معرفی و خرید ۳۶ مدل رژ لب پرفروش

خریدرژلب ارزان

رژ لب آخرین مرحله آرایش است و مکمل آرایش صورت است. رژ لب در زیبایی صورت تأثیر بسزایی دارد و اگر اصول رژ لب را نمی دانید ، تمام تلاشی که برای آرایش صورت خود می کنید به هدر می رود. ساده ترین قسمت آرایش به این دلیل است که شما فقط باید روی لب های خود رژ بزنید ، اما این طور نیست و خانم ها هنگام استفاده از رژلب اشتباهات زیادی می کنند.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1337157.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بالم لب نئودرم مدل Soothing Repair حجم 15 میلی لیتر

بالم لب نئودرم مدل Soothing Repair حجم 15 میلی لیتر
بالم لب نئودرم مدل Soothing Repair حجم 15 میلی لیتر
۲۸,۲۰۰
٪۴۵
۱۵,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0531085904d7fb68f128ad31baa217ebd11010ba_1612873092.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بالم لب مرو مدل Mini بسته ۳ عددی

بالم لب مرو مدل Mini بسته ۳ عددی
بالم لب مرو مدل Mini بسته ۳ عددی
۱۸,۰۰۰
٪۱۲
۱۵,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112321131.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم لب دکتر ژیلا مدل soothing وزن 12 گرم

کرم لب دکتر ژیلا مدل soothing وزن 12 گرم
کرم لب دکتر ژیلا مدل soothing وزن 12 گرم
۱۶,۹۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114019517.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

رژ لب مدادی میلوس شماره 31

رژ لب مدادی میلوس شماره 31
رژ لب مدادی میلوس شماره 31
۲۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114654053.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

رژ لب جامد الیزا مدل Mini شماره ۱۶

رژ لب جامد الیزا مدل Mini شماره ۱۶
رژ لب جامد الیزا مدل Mini شماره ۱۶
۱۱,۰۰۰
٪۱۰
۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-private.digikala.com/digikala-products/18621b6f5b49db090ab10587977cbbd597da016c_1608627009.jpg?OSSAccessKeyId=LTAIPClJziKGRUZJ&Expires=1919667010&Signature=%2FAQf0uUGx4o6%2BpVav7VJWeeTAno%3D

رژ لب مایع مای مدل لومینوس شماره 12

رژ لب مایع مای مدل لومینوس شماره 12
رژ لب مایع مای مدل لومینوس شماره 12
۴۸,۰۰۰
٪۴۱
۲۸,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121422394.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بالم لب دکتر ژیلا مدل B01 وزن 12 گرم

بالم لب دکتر ژیلا مدل B01 وزن 12 گرم
بالم لب دکتر ژیلا مدل B01 وزن 12 گرم
۱۸,۸۷۰
٪۱۳
۱۶,۴۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a7ce830947c021ed79a02e092394f809b8393162_1606978455.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

وازلین لب ساج مدل کره کاکائو

وازلین لب ساج مدل کره کاکائو
وازلین لب ساج مدل کره کاکائو
۹,۸۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114657762.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

رژ لب جامد الیزا مدل Mini-F1 بسته ۴ عددی

رژ لب جامد الیزا مدل Mini-F1 بسته ۴ عددی
رژ لب جامد الیزا مدل Mini-F1 بسته ۴ عددی
۴۴,۰۰۰
٪۱۶
۳۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110380482.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پالت رژ لب لالا تاپ مدل Best Grim شماره H 2

پالت رژ لب لالا تاپ مدل Best Grim شماره H 2
پالت رژ لب لالا تاپ مدل Best Grim شماره H 2
۳۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119161956.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

رژ لب مدادی ژینو شماره 102

رژ لب مدادی ژینو شماره 102
رژ لب مدادی ژینو شماره 102
۱۸,۰۰۰
٪۱۰
۱۶,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119900648.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

رژ لب جامد الیزا مدل Mini شماره ۲۲

رژ لب جامد الیزا مدل Mini شماره ۲۲
رژ لب جامد الیزا مدل Mini شماره ۲۲
۱۱,۰۰۰
٪۱۴
۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114018600.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

رژ لب مدادی میلوس شماره 23

رژ لب مدادی میلوس شماره 23
رژ لب مدادی میلوس شماره 23
۲۱,۰۰۰
٪۵
۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/299018.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بالم لب مای مدل Aloe Vera Nourishing

بالم لب مای مدل Aloe Vera Nourishing
بالم لب مای مدل Aloe Vera Nourishing
۳۰,۰۰۰
٪۳۳
۲۰,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3824181.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بالم لب لابلو مدل CHERRY SHINE

بالم لب لابلو مدل CHERRY SHINE
بالم لب لابلو مدل CHERRY SHINE
۶۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114018925.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

رژ لب مدادی میلوس شماره 24

رژ لب مدادی میلوس شماره 24
رژ لب مدادی میلوس شماره 24
۲۱,۰۰۰
٪۱۰
۱۸,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119639557.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بالم لب کامان مدل ALOE VERA SHINE

بالم لب کامان مدل ALOE VERA SHINE
بالم لب کامان مدل ALOE VERA SHINE
۳۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/60d5d09e26ef9192cf2065dfcd36df4146a4387c_1607775458.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

رژ لب جامد مرو مدل Mini-T1 مجموعه 3 عددی

رژ لب جامد مرو مدل Mini-T1 مجموعه 3 عددی
رژ لب جامد مرو مدل Mini-T1 مجموعه 3 عددی
۲۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114120830.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

رژ لب جامد الیزا مدل Mini شماره ۱۹

رژ لب جامد الیزا مدل Mini شماره ۱۹
رژ لب جامد الیزا مدل Mini شماره ۱۹
۱۱,۰۰۰
٪۱۰
۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-private.digikala.com/digikala-products/fee527d9fdad6d1d5b7ed801b36f0927d4b53411_1605004315.jpg?OSSAccessKeyId=LTAIPClJziKGRUZJ&Expires=1916044316&Signature=vzxkAWotOCCKgVgUhvSgXAy3SiA%3D

رژ لب جامد این لی مدل Night Angel شماره 610

رژ لب جامد این لی مدل Night Angel شماره 610
رژ لب جامد این لی مدل Night Angel شماره 610
۴۹,۰۰۰
٪۲۷
۳۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114799016.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

رژ لب مدادی میلوس کد MI1 مجموعه ۳ عددی

رژ لب مدادی میلوس کد MI1 مجموعه ۳ عددی
رژ لب مدادی میلوس کد MI1 مجموعه ۳ عددی
۶۳,۰۰۰
٪۱۴
۵۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/35f9eb0d3a0ef464df86268977df5ce0d6621374_1609085684.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

رژ لب مایع مای مدل لومینوس شماره 11

رژ لب مایع مای مدل لومینوس شماره 11
رژ لب مایع مای مدل لومینوس شماره 11
۴۸,۰۰۰
٪۵۴
۲۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/beaa367397f33e60befb9d70c6369a10dd130a49_1606976081.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

وازلین لب ساج مدل آلوئه ورا

وازلین لب ساج مدل آلوئه ورا
وازلین لب ساج مدل آلوئه ورا
۹,۸۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8a0d6568e32ac1ac3a601946fd7f58ca8ad63f43_1594803280.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بالم لب کامان مدل STRAWBERRY SHINE

بالم لب کامان مدل STRAWBERRY SHINE
بالم لب کامان مدل STRAWBERRY SHINE
۴۷,۳۰۰
٪۳۴
۳۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/db06418f3fcde0d71c8689b2cf5b6dd8ac3052ac_1594708990.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

رژ لب جامد مرو مدل Mini-F1 مجموعه 4 عددی

رژ لب جامد مرو مدل Mini-F1 مجموعه 4 عددی
رژ لب جامد مرو مدل Mini-F1 مجموعه 4 عددی
۳۲,۰۰۰
٪۱۶
۲۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1125819.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بالم لب ساویز مدل Strawberry مقدار 4.5 گرم

بالم لب ساویز مدل Strawberry مقدار 4.5 گرم
بالم لب ساویز مدل Strawberry مقدار 4.5 گرم
۲۹,۹۰۰
٪۱۳
۲۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2507188.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

رژ لب مایع کالیستا مدل Stain Matt شماره L85

رژ لب مایع کالیستا مدل Stain Matt شماره L85
رژ لب مایع کالیستا مدل Stain Matt شماره L85
۶۴,۴۰۰
٪۱۵
۵۴,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113725691.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بالم لب دکتر ژیلا مدل w01 وزن 12 گرم

بالم لب دکتر ژیلا مدل w01 وزن 12 گرم
بالم لب دکتر ژیلا مدل w01 وزن 12 گرم
۱۸,۸۷۰
٪۲۶
۱۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114637697.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

رژ لب جامد الیزا مدل Mini شماره ۱۴

رژ لب جامد الیزا مدل Mini شماره ۱۴
رژ لب جامد الیزا مدل Mini شماره ۱۴
۱۱,۰۰۰
٪۱۰
۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3563911.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پالت رژ لب نیو فیس مدل B

پالت رژ لب نیو فیس مدل B
پالت رژ لب نیو فیس مدل B
۴۶,۰۲۰ تومان
https://dkstatics-private.digikala.com/digikala-products/0cc028b2e4a94637dbbb987c6fbae41d265ba233_1605004304.jpg?OSSAccessKeyId=LTAIPClJziKGRUZJ&Expires=1916044305&Signature=M08fbsUifPQu8zqEiSGdobJEsJE%3D

رژ لب جامد این لی مدل Rebel Red شماره 310

رژ لب جامد این لی مدل Rebel Red شماره 310
رژ لب جامد این لی مدل Rebel Red شماره 310
۳۴,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115599854.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بالم لب ثمین مدل Repairing

بالم لب ثمین مدل Repairing
بالم لب ثمین مدل Repairing
۲۸,۸۰۰
٪۲۴
۲۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114212214.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

رژ لب مدادی میلوس شماره 37

رژ لب مدادی میلوس شماره 37
رژ لب مدادی میلوس شماره 37
۲۱,۰۰۰
٪۱۰
۱۸,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/40284.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بالم لب هیدرودرم مدل Moisurizing

بالم لب هیدرودرم مدل Moisurizing
بالم لب هیدرودرم مدل Moisurizing
۳۲,۶۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114018448.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

رژ لب مدادی میلوس شماره 22

رژ لب مدادی میلوس شماره 22
رژ لب مدادی میلوس شماره 22
۲۱,۰۰۰
٪۱۰
۱۸,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/747487.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بالم لب الارو مدل Repair And Hydrate

بالم لب الارو مدل Repair And Hydrate
بالم لب الارو مدل Repair And Hydrate
۶۰,۰۰۰
٪۳۳
۴۰,۰۰۰ تومان

اولین و بزرگترین اشتباه خانمها عدم استفاده از رژ لب است ، با زدن رژ می توانید به لبهایتان شکل ایده آل دهید ، فقط باید در انتخاب رنگ آن دقت کنید ، رنگ رژلب باید یک درجه تیره تر از رژ لب.

– انتخاب رنگ رژلب نیز اصول خاص خود را دارد ، هر خانمی نمی تواند از هر نوع رنگ رژ لب استفاده کند زیرا رنگ رژ لب باید متناسب با رنگ پوست ، چشم و مو انتخاب شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان