محصولات پرفروشمد و پوشاک

معرفی و خرید ۳۸ مدل شلوارک زنانه پرفروش

مدل های زیبای شلوارک زنانه

شلوارک زنانه دیجی کالا

همانطور که می دانید دیجی کالا از برندهای معروف هست. اگر می خواهید شلوارک زنانه ارزان از دیجی کالا خرید کنید ما به شما محصولات زیر را معرفی می کنیم.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f1163d2ed6977de208e3cc8f0603b224d6398cdb_1623744842.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاکلیدی مدل شلوارک کد kcl02

جاکلیدی مدل شلوارک کد kcl02
جاکلیدی مدل شلوارک کد kcl02
۱۲,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/05e797c1f4ff92982b33dd0e23de787a3e525145_1606334773.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوارک زنانه مدل t99-01

شلوارک زنانه مدل t99-01
شلوارک زنانه مدل t99-01
۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114088251.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوارک زنانه کد 8585

شلوارک زنانه کد 8585
شلوارک زنانه کد 8585
۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4d7ad293f5f718490742e15713d19ec6e1839d9c_1612165509.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

الگو شلوارک زنانه متد متریک  مدل 146.50 سایز 50

الگو شلوارک زنانه متد متریک  مدل 146.50 سایز 50
الگو شلوارک زنانه متد متریک  مدل 146.50 سایز 50
۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4d7ad293f5f718490742e15713d19ec6e1839d9c_1612163647.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

الگو شلوارک زنانه متد متریک مدل 146.42 سایز 42

الگو شلوارک زنانه متد متریک مدل 146.42 سایز 42
الگو شلوارک زنانه متد متریک مدل 146.42 سایز 42
۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4d7ad293f5f718490742e15713d19ec6e1839d9c_1612163433.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

الگو شلوارک زنانه متد متریک مدل 146.40 سایز 40

الگو شلوارک زنانه متد متریک مدل 146.40 سایز 40
الگو شلوارک زنانه متد متریک مدل 146.40 سایز 40
۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4d7ad293f5f718490742e15713d19ec6e1839d9c_1612164820.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

الگو شلوارک زنانه متد متریک مدل 146.46 سایز 46

الگو شلوارک زنانه متد متریک مدل 146.46 سایز 46
الگو شلوارک زنانه متد متریک مدل 146.46 سایز 46
۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4d7ad293f5f718490742e15713d19ec6e1839d9c_1612165302.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

الگو شلوارک زنانه متد متریک مدل 146.48 سایز 48

الگو شلوارک زنانه متد متریک مدل 146.48 سایز 48
الگو شلوارک زنانه متد متریک مدل 146.48 سایز 48
۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1f032d9413363e10d9828627020b37aa21e8e8b2_1624139071.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گن زنانه اسمارا مدل 5524678

گن زنانه اسمارا مدل 5524678
گن زنانه اسمارا مدل 5524678
۶۰,۰۰۰
٪۵۰
۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114088267.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوارک زنانه کد 7575

شلوارک زنانه کد 7575
شلوارک زنانه کد 7575
۳۱,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/be7cf6bc3bf3671433b62071b0753bc7c7a7e827_1618584550.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوارک زنانه مدل D-STI 77

شلوارک زنانه مدل D-STI 77
شلوارک زنانه مدل D-STI 77
۳۵,۰۰۰
٪۶
۳۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114192777.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوارک راحتی زنانه کد 4041

شلوارک راحتی زنانه کد 4041
شلوارک راحتی زنانه کد 4041
۳۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/23fd0e32ff19cd57442924f89c397333896c543b_1594974147.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوارک زنانه کد 4244

شلوارک زنانه کد 4244
شلوارک زنانه کد 4244
۳۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c1465ed1c17cadb607ec58657528f1870231e90f_1594974516.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوارک زنانه کد 4731

شلوارک زنانه کد 4731
شلوارک زنانه کد 4731
۳۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/844106765cfc9076f727882e8366a6ca537cc820_1631469559.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV30

شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV30
شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV30
۱۹۰,۰۰۰
٪۸۲
۳۴,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bd128e08d5ea810b3b76a93882da19b2e5ac0283_1631469595.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV32

شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV32
شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV32
۱۹۰,۰۰۰
٪۸۲
۳۴,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f6f38f280ec2248bba4ea99ca6c12f99127f395d_1631469578.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV31

شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV31
شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV31
۱۹۰,۰۰۰
٪۸۲
۳۴,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3877098d7da9f01a5e88e9d5fd11b5986854fec8_1631469819.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV44

شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV44
شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV44
۱۹۰,۰۰۰
٪۸۲
۳۴,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aa1e98b81cffa8799f0e27488dc26f84d7312117_1631469528.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV28

شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV28
شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV28
۱۹۰,۰۰۰
٪۸۲
۳۴,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a7bef6f90d4f3973e87c110adf71fb092b5e7f73_1631469738.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV40

شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV40
شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV40
۱۹۰,۰۰۰
٪۸۲
۳۴,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9e24cd8d633ff9c7a4beec2fbef7b3189dfb495e_1631469803.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV43

شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV43
شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV43
۱۹۰,۰۰۰
٪۸۲
۳۴,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8499c236ee51d4b7677fc51dc7309e68c64598bb_1631469753.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV41

شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV41
شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV41
۱۹۰,۰۰۰
٪۸۲
۳۴,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/85bf4b2c2734bfbc3b7306dcca2c207026399b6b_1631469490.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV26

شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV26
شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV26
۱۹۰,۰۰۰
٪۸۲
۳۴,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ca9eebb5fb33bed6a8f2727799bd49da7d42a6be_1631469509.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV27

شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV27
شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV27
۱۹۰,۰۰۰
٪۸۲
۳۴,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f375f59ffcabd5f8afc686ebac75001efd7f9347_1631469543.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV29

شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV29
شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV29
۱۹۰,۰۰۰
٪۸۲
۳۴,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d1371b8b2032b495303de9cd0b01b556bcaeda57_1631469610.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV33

شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV33
شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV33
۱۹۰,۰۰۰
٪۸۲
۳۴,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3845b9672778c687952faf2162fba1a19cc809e4_1631469786.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV42

شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV42
شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV42
۱۹۰,۰۰۰
٪۸۲
۳۴,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0348c69b713bb22fca3a97cd39ed6549a46f3d53_1631469769.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV42

شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV42
شلوارک ورزشی زنانه مدل WAV42
۱۹۰,۰۰۰
٪۸۲
۳۴,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114585654.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوار زنانه مدل 1034

شلوار زنانه مدل 1034
شلوار زنانه مدل 1034
۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/87540feed18841f111b0ec51e3687e82b955a432_1594974424.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوارک زنانه کد 6969

شلوارک زنانه کد 6969
شلوارک زنانه کد 6969
۳۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6a1657eb08eb3b466ff63b53c725ed0f6f2af25c_1607608829.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوارک زنانه کد 0011

شلوارک زنانه کد 0011
شلوارک زنانه کد 0011
۳۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ea3acf5fb488cb6b5751ff8f4caaa91c3f894d93_1594974347.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوارک زنانه کد 6925

شلوارک زنانه کد 6925
شلوارک زنانه کد 6925
۳۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/49191c208f29d6a5fa579f42ca21c1246edd5322_1609852353.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گن زنانه اسمارا مدل IAN 3166958

گن زنانه اسمارا مدل IAN 3166958
گن زنانه اسمارا مدل IAN 3166958
۳۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112097643.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لگینگ زنانه اسپای کد 4091-12

لگینگ زنانه اسپای کد 4091-12
لگینگ زنانه اسپای کد 4091-12
۴۹,۰۰۰
٪۲۴
۳۷,۲۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0259f07eaefd929d089a25843efaa6924b12abee_1609852543.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گن زنانه اسمارا مدل IAN 316695 B

گن زنانه اسمارا مدل IAN 316695 B
گن زنانه اسمارا مدل IAN 316695 B
۳۷,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/92484f3492d5de8805f5bc444498a5b1cbc15d6c_1594968499.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شلوارک زنانه کد 2570

شلوارک زنانه کد 2570
شلوارک زنانه کد 2570
۳۸,۰۰۰ تومان

زنان هنوز تمایل دارند لباس های زیبا و راحتی را در اطراف خانه بپوشند. برای پوشاندن قسمت بالاتنه از لباس هایی مانند تی شرت ، بلوز ، کفش ، لباس تن پوش و … استفاده می کنند و برای پایین تنه نیز معمولاً از شورت زنانه ، شلوار جین ، دامن کوتاه و بلند و … استفاده می کنند. خانم های خانه دار همیشه باید به یاد داشته باشند که در محیط خانه به نوع و سبک خود توجه داشته باشند ، زیرا خانه با وجود مادر گرمتر می شود ، به دلیل بی نظمی و بی نظمی شما ، این امر بر روی روحیه خانه سایر اعضای خانواده تأثیر می گذارد. شلوارک زنانه زیبایی خاصی به ظاهر و استایل شما می بخشد ، حتی می توانید از مدل های کششی این کاور برای ورزش در باشگاه یا خانه استفاده کنید.

راحت ترین پوشش برای خانم های خوش سلیقه و شیک پوش ایرانی برای قسمت پایین تنه می تواند یک شلوارک زنانه باشد که هم نرم و خنک باشد و هم سایز آن به گونه ای باشد که کاربر بتواند به راحتی آن را در خانه و یا در محیط های زنانه مانند باشگاه های ورزشی و خانوادگی بپوشد. – مهمانی های دوستانه و گردش های دوستانه.

اگرچه خرید شلوارک زنانه برای شما خانم های خوش سلیقه کار سختی نیست اما باز هم بد نیست با چند نکته در مورد انتخاب این لباس زنانه آشنا شوید.

با این حال ، با توجه به اینکه زنان معمولاً خوش ذوق هستند و لباس ها را خیلی راحت انتخاب نمی کنند. در این مقاله می خواهیم با خیال راحت به شما در خرید شلوار زنانه با کیفیت و زیبا کمک کنیم. بنابراین ادامه مطلب را بخوانید و با ما همراه شوید تا چندین نکته مهم و اساسی را برای شما به ارمغان بیاوریم که باید هنگام خرید شلوارک زنانه در نظر بگیرید.

[BASALAM71627460002]

ست نیم تنه و شلوارک زنانه مدل 7003-4

۱۵۰,۰۰۰
٪۱۶
۱۲۶,۰۰۰ تومان

ست تاپ و شلوارک زنانه کد 4

۱۹۵,۰۰۰
٪۵۵
۸۷,۷۵۰ تومان

ست تاپ و شلوارک زنانه کوزا مدل 3576-4-R

۲۲۵,۰۰۰
٪۵۰
۱۱۲,۵۰۰ تومان

ست تاپ و شلوارک زنانه کوزا مدل 3576-4-B

۲۶۸,۰۰۰
٪۵۰
۱۳۴,۰۰۰ تومان

شلوارک زنانه کارنا رز مدل 3682-4

۱۴۶,۰۰۰
٪۵۰
۷۳,۰۰۰ تومان

شلوارک زنانه کد ۴

۳۸,۰۰۰ تومان

شلوارک زنانه سون پون مدل 2391175-99

۱۳۸,۰۰۰
٪۳۰
۹۷,۰۰۰ تومان

شلوارک زنانه اسمارا مدل IAN 278202

۱۰۸,۰۰۰
٪۵
۱۰۲,۶۰۰ تومان

شلوارک زنانه سون پون مدل 2391175-70

۱۳۸,۰۰۰
٪۳۳
۹۳,۰۰۰ تومان

شلوارک زنانه کد 562

۹۸,۰۰۰ تومان

شلوارک زنانه تویین مدل T-850-07

۱۲۵,۰۰۰
٪۵
۱۱۸,۷۵۰ تومان

شلوارک زنانه سون پون مدل 2391175-57

۱۳۸,۰۰۰
٪۳۳
۹۳,۰۰۰ تومان

شلوارک زنانه اچ اند ام مدل Xv1

۲۲۰,۰۰۰
٪۷۰
۶۶,۰۰۰ تومان

شلوارک زنانه مدل  12d

۱۹۰,۰۰۰
٪۴۷
۹۹,۹۵۰ تومان

شلوارک زنانه مدل SL 990

۲۲۰,۰۰۰
٪۴۶
۱۱۹,۰۰۰ تومان

شلوارک زنانه اسمارا مدل 400340

۲۱۰,۰۰۰
٪۵
۱۹۹,۵۰۰ تومان

شلوارک زنانه مدل CL820

۵۲,۰۰۰ تومان

شلوارک زنانه کد 508

۹۹,۰۰۰ تومان

شلوارک زنانه اسمارا مدل 5454621

۲۸۰,۰۰۰
٪۱۰
۲۵۲,۰۰۰ تومان

شلوارک زنانه کد 565

۸۹,۰۰۰ تومان

شلوارک زنانه مدل SA21

۸۷,۰۰۰ تومان

شلوارک زنانه مدل MH1407

۲۸۷,۰۰۰
٪۴۸
۱۴۹,۲۴۰ تومان

شلوارک زنانه اسمارا مدل 312696

۱۵۰,۰۰۰
٪۱۷
۱۲۵,۰۰۰ تومان

شلوارک زنانه کد 566

۹۵,۰۰۰ تومان

شلوارک زنانه اچ اند ام مدل 0519589003

۲۹۰,۰۰۰
٪۱۰
۲۶۱,۰۰۰ تومان

هنگام خرید شلوارک زنانه چه نکاتی را باید در نظر بگیریم؟


هنگام خرید شلوارک زنانه حتما به مواد توجه داشته باشید ، شما عزیزان باید شورت مورد نظر خود را از موادی مانند پارچه کتانی ، جیر ، جین ، ابریشم ، پلی استر ، پنبه و … انتخاب کنید ، بنابراین ، هنگام خرید شلوارک زنانه حتما به مواد آنها توجه کنید تا بتوانید شلوارک های با کیفیت خریداری کنید. بستگی به سلیقه شما عزیزان دارد.


اطمینان حاصل کنید که شورت زنانه را با توجه به اندازه سبک خود انتخاب و خریداری کنید. اندازه شلوارک زنانه توسط دو عامل مهم تعیین می شود: دور کمر ، باسن و کوتاه یا طول آن. بنابراین حتما در هنگام خرید به این دو موضوع توجه کنید.


به الگوی بسته شدن شورت توجه داشته باشید ، بعضی از شورت ها فاقد زیپ و دکمه هستند و فقط با زیپی که دور کمر قرار می گیرد بسته می شوند. مدل های دیگری نیز وجود دارد که با زیپ بسته می شوند ، سایر مدل ها با یک دکمه بسته می شوند.


مدل شلوارک زنانه در انتخاب آنها بسیار مهم است. شلوارک زنانه در دو سبک جذابیت و نظم وارد بازار شده است. شما عزیزان بنا به سلیقه و علاقه خود باید هر مدلی را که دوست دارید خریداری کنید. با این حال ، هنگام خرید ، باید به مدل آن توجه کنید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا