خانه و آشپزخانهمحصولات پرفروش

معرفی و خرید ۳۶ مدل فرش ماشینی پرفروش

مدل های زیبای فرش ماشینی پرفروش 1400

فرش ماشینی پرفروش پوشش مناسب کف یکی از اصلی ترین نکاتی است که باید رعایت شود. با انتخاب یک کف مناسب ، راحتی و راحتی از پاها به کل بدن منتقل می شود. اگر شما از آن دسته افرادی هستید که خانه را به عنوان مکانی برای استراحت و آرامش انتخاب می کنید. بهتر است درباره نوع کفپوش خانه وسواس خاصی به خرج دهید تا فضای کاملا ایده آل و آرامش بخشی برای شما در خانه فراهم شود. فکر کردن در مورد سبک زندگی و همچنین عادت های روزمره می تواند شما را به انتخاب صحیح برای فرشی با دوام برساند. بنابراین ضمن در نظر گرفتن موارد مربوط به درجه بندی فرش ماشینی ، مراحل زیر را برای داشتن فرش مناسب انجام دهید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4985410.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی طرح پلاتینیوم کد 5004 زمینه طوسی

فرش ماشینی طرح پلاتینیوم کد 5004 زمینه طوسی
فرش ماشینی طرح پلاتینیوم کد 5004 زمینه طوسی
۱۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2943042.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش گلیم ماشینی کویر کد FMK06 زمینه کرم

فرش گلیم ماشینی کویر کد FMK06 زمینه کرم
فرش گلیم ماشینی کویر کد FMK06 زمینه کرم
۴۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113021758.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین کد 4045 زمینه طوسی

فرش ماشینی ساوین کد 4045 زمینه طوسی
فرش ماشینی ساوین کد 4045 زمینه طوسی
۱۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113057971.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین کد 4043 زمینه مشکی

فرش ماشینی ساوین کد 4043 زمینه مشکی
فرش ماشینی ساوین کد 4043 زمینه مشکی
۱۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/567b6fea0bfc47dc079182634445fefb719611bd_1609711859.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی نیروانا مدل ویژن کد 2045 زمینه نقره ای

فرش ماشینی نیروانا مدل ویژن کد 2045 زمینه نقره ای
فرش ماشینی نیروانا مدل ویژن کد 2045 زمینه نقره ای
۲۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/84184ec27c6017cc9623b4f46401e9b2e7361bf8_1609712913.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی نیروانا مدل ویژن کد 2015

فرش ماشینی نیروانا مدل ویژن کد 2015
فرش ماشینی نیروانا مدل ویژن کد 2015
۲۷۹,۰۰۰
٪۲۰
۲۲۲,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ea3edec121b41193ab28023a0bff750308b511a1_1609864729.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی مدل شگی طرح رویال زمینه شیری

فرش ماشینی مدل شگی طرح رویال زمینه شیری
فرش ماشینی مدل شگی طرح رویال زمینه شیری
۳۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/509d09b05905fdf7368214b0096fc5a00403f543_1606812831.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی مدل آشپزخانه کد afrand_136

فرش ماشینی مدل آشپزخانه کد afrand_136
فرش ماشینی مدل آشپزخانه کد afrand_136
۵۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2bade3f45149d1790e2b37417912371c5688223b_1609714488.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی نیروانا مدل ویژن کد 2055 زمینه نقره ای

فرش ماشینی نیروانا مدل ویژن کد 2055 زمینه نقره ای
فرش ماشینی نیروانا مدل ویژن کد 2055 زمینه نقره ای
۲۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/900964.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین طرح کوکب کد FSM52 زمینه قرمز

فرش ماشینی ساوین طرح کوکب کد FSM52 زمینه قرمز
فرش ماشینی ساوین طرح کوکب کد FSM52 زمینه قرمز
۱۴۹,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2863e2d9924fad9c9d07bee52e0f3c574409bb88_1609712261.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی نیروانا مدل ویژن کد 2060 زمینه آبی

فرش ماشینی نیروانا مدل ویژن کد 2060 زمینه آبی
فرش ماشینی نیروانا مدل ویژن کد 2060 زمینه آبی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115099038.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی محتشم طرح طاووس کد 100457

فرش ماشینی محتشم طرح طاووس کد 100457
فرش ماشینی محتشم طرح طاووس کد 100457
۵۶۶,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112283329.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی سهند کد VF17.VD زمینه سرمه ای

فرش ماشینی سهند کد VF17.VD زمینه سرمه ای
فرش ماشینی سهند کد VF17.VD زمینه سرمه ای
۱۷۴,۰۰۰
٪۵
۱۶۵,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d02e7d1a2dabc27f599021b34ee42b54b1b22ba1_1610794018.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی دو رو نیروانا مدل Luxurios

فرش ماشینی دو رو نیروانا مدل Luxurios
فرش ماشینی دو رو نیروانا مدل Luxurios
۲۵۰,۰۰۰
٪۳۲
۱۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110715614.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی سهند کد P630.0J زمینه سرمه ای

فرش ماشینی سهند کد P630.0J زمینه سرمه ای
فرش ماشینی سهند کد P630.0J زمینه سرمه ای
۷۰,۰۰۰
٪۵
۶۶,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0cce148f807807db85567e94e87e71f112d85afe_1609713338.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی نیروانا مدل ویژن کد 2030 زمینه کرم

فرش ماشینی نیروانا مدل ویژن کد 2030 زمینه کرم
فرش ماشینی نیروانا مدل ویژن کد 2030 زمینه کرم
۲۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110908579.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی سهند کد P631.BJ زمینه لاکی

فرش ماشینی سهند کد P631.BJ زمینه لاکی
فرش ماشینی سهند کد P631.BJ زمینه لاکی
۷۰,۰۰۰
٪۵
۶۶,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9a040cca969a494f66b35c915e2a0f1e09aeb4fc_1597046047.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی طرح ادویه جات زمینه طوسی

فرش ماشینی طرح ادویه جات زمینه طوسی
فرش ماشینی طرح ادویه جات زمینه طوسی
۵۶۶,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7ed73fbd3753204d7f97a9aabb3e567e3f1b28c6_1609714206.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی نیروانا مدل ویژن کد 2050 زمینه کرم

فرش ماشینی نیروانا مدل ویژن کد 2050 زمینه کرم
فرش ماشینی نیروانا مدل ویژن کد 2050 زمینه کرم
۵۰۰,۰۰۰
٪۲۶
۳۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9ac4a56f91107ea4b2db08395e89663b2b38bc2c_1597212137.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی مدل به آشپزخانه من خوش آمدید زمینه قهوه ای

فرش ماشینی مدل به آشپزخانه من خوش آمدید زمینه قهوه ای
فرش ماشینی مدل به آشپزخانه من خوش آمدید زمینه قهوه ای
۵۶۶,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113036353.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی محتشم طرح چهل تکه کد 100501

فرش ماشینی محتشم طرح چهل تکه کد 100501
فرش ماشینی محتشم طرح چهل تکه کد 100501
۵۶۶,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2140938.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی زمرد مشهد طرح 14003 زمینه کرم

فرش ماشینی زمرد مشهد طرح 14003 زمینه کرم
فرش ماشینی زمرد مشهد طرح 14003 زمینه کرم
۲۶۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112641435.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی طرح colorful کد CO08 زمینه طوسی کرم

فرش ماشینی طرح colorful کد CO08 زمینه طوسی کرم
فرش ماشینی طرح colorful کد CO08 زمینه طوسی کرم
۶۷۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110752528.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین طرح ۴۰۳۳ زمینه کرم

فرش ماشینی ساوین طرح ۴۰۳۳ زمینه کرم
فرش ماشینی ساوین طرح ۴۰۳۳ زمینه کرم
۱۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114059696.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی فرش سهند کد VF17.V5 زمینه کرم

فرش ماشینی فرش سهند کد VF17.V5 زمینه کرم
فرش ماشینی فرش سهند کد VF17.V5 زمینه کرم
۱۷۴,۰۰۰
٪۵
۱۶۵,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4985378.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی طرح پلاتینیوم کد 5005 زمینه طوسی

فرش ماشینی طرح پلاتینیوم کد 5005 زمینه طوسی
فرش ماشینی طرح پلاتینیوم کد 5005 زمینه طوسی
۱۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3994103.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی طرح پتینه کد2013 زمینه طوسی و زرد

فرش ماشینی طرح پتینه کد2013 زمینه طوسی و زرد
فرش ماشینی طرح پتینه کد2013 زمینه طوسی و زرد
۶۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110057421.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین طرح اتاق کودک کد 4034

فرش ماشینی ساوین طرح اتاق کودک کد 4034
فرش ماشینی ساوین طرح اتاق کودک کد 4034
۱۲۹,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110390761.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین طرح ۴۰۰۲ زمینه شکلاتی

فرش ماشینی ساوین طرح ۴۰۰۲ زمینه شکلاتی
فرش ماشینی ساوین طرح ۴۰۰۲ زمینه شکلاتی
۱۴۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113019992.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی زمرد مشهد طرح افشان رنگ کرم

فرش ماشینی زمرد مشهد طرح افشان رنگ کرم
فرش ماشینی زمرد مشهد طرح افشان رنگ کرم
۲۰۵,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110752102.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین طرح ۴۰۰۷ زمینه نقره ای روشن

فرش ماشینی ساوین طرح ۴۰۰۷ زمینه نقره ای روشن
فرش ماشینی ساوین طرح ۴۰۰۷ زمینه نقره ای روشن
۴۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1954006.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین طرح رکسانا کد FSM36 زمینه قهوه‌ ای

فرش ماشینی ساوین طرح رکسانا کد FSM36 زمینه قهوه‌ ای
فرش ماشینی ساوین طرح رکسانا کد FSM36 زمینه قهوه‌ ای
۱۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4853617.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین طرح مهر کد FSM51 زمینه قرمز

فرش ماشینی ساوین طرح مهر کد FSM51 زمینه قرمز
فرش ماشینی ساوین طرح مهر کد FSM51 زمینه قرمز
۱۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1682788.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین طرح شیوا کد FSM21 زمینه قرمز

فرش ماشینی ساوین طرح شیوا کد FSM21 زمینه قرمز
فرش ماشینی ساوین طرح شیوا کد FSM21 زمینه قرمز
۱۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112874266.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین کد 4045 زمینه مشکی

فرش ماشینی ساوین کد 4045 زمینه مشکی
فرش ماشینی ساوین کد 4045 زمینه مشکی
۱۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5287890.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی طرح پلاتینیوم کد 5027 زمینه طوسی

فرش ماشینی طرح پلاتینیوم کد 5027 زمینه طوسی
فرش ماشینی طرح پلاتینیوم کد 5027 زمینه طوسی
۶۱۹,۰۰۰ تومان
4.8 (17 نظر)
390000 375000
26٪
5 (13 نظر)
35000 26000
14٪
5 (12 نظر)
10000 8600
20٪
5 (11 نظر)
20000 16000
5 (8 نظر)
390000 375000
4.8 (8 نظر)
570000 525000
23٪
5 (6 نظر)
40000 31000
22٪
5 (6 نظر)
69000 53500
5 (4 نظر)
390000 375000

گام اول:

برای مشاهده مدل های دیگر فرش ماشینی کلیک کنید

برای مشاهده مدل های دیگر فرش ماشینی کلیک کنید

برای مشاهده مدل های دیگر فرش ماشینی کلیک کنید

فرش ماشینی
فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی طرح دستباف
فرش ماشینی تبریز
فرش ماشینی مدرن
فرش ماشینی دیجی کالا
فرش ماشینی مشهد
فرش ماشینی دست دوم
فرش ماشینی ابریشمی
فرش ماشینی جدید

گام اول:

فرش ماشینی پرفروش برای انتخاب یک فرش مناسب و ایده آل ، اولین قدم در نظر گرفتن نحوه استفاده از اتاق و نوع کاربرد آن است. به عنوان مثال ، فرشی که در یک اتاق نشیمن شلوغ یا در یک اتاق ناهار خوری شلوغ پرتاب می شود ، باید بتواند بخورد و برای استفاده طولانی مدت و مقاومت در برابر گرد و غبار انتخاب شود ، اما برای فضای مانند اتاق خواب ، محلی برای استراحت و آرامش است. هنوز شلوغ نیست ، می توانید از فرشی با جنسیت ملایم و طیف وسیعی از رنگ های روشن استفاده کنید. با این نوع فرش ها فضای اتاق نرم و لطیف می شود.

گام ۲:

در مرحله دوم بهتر است همانطور که در طرح و رنگ فرش اتومبیل گفته شد به سبک زندگی خود توجه کنید. اگر فرزند دارید یا از حیوانات خانگی نگهداری می کنید و حتی اگر اعضای خانواده شما ورزشکار هستند ، بهتر است از طرح ها و نقشه ها استفاده کنید. که شلوغ و تاریک هستند و کثیفی نشان نمی دهند. باید به خاطر داشته باشید که این سبک زندگی با افرادی که تنها زندگی می کنند بسیار متفاوت است. اما اگر شما از آن دسته افرادی هستید که خانواده کوچکی دارید و عادت به مسافرت و ازدحام جمعیت ندارید ، بهتر است از فرشی استفاده کنید که نقش و نگارهای کمی داشته باشد و رنگ های روشن داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا