کد 405
۸۰,۰۰۰
٪۵۱
۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116163491.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت رومیزی دیجیتالی مدل YX-006

ساعت رومیزی دیجیتالی مدل YX-006
ساعت رومیزی دیجیتالی مدل YX-006
۲۹۴,۰۰۰
٪۲
۲۸۸,۱۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/37c7ca66ab241a610121e93778f4f024ac301f26_1602259252.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت رومیزی کد Od-Wt000029

ساعت رومیزی کد Od-Wt000029
ساعت رومیزی کد Od-Wt000029
۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119093135.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساعت رومیزی اورینتکس مدل 111

ساعت رومیزی اورینتکس مدل 111
ساعت رومیزی اورینتکس مدل 111
۳۸,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری اِلِنسی مدل SD-056

۹۵۰,۰۰۰
٪۲۱
۷۵۰,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری اِلِنسی مدل Raphael

۱۷۵,۰۰۰
٪۲۱
۱۳۹,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری ولدر مدل Quartz gold

۲۵۹,۰۰۰
٪۸
۲۳۸,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری ولدر مدل گرند 101

۲۵۹,۰۰۰
٪۱۹
۲۰۹,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری ولدر مدل LUX 602

۳۸۹,۰۰۰
٪۱۱
۳۴۸,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری ولدر مدل گرند A101

۲۴۹,۰۰۰
٪۱۶
۲۰۹,۰۰۰ تومان

مجموعه ساعت دیواری و قاب آینه اِلِنسی مدل سهیل

۱,۹۹۰,۰۰۰
٪۱۰
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۱۹۹۰۰۰۰۰
٪۱۰
۷۹.۱میلیونتومان

ساعت رومیزی مدل p3009

۸۴,۰۰۰
٪۵
۷۹,۸۰۰ تومان

ساعت رومیزی مدل شماته دار کد 00359

۲۶۰,۰۰۰
٪۲۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان

ساعت رومیزی مدل زنگ دار مدل 77256

۴۳۰,۰۰۰
٪۲۰
۳۴۴,۰۰۰ تومان

ساعت رومیزی طرح ویولن مدل 2158B

۱۴۵,۰۰۰
٪۴۶
۷۸,۰۰۰ تومان

ساعت رومیزی مدل TBD55

۵۵۰,۰۰۰ تومان

ساعت رومیزی چشمه نور مدل 853

۸۶,۰۰۰
٪۱۱
۷۶,۶۸۰ تومان

ساعت رومیزی مدلf68

۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساعت رومیزی مدل 001

۹۹,۰۰۰
٪۱۰
۸۹,۰۰۰ تومان

ساعت رومیزی کد 02201023

۱۱۸,۲۰۰ تومان

ساعت رومیزی مدل DS-3625L

۶۵۰,۰۰۰
٪۲۶
۴۸۰,۰۰۰ تومان

ساعت رومیزی کد 9906013

۱۷۵,۰۰۰
٪۴
۱۶۸,۰۰۰ تومان

ساعت رومیزی دیجیتال مدل SR02

۱۲۲,۰۰۰
٪۱۰
۱۰۹,۸۰۰ تومان

ساعت رومیزی مدل s3008

۶۷,۰۰۰
٪۵
۶۳,۷۰۰ تومان

ساعت رومیزی مدل HUIDA 8326

۹۴,۰۰۰
٪۳۱
۶۵,۰۰۰ تومان

ساعت رومیزی مدل ابر کد 00324

۳۲۰,۰۰۰
٪۱۵
۲۷۲,۰۰۰ تومان

ساعت رومیزی کد Ir-214

۵۸,۳۰۰ تومان

ساعت رومیزی مدل 01

۹۰,۰۰۰
٪۴۵
۴۹,۵۰۰ تومان

ساعت رومیزی مدل SR10

۳۳۱,۰۰۰
٪۱۰
۲۹۷,۹۰۰ تومان

ساعت دیواری تارا مدل 222

۲۴۷,۰۰۰
٪۱۹
۱۹۹,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری اِلِنسی مدل SD-056

۹۵۰,۰۰۰
٪۲۱
۷۵۰,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری آتریکس مدل M8

۵۵۰,۰۰۰
٪۴۹
۲۸۰,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری آتریکس مدل M6

۶۵۰,۰۰۰
٪۴۶
۳۴۹,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری مدل unique-87

۱۷۵,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری اِلِنسی مدل Raphael

۱۷۵,۰۰۰
٪۲۱
۱۳۹,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری اِلِنسی مدل SD-132

۳۵۰,۰۰۰
٪۲۹
۲۵۰,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری اِلِنسی مدل SM-051

۱۵۵,۰۰۰
٪۱۶
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری اِلِنسی مدل Ice

۳۱۵,۰۰۰
٪۲۱
۲۴۹,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری اِلِنسی مدل بهار

۱۴۵,۰۰۰
٪۳۲
۹۹,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری ولدر مدل 520-L

۳۰۰,۰۰۰
٪۷
۲۷۹,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری اِلِنسی مدل SD-111

۸۵۰,۰۰۰
٪۳۱
۵۹۰,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری اِلِنسی مدل Grand

۹۶۰,۰۰۰
٪۲۸
۶۹۰,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری اِلِنسی مدل SD-021-60

۶۴۰,۰۰۰
٪۲۳
۴۹۰,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری اِلِنسی مدل Apollon

۲۵۰,۰۰۰
٪۲۶
۱۸۵,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری اِلِنسی مدل Solina

۹۵۰,۰۰۰
٪۲۷
۶۹۰,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری اِلِنسی مدل SD-012

۴۵۰,۰۰۰
٪۴۵
۲۴۹,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری اِلِنسی مدل SD-025

۳۹۰,۰۰۰
٪۳۶
۲۵۰,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری آتریکس کد M16 به همراه آینه

۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۳۸.۱میلیونتومان

ساعت دیواری اِلِنسی مدل Elizabeth

۲,۵۰۰,۰۰۰
٪۳۴
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰۰۰۰۰۰
٪۳۴
۶۵.۱میلیونتومان

ساعت دیواری کد 07033

۷۴,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری بتابی مدل لیدوما کد 1077

۷۰۰,۰۰۰
٪۴۳
۳۹۹,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری بتابی مدل آنیسا کد 1082

۷۰۰,۰۰۰
٪۲۹
۴۹۹,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری مدل minimal

۱۸۱,۰۰۰
٪۷
۱۶۹,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری آتریکس کد M16 به همراه آینه

۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۳۸.۱میلیونتومان

ساعت دیواری ایکیا مدل TROMMA

۱۳۹,۰۰۰
٪۱۳
۱۲۱,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری اِلِنسی مدل Elizabeth

۲,۵۰۰,۰۰۰
٪۳۴
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰۰۰۰۰۰
٪۳۴
۶۵.۱میلیونتومان

ساعت دیواری بتابی مدل مهنام کد 1089

۷۵۰,۰۰۰
٪۳۳
۴۹۹,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری اِلِنسی مدل Stella کد 60c

۲,۲۰۰,۰۰۰
٪۳۹
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲۲۰۰۰۰۰۰
٪۳۹
۳۵.۱میلیونتومان

ساعت دیواری اِلِنسی مدل S-180

۴۹۰,۰۰۰
٪۳۹
۲۹۹,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری تارا مدل 227

۲۴۰,۰۰۰
٪۱۷
۱۹۹,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری مدل H66C

۲۸۲,۷۷۰ تومان

ساعت دیواری مدل ckuckoo

۳۱,۰۰۰,۰۰۰
٪۲۵
۲۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۳۱۰۰۰۰۰۰۰
٪۲۵
۲۵.۲۳میلیونتومان

ساعت دیواری اِلِنسی مدل Apollon

۲۵۰,۰۰۰
٪۲۶
۱۸۵,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری بتابی مدل هاوین کد 1091

۷۵۰,۰۰۰
٪۳۷
۴۷۵,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری اِلِنسی مدل SD-132 کد 40cm

۳۵۰,۰۰۰
٪۶۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری اِلِنسی مدل Harmony

۲۰۵,۰۰۰
٪۳۷
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری عتسا طرح خطوط کد 168005

۲۰۰,۰۰۰
٪۵
۱۹۰,۰۰۰ تومان

ساعت دیواری درنیکا مدل CK 330D

۶۷۰,۰۰۰
٪۴۰
۳۹۹,۰۰۰ تومان

ساعت رومیزی مدل ms

۶۸,۰۰۰ تومان

ساعت رومیزی مدل pishi s-01

۱۶۶,۲۰۰
٪۴۰
۹۹,۰۰۰ تومان

ساعت رومیزی کد 85

۹۱,۸۰۰
٪۴۶
۴۹,۹۰۰ تومان

ساعت رومیزی دانیه مدل 9835

۳۳۵,۰۰۰
٪۷
۳۱۰,۰۰۰ تومان

ساعت رومیزی مدل 0365

۳۰۰,۰۰۰
٪۲۰
۲۴۰,۰۰۰ تومان

ساعت رومیزی مدل AQUA

۴۰,۰۰۰ تومان

ساعت رومیزی مدل بیگ بن 0010

۷۲۰,۰۰۰
٪۲۰
۵۷۶,۰۰۰ تومان

ساعت رومیزی موزیکال ایکیا مدل FNURRA

۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۲۴.۱میلیونتومان

ساعت رومیزی مدل کوکی بیبی بن

۴۱۰,۰۰۰
٪۲۰
۳۲۸,۰۰۰ تومان

ساعت رومیزی مدل BL110

۱۶۰,۰۰۰ تومان

ساعت رومیزی مدل ماهی

۵۵,۰۰۰
٪۱۵
۴۶,۷۵۰ تومان

ساعت رومیزی مدل C118_TO

۷۲۵,۰۰۰ تومان

ساعت رومیزی سیکو کد QHL073YL

۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵.۲میلیونتومان

ساعت رومیزی طرح خرس کد 1012

۲۳۵,۰۰۰
٪۸
۲۱۶,۲۰۰ تومان

ساعت رومیزی مدل DE-NZ206

۴۰۰,۰۰۰ تومان

ساعت رومیزی مدل 860

۴۲۰,۰۰۰
٪۱۸
۳۴۴,۴۰۰ تومان

ساعت رومیزی ایکیا مدل Stakig کد 504.731.05

۲۹۵,۰۰۰
٪۱۴
۲۵۵,۰۰۰ تومان

ساعت رومیزی دکورچی مدل DCK140

۵۴,۰۰۰
٪۵
۵۱,۳۰۰ تومان

برای دیوارهای باریک مانند ستون ها ، از ساعت های باریک استفاده کنید ، در حالی که برای دیوارهای بزرگ ، ساعت های دیواری بزرگتر را انتخاب کنید و اگر ساعتی که انتخاب می کنید کوچک است ، آن را با لوازم جانبی تزئین کنید. برای بزرگتر نشان دادن آن ، رویداد است. کنتور باید در مکان مناسبی نصب شود که نمایشگر داخلی ساعت دیده شود. یکی دیگر از ترکیبات بی نظیری که می توان به آن اشاره کرد ، ترکیب ساعت و آینه است ، این ترکیب خاص که علاوه بر زیبایی تحسین دیگران را بر می انگیزد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا