لباس زیر زنانهمحصولات پرفروش

معرفی و خرید ۳۶ مدل لباس زیر زنانه پرفروش

مدل های زیبای لباس زیر زنانه

مرحله شماره ۱- کشف هدف خود
در جایی که احساس راحتی می کنید از سوتین مناسب استفاده کنید.
دقیقاً در پایین سوتین و سینه بچرخید و اندازه بگیرید.
مطمئن شوید که سینه ها بدون هیچ گونه عارضه ای در اطراف قفسه سینه قرار گرفته است.
کنتور را خیلی شل یا خیلی محکم نگه ندارید.

جهت مشاهده مدل های دیگر از شورت و سوتین روی عکس بالا کلیک کنید

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117392386.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شورت زنانه راحتی کمیکس بسته 6 عددی کد 5044

شورت زنانه راحتی کمیکس بسته 6 عددی کد 5044
شورت زنانه راحتی کمیکس بسته 6 عددی کد 5044
۴۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4512528.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست سوتین و شورت مدل Gold Ring

ست سوتین و شورت مدل Gold Ring
ست سوتین و شورت مدل Gold Ring
۲۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110097410.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست شورت و سوتین زنانه مدل PL7

ست شورت و سوتین زنانه مدل PL7
ست شورت و سوتین زنانه مدل PL7
۳۰,۰۰۰
٪۵
۲۸,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113158738.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست شورت و سوتین زنانه کد ge1

ست شورت و سوتین زنانه کد ge1
ست شورت و سوتین زنانه کد ge1
۵۴,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a787eb5a781b2ad39e1e40911ca8070401683f7e_1606749328.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست شورت و سوتین زنانه ژوبین مدل Oid_StW00046

ست شورت و سوتین زنانه ژوبین مدل Oid_StW00046
ست شورت و سوتین زنانه ژوبین مدل Oid_StW00046
۱۱۰,۰۰۰
٪۵۵
۴۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5154632.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست شورت و سوتین زنانه مدل 0628

ست شورت و سوتین زنانه مدل 0628
ست شورت و سوتین زنانه مدل 0628
۴۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117386413.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شورت زنانه الا کد CHA1 مجموعه 6 عددی

شورت زنانه الا کد CHA1 مجموعه 6 عددی
شورت زنانه الا کد CHA1 مجموعه 6 عددی
۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116871113.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سوتین زنانه مدل myilda3013Y

سوتین زنانه مدل myilda3013Y
سوتین زنانه مدل myilda3013Y
۱۶,۶۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/069fa184a5ed1d0c71ac5c0c0cd2ad257cf4779a_1612102918.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شورت زنانه هاویرتو کد 6H مجموعه 6 عددی

شورت زنانه هاویرتو کد 6H مجموعه 6 عددی
شورت زنانه هاویرتو کد 6H مجموعه 6 عددی
۵۳,۷۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117396243.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شورت زنانه کد 004 مجموعه 6 عددی

شورت زنانه کد 004 مجموعه 6 عددی
شورت زنانه کد 004 مجموعه 6 عددی
۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120146468.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سوتین زنانه مدل نادیا کد 01 رنگ زرشکی

سوتین زنانه مدل نادیا کد 01 رنگ زرشکی
سوتین زنانه مدل نادیا کد 01 رنگ زرشکی
۳۹,۰۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/45b8f92068215a035eb054d034aadf259e6c6064_1609319715.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست شورت و سوتین زنانه مدل xt65

ست شورت و سوتین زنانه مدل xt65
ست شورت و سوتین زنانه مدل xt65
۹۵,۰۰۰
٪۴۲
۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117386569.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شورت زنانه مینل کد 012 بسته 6 عددی

شورت زنانه مینل کد 012 بسته 6 عددی
شورت زنانه مینل کد 012 بسته 6 عددی
۱۱۲,۰۰۰
٪۲۱
۸۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119816773.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سوتین زنانه کد 10010390j

سوتین زنانه کد 10010390j
سوتین زنانه کد 10010390j
۱۶,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117464896.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سوتین زنانه مدل gh-su کد 1

سوتین زنانه مدل gh-su کد 1
سوتین زنانه مدل gh-su کد 1
۱۷,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1ce4780fb87cad4c35f6c32dfc8ee60f88475be0_1607876605.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست شورت و سوتین زنانه مدل B-SO

ست شورت و سوتین زنانه مدل B-SO
ست شورت و سوتین زنانه مدل B-SO
۴۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119903693.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست شورت و سوتین زنانه کد 5698

ست شورت و سوتین زنانه کد 5698
ست شورت و سوتین زنانه کد 5698
۶۳,۷۰۰
٪۱۴
۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117302183.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست سوتین و شورت زنانه کد D17

ست سوتین و شورت زنانه کد D17
ست سوتین و شورت زنانه کد D17
۳۰,۳۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117350704.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شورت زنانه مدل a9

شورت زنانه مدل a9
شورت زنانه مدل a9
۱۲,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117645271.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شورت زنانه بندی کد 689506

شورت زنانه بندی کد 689506
شورت زنانه بندی کد 689506
۲۴,۸۱۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117624724.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شورت زنانه کد 355000650 مجموعه 6 عددی

شورت زنانه کد 355000650 مجموعه 6 عددی
شورت زنانه کد 355000650 مجموعه 6 عددی
۶۵,۹۰۰
٪۱۹
۵۳,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114059022.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست شورت و سوتین زنانه طرح بهار کد ۱۲۷ رنگ قرمز

ست شورت و سوتین زنانه طرح بهار کد ۱۲۷ رنگ قرمز
ست شورت و سوتین زنانه طرح بهار کد ۱۲۷ رنگ قرمز
۶۹,۹۰۰
٪۲۱
۵۵,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117613824.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شورت زنانه کد E007-R

شورت زنانه کد E007-R
شورت زنانه کد E007-R
۱۴,۸۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9c07315ed1d2cf9d423529d877785cfd43605b7c_1603949362.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شورت زنانه کد 3F مجموعه 3 عددی

شورت زنانه کد 3F مجموعه 3 عددی
شورت زنانه کد 3F مجموعه 3 عددی
۲۹,۴۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117682083.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شورت زنانه مدل B01 مجموعه 6 عددی

شورت زنانه مدل B01 مجموعه 6 عددی
شورت زنانه مدل B01 مجموعه 6 عددی
۸۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ccb91e70d03266438097e70ed4142818cdc85f57_1599465116.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سوتین زنانه کد 340000803

سوتین زنانه کد 340000803
سوتین زنانه کد 340000803
۵۲,۹۰۰
٪۳۳
۳۵,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117408479.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سوتین زنانه مینل مدل رسا کد 64

سوتین زنانه مینل مدل رسا کد 64
سوتین زنانه مینل مدل رسا کد 64
۹۰,۰۰۰
٪۴۰
۵۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110941566.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست شورت و سوتین زنانه مدیکال مدل M315

ست شورت و سوتین زنانه مدیکال مدل M315
ست شورت و سوتین زنانه مدیکال مدل M315
۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116771615.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سوتین چسبی زنانه کد 016

سوتین چسبی زنانه کد 016
سوتین چسبی زنانه کد 016
۱۶,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117463910.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سوتین زنانه مدل sh-re کد1

سوتین زنانه مدل sh-re کد1
سوتین زنانه مدل sh-re کد1
۱۶,۹۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116873137.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شورت زنانه مدل KH5 مجموعه 6 عددی

شورت زنانه مدل KH5 مجموعه 6 عددی
شورت زنانه مدل KH5 مجموعه 6 عددی
۴۱,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112576941.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست شورت و سوتین زنانه کد L0494 رنگ لیمویی

ست شورت و سوتین زنانه کد L0494 رنگ لیمویی
ست شورت و سوتین زنانه کد L0494 رنگ لیمویی
۱۴۰,۰۰۰
٪۶۱
۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117412029.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سوتین زنانه مینل مدل رسا کد 111

سوتین زنانه مینل مدل رسا کد 111
سوتین زنانه مینل مدل رسا کد 111
۸۰,۰۰۰
٪۲۸
۵۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117362942.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شورت زنانه کد C39

شورت زنانه کد C39
شورت زنانه کد C39
۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/83dc93418f2788cc55403371fc735fe2c8766596_1606750693.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست شورت و سوتین زنانه تی بی تی مدل Oid_StW00048

ست شورت و سوتین زنانه تی بی تی مدل Oid_StW00048
ست شورت و سوتین زنانه تی بی تی مدل Oid_StW00048
۶۰,۰۰۰
٪۱۷
۴۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117501533.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سوتین زنانه مدل Nice98

سوتین زنانه مدل Nice98
سوتین زنانه مدل Nice98
۳۷,۹۰۰ تومان

این کار را جلوی آینه انجام دهید تا از صاف بودن سینه ها اطمینان حاصل کنید.
مرحله ۲: فنجان پستان را اندازه بگیرید (اندازه اطراف سینه)
این کار را باید هنگام پوشیدن سوتین انجام دهید.
اندازه گیری ها را از بزرگترین قسمت قفسه سینه انجام دهید ، فقط متر را در جایی که پستانک است بچرخانید.
مجدداً اطمینان حاصل کنید که متر در اطراف قفسه سینه صاف است و هیچ پیچ و تاب وجود ندارد.

نکاتی در مورد بند زیر سوتین

بند زیر سوتین باید دقیقاً به صورت افقی روی خط کمر باشد و هر قوس نشانگر نامناسب بودن اندازه سوتین است. اگر بند قوسی یا آویزان است ، باید از تعداد کمتری استفاده کنید.

نکته دیگر در مورد بند سوتین این است که نباید خیلی سفت یا خیلی شل باشد بلکه باید به اندازه بند دو انگشتی شل باشد. در نتیجه ، اگر خیلی محکم است و متناسب با دو انگشت نیست ، باید از اندازه بزرگتر استفاده کنید.

توجه: با تغییر اندازه سوتین ، اندازه فنجان نیز تغییر می کند. بنابراین طبق قانونی که ما در مورد اندازه سوتین خواهر اجرا کردیم ، اگر اندازه کوچکتری را انتخاب می کنید ، اندازه فنجان را به اندازه بزرگتر بردارید و برعکس

خرید لباس زیر زنانه با تخفیف ویژه
جهت مشاهده مدل های دیگر از شورت و سوتین روی عکس بالا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا