خانه و آشپزخانهمحصولات پرفروش

معرفی و خرید ۳۶ مدل فرش ماشینی پرفروش

مدل های زیبای فرش ماشینی پرفروش 1400

فرش ماشینی پرفروش پوشش مناسب کف یکی از اصلی ترین نکاتی است که باید رعایت شود. با انتخاب یک کف مناسب ، راحتی و راحتی از پاها به کل بدن منتقل می شود. اگر شما از آن دسته افرادی هستید که خانه را به عنوان مکانی برای استراحت و آرامش انتخاب می کنید. بهتر است درباره نوع کفپوش خانه وسواس خاصی به خرج دهید تا فضای کاملا ایده آل و آرامش بخشی برای شما در خانه فراهم شود. فکر کردن در مورد سبک زندگی و همچنین عادت های روزمره می تواند شما را به انتخاب صحیح برای فرشی با دوام برساند. بنابراین ضمن در نظر گرفتن موارد مربوط به درجه بندی فرش ماشینی ، مراحل زیر را برای داشتن فرش مناسب انجام دهید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/869167c64663111b9b53275b5889bfd30ea4dee8_1612455186.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی مدل فانتزی کد BRN2021

فرش ماشینی مدل فانتزی کد BRN2021
فرش ماشینی مدل فانتزی کد BRN2021
۲۷۰,۰۰۰
٪۷۱
۷۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113057971.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین کد 4043 زمینه مشکی

فرش ماشینی ساوین کد 4043 زمینه مشکی
فرش ماشینی ساوین کد 4043 زمینه مشکی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113021758.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین کد 4045 زمینه طوسی

فرش ماشینی ساوین کد 4045 زمینه طوسی
فرش ماشینی ساوین کد 4045 زمینه طوسی
۱۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4985410.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی طرح پلاتینیوم کد 5004 زمینه طوسی

فرش ماشینی طرح پلاتینیوم کد 5004 زمینه طوسی
فرش ماشینی طرح پلاتینیوم کد 5004 زمینه طوسی
۱۶۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/900964.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین طرح کوکب کد FSM52 زمینه قرمز

فرش ماشینی ساوین طرح کوکب کد FSM52 زمینه قرمز
فرش ماشینی ساوین طرح کوکب کد FSM52 زمینه قرمز
۹۴,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/56ce65e00a3ab8c781f0beae282e8833f174fcf0_1612790987.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی مدل فانتزی کد BRN2021

فرش ماشینی مدل فانتزی کد BRN2021
فرش ماشینی مدل فانتزی کد BRN2021
۲۵۰,۰۰۰
٪۶۶
۸۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/509d09b05905fdf7368214b0096fc5a00403f543_1606812831.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی مدل آشپزخانه کد afrand_136

فرش ماشینی مدل آشپزخانه کد afrand_136
فرش ماشینی مدل آشپزخانه کد afrand_136
۵۹۹,۰۰۰
٪۳
۵۸۱,۰۳۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/004e34fbb212377c37057a8626853521348b4d6a_1597003882.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین کد ۴۰۸۲ زمینه نقره ای

فرش ماشینی ساوین کد ۴۰۸۲ زمینه نقره ای
فرش ماشینی ساوین کد ۴۰۸۲ زمینه نقره ای
۳۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2157499.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی سهند طرح فانتزی کد SL24.NS زمینه نقره ای

فرش ماشینی سهند طرح فانتزی کد SL24.NS زمینه نقره ای
فرش ماشینی سهند طرح فانتزی کد SL24.NS زمینه نقره ای
۱۸۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ea3edec121b41193ab28023a0bff750308b511a1_1609864729.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی مدل شگی طرح رویال زمینه شیری

فرش ماشینی مدل شگی طرح رویال زمینه شیری
فرش ماشینی مدل شگی طرح رویال زمینه شیری
۳۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e98cbe8f8a3e47a54b2e2f5ece364fe07d9e8f09_1600674651.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین کد 4083 زمینه مشکی

فرش ماشینی ساوین کد 4083 زمینه مشکی
فرش ماشینی ساوین کد 4083 زمینه مشکی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/200091c04a04b226d60c33fb1b045ecc9b2077ce_1609096597.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین کد 4061 زمینه طوسی

فرش ماشینی ساوین کد 4061 زمینه طوسی
فرش ماشینی ساوین کد 4061 زمینه طوسی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111829452.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین طرح اتاق کودک کد 4035

فرش ماشینی ساوین طرح اتاق کودک کد 4035
فرش ماشینی ساوین طرح اتاق کودک کد 4035
۱۳۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112874266.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین کد 4045 زمینه مشکی

فرش ماشینی ساوین کد 4045 زمینه مشکی
فرش ماشینی ساوین کد 4045 زمینه مشکی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110752528.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین طرح ۴۰۳۳ زمینه کرم

فرش ماشینی ساوین طرح ۴۰۳۳ زمینه کرم
فرش ماشینی ساوین طرح ۴۰۳۳ زمینه کرم
۱۱۳,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110390761.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین طرح ۴۰۰۲ زمینه شکلاتی

فرش ماشینی ساوین طرح ۴۰۰۲ زمینه شکلاتی
فرش ماشینی ساوین طرح ۴۰۰۲ زمینه شکلاتی
۱۴۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112283329.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی سهند کد VF17.VD زمینه سرمه ای

فرش ماشینی سهند کد VF17.VD زمینه سرمه ای
فرش ماشینی سهند کد VF17.VD زمینه سرمه ای
۱۷۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110752102.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین طرح ۴۰۰۷ زمینه نقره ای روشن

فرش ماشینی ساوین طرح ۴۰۰۷ زمینه نقره ای روشن
فرش ماشینی ساوین طرح ۴۰۰۷ زمینه نقره ای روشن
۱۶۵,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110715614.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی سهند کد P630.0J زمینه سرمه ای

فرش ماشینی سهند کد P630.0J زمینه سرمه ای
فرش ماشینی سهند کد P630.0J زمینه سرمه ای
۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2943042.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش گلیم ماشینی کویر کد FMK06 زمینه کرم

فرش گلیم ماشینی کویر کد FMK06 زمینه کرم
فرش گلیم ماشینی کویر کد FMK06 زمینه کرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110443409.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی فرش ساوین طرح ۴۰۰۴ زمینه کرم

فرش ماشینی فرش ساوین طرح ۴۰۰۴ زمینه کرم
فرش ماشینی فرش ساوین طرح ۴۰۰۴ زمینه کرم
۱۴۹,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/22b9e45eedcca12ae54ee20e95f09d668501711a_1609442854.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین کد 4083 زمینه طوسی

فرش ماشینی ساوین کد 4083 زمینه طوسی
فرش ماشینی ساوین کد 4083 زمینه طوسی
۱۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117690715.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی مدل شگی کد 5013 زمینه نقره ای

فرش ماشینی مدل شگی کد 5013 زمینه نقره ای
فرش ماشینی مدل شگی کد 5013 زمینه نقره ای
۱۸۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1954006.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین طرح رکسانا کد FSM36 زمینه قهوه‌ ای

فرش ماشینی ساوین طرح رکسانا کد FSM36 زمینه قهوه‌ ای
فرش ماشینی ساوین طرح رکسانا کد FSM36 زمینه قهوه‌ ای
۹۸,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110057421.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین طرح اتاق کودک کد 4034

فرش ماشینی ساوین طرح اتاق کودک کد 4034
فرش ماشینی ساوین طرح اتاق کودک کد 4034
۱۳۷,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/767126.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی سهند کد C036.XO طرح سنگی زمینه گردوئی

فرش ماشینی سهند کد C036.XO طرح سنگی زمینه گردوئی
فرش ماشینی سهند کد C036.XO طرح سنگی زمینه گردوئی
۷۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1778145.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین طرح چهل تیکه کد FSM53 زمینه قرمز

فرش ماشینی ساوین طرح چهل تیکه کد FSM53 زمینه قرمز
فرش ماشینی ساوین طرح چهل تیکه کد FSM53 زمینه قرمز
۱۱۱,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119459844.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی سهند کد VF19.DK زمینه سرمه ای

فرش ماشینی سهند کد VF19.DK زمینه سرمه ای
فرش ماشینی سهند کد VF19.DK زمینه سرمه ای
۱۷۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3994103.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی طرح پتینه کد2013 زمینه طوسی و زرد

فرش ماشینی طرح پتینه کد2013 زمینه طوسی و زرد
فرش ماشینی طرح پتینه کد2013 زمینه طوسی و زرد
۵۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1725694.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین طرح مهر کد FSM18 زمینه سرمه‌ای

فرش ماشینی ساوین طرح مهر کد FSM18 زمینه سرمه‌ای
فرش ماشینی ساوین طرح مهر کد FSM18 زمینه سرمه‌ای
۱۱۸,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114059696.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی فرش سهند کد VF17.V5 زمینه کرم

فرش ماشینی فرش سهند کد VF17.V5 زمینه کرم
فرش ماشینی فرش سهند کد VF17.V5 زمینه کرم
۱۷۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110908579.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی سهند کد P631.BJ زمینه لاکی

فرش ماشینی سهند کد P631.BJ زمینه لاکی
فرش ماشینی سهند کد P631.BJ زمینه لاکی
۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/230a18dd0fcfc94b023f6f0a6b219b4ca7f300bc_1609096977.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین کد 4062 نقره ای

فرش ماشینی ساوین کد 4062 نقره ای
فرش ماشینی ساوین کد 4062 نقره ای
۳۷۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/622928.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین طرح شیوا کد FSM49 زمینه سرمه‌ ای

فرش ماشینی ساوین طرح شیوا کد FSM49 زمینه سرمه‌ ای
فرش ماشینی ساوین طرح شیوا کد FSM49 زمینه سرمه‌ ای
۱۱۸,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110416804.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی ساوین طرح ۴۰۰۳ زمینه نسکافه ای

فرش ماشینی ساوین طرح ۴۰۰۳ زمینه نسکافه ای
فرش ماشینی ساوین طرح ۴۰۰۳ زمینه نسکافه ای
۱۴۳,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112641435.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرش ماشینی طرح colorful کد CO08 زمینه طوسی کرم

فرش ماشینی طرح colorful کد CO08 زمینه طوسی کرم
فرش ماشینی طرح colorful کد CO08 زمینه طوسی کرم
۵۴۰,۰۰۰ تومان
10٪
490000 440000
1090000 1020000
4.8 (20 نظر)
390000 370000
4.9 (15 نظر)
185000 175000
4.9 (11 نظر)
80000 76000
5 (10 نظر)
390000 370000
780000 764400
4.6 (11 نظر)
570000 520000
4.3 (17 نظر)
210000

گام اول:

برای مشاهده مدل های دیگر فرش ماشینی کلیک کنید

برای مشاهده مدل های دیگر فرش ماشینی کلیک کنید

برای مشاهده مدل های دیگر فرش ماشینی کلیک کنید

فرش ماشینی
فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی طرح دستباف
فرش ماشینی تبریز
فرش ماشینی مدرن
فرش ماشینی دیجی کالا
فرش ماشینی مشهد
فرش ماشینی دست دوم
فرش ماشینی ابریشمی
فرش ماشینی جدید

گام اول:

فرش ماشینی پرفروش برای انتخاب یک فرش مناسب و ایده آل ، اولین قدم در نظر گرفتن نحوه استفاده از اتاق و نوع کاربرد آن است. به عنوان مثال ، فرشی که در یک اتاق نشیمن شلوغ یا در یک اتاق ناهار خوری شلوغ پرتاب می شود ، باید بتواند بخورد و برای استفاده طولانی مدت و مقاومت در برابر گرد و غبار انتخاب شود ، اما برای فضای مانند اتاق خواب ، محلی برای استراحت و آرامش است. هنوز شلوغ نیست ، می توانید از فرشی با جنسیت ملایم و طیف وسیعی از رنگ های روشن استفاده کنید. با این نوع فرش ها فضای اتاق نرم و لطیف می شود.

گام ۲:

در مرحله دوم بهتر است همانطور که در طرح و رنگ فرش اتومبیل گفته شد به سبک زندگی خود توجه کنید. اگر فرزند دارید یا از حیوانات خانگی نگهداری می کنید و حتی اگر اعضای خانواده شما ورزشکار هستند ، بهتر است از طرح ها و نقشه ها استفاده کنید. که شلوغ و تاریک هستند و کثیفی نشان نمی دهند. باید به خاطر داشته باشید که این سبک زندگی با افرادی که تنها زندگی می کنند بسیار متفاوت است. اما اگر شما از آن دسته افرادی هستید که خانواده کوچکی دارید و عادت به مسافرت و ازدحام جمعیت ندارید ، بهتر است از فرشی استفاده کنید که نقش و نگارهای کمی داشته باشد و رنگ های روشن داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا