معرفی و خرید ۳۶ مدل ربات اسباب بازی پرفروش

خرید ربات اسباب بازی

این ربات به دلیل داشتن اسباب بازی های هوشمند و حرکتی که دارد ، یکی از جذاب ترین گروه های فروشگاه اسباب بازی Kidby Toys است که همه را به وجد می آورد. این گروه یکی از گروه های موجود در این سایت است که برای بزرگسالان نیز جذاب است.

ربات ها از آن دست اسباب بازی هایی هستند که می توانند برای هر کودکی سرگرم کننده باشند. شاید طیف گسترده ای از ربات های اسباب بازی و ویژگی های بارز آنها دلیل جذابیت هرچه بیشتر این کودکان در کودکان و حتی بزرگسالان باشد.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/774490.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسباب بازی ربات ورزشکار لژو تویز مدل 994442

اسباب بازی ربات ورزشکار لژو تویز مدل 994442
اسباب بازی ربات ورزشکار لژو تویز مدل 994442
۲۰۰,۰۰۰
٪۱۱
۱۷۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113344793.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ربات ترنسفورمر طرح ساعت کد 105000163

ربات ترنسفورمر طرح ساعت کد 105000163
ربات ترنسفورمر طرح ساعت کد 105000163
۸۵,۳۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119377277.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ربات طرح عنکبوتی مدل ZR142-1

ربات طرح عنکبوتی مدل ZR142-1
ربات طرح عنکبوتی مدل ZR142-1
۲۴۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2211729.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ربات اسباب بازی بازلایتر

ربات اسباب بازی بازلایتر
ربات اسباب بازی بازلایتر
۲۶۵,۰۰۰
٪۱۰
۲۳۸,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119143293.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ربات اسباب بازی طرح هشت پا مدل AK

ربات اسباب بازی طرح هشت پا مدل AK
ربات اسباب بازی طرح هشت پا مدل AK
۲۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2505806.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیت آموزشی ربات خورشیدی مدل Green Energy 13 in 1

کیت آموزشی ربات خورشیدی مدل Green Energy 13 in 1
کیت آموزشی ربات خورشیدی مدل Green Energy 13 in 1
۳۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/931326.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ربات اسباب بازی کنترلی مدل Li Tian

ربات اسباب بازی کنترلی مدل Li Tian
ربات اسباب بازی کنترلی مدل Li Tian
۳۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1971074.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ربات ماهی آپزتویز مدل Nano Fish

ربات ماهی آپزتویز مدل Nano Fish
ربات ماهی آپزتویز مدل Nano Fish
۲۹,۰۰۰
٪۱۰
۲۶,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b4d278f9a1535da69f7352b48037e3aa9e7d7add_1638372457.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ربات مدل Cute DoG کد ZYJH135

ربات مدل Cute DoG کد ZYJH135
ربات مدل Cute DoG کد ZYJH135
۲۲۵,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dba1f6015ef077dfe169fca696280e8159f3ab4e_1595974181.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ربات کنترلی دایناسور کد K9

ربات کنترلی دایناسور کد K9
ربات کنترلی دایناسور کد K9
۱,۶۲۶,۳۰۰ تومان
۶۳.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2444ebd9613f26320fbe369a99c181b30e0d16da_1597521153.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ربات کنترلی طرح سگ مدل کریزون کد 1901

ربات کنترلی طرح سگ مدل کریزون کد 1901
ربات کنترلی طرح سگ مدل کریزون کد 1901
۱,۲۱۰,۰۰۰
٪۶
۱,۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۲۱۰۰۰۰۰
٪۶
۱۴.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3146556.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ربات اسباب بازی ورزشکار مدل Dance Robot

ربات اسباب بازی ورزشکار مدل Dance Robot
ربات اسباب بازی ورزشکار مدل Dance Robot
۱۹۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1315565.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ربات اسباب بازی مدل Q2201

ربات اسباب بازی مدل Q2201
ربات اسباب بازی مدل Q2201
۲۴۰,۰۰۰
٪۱۵
۲۰۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3852185.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بسته آموزشی مقدماتی رباتیک نوآوران الکترونیک مدل مکاروبوت

بسته آموزشی مقدماتی رباتیک نوآوران الکترونیک مدل مکاروبوت
بسته آموزشی مقدماتی رباتیک نوآوران الکترونیک مدل مکاروبوت
۲۱۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/384835.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ربات کنترلی مدل 001

ربات کنترلی مدل 001
ربات کنترلی مدل 001
۳۷۲,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fd36aa37a56741adf1ec61479c11a1181b2deee1_1601305230.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ربات کنترلی طرح دایناسور مدل ترنسفورمر کد 6028

ربات کنترلی طرح دایناسور مدل ترنسفورمر کد 6028
ربات کنترلی طرح دایناسور مدل ترنسفورمر کد 6028
۱,۵۸۵,۶۳۰ تومان
۵۹.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4948598.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ربات آموزشی وحید کیت مدل مسیر یاب مقدماتی کد V.K 146

ربات آموزشی وحید کیت مدل مسیر یاب مقدماتی کد V.K 146
ربات آموزشی وحید کیت مدل مسیر یاب مقدماتی کد V.K 146
۲۴۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4404694.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیت آموزشی چهار ربات نوآوران الکترونیک مدل روبونو2

کیت آموزشی چهار ربات نوآوران الکترونیک مدل روبونو2
کیت آموزشی چهار ربات نوآوران الکترونیک مدل روبونو2
۳۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2d79f721aeab9c82599fd7eac743f6c2007adce1_1635167004.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ربات مدل هیرو کد 260020

ربات مدل هیرو کد 260020
ربات مدل هیرو کد 260020
۵۱۰,۰۰۰
٪۳۴
۳۳۹,۱۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4171809.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیت آموزشی ربات خورشیدی آموزشی 1in6 مدل 2011

کیت آموزشی ربات خورشیدی آموزشی 1in6 مدل 2011
کیت آموزشی ربات خورشیدی آموزشی 1in6 مدل 2011
۱۹۰,۲۳۰
٪۱۶
۱۶۰,۴۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4303651.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ربات اسباب بازی مدل 58646

ربات اسباب بازی مدل 58646
ربات اسباب بازی مدل 58646
۲۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112453668.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ربات بند انگشتی طرح اسب تک شاخ مدل Magical Unicron

ربات بند انگشتی طرح اسب تک شاخ مدل Magical Unicron
ربات بند انگشتی طرح اسب تک شاخ مدل Magical Unicron
۳۱۹,۸۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e058b3ef138586ecfc64d624cd69b7ed072d4924_1619368423.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ربات کنترلی طرح مارمولک مدل LIZARD کد 601

ربات کنترلی طرح مارمولک مدل LIZARD کد 601
ربات کنترلی طرح مارمولک مدل LIZARD کد 601
۵۰۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2060454.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیت آموزشی ربات خورشیدی مدل فضایی

کیت آموزشی ربات خورشیدی مدل فضایی
کیت آموزشی ربات خورشیدی مدل فضایی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b97c255a5439c51ff7b1fa0bbe41e83c1072498e_1633291253.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ربات مدل warrior bot

ربات مدل warrior bot
ربات مدل warrior bot
۲۲۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b273a870037f8fc4c49db65ce63a3e6081db5697_1616027533.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ربات آموزشی روبو استار مدل سه کاره

ربات آموزشی روبو استار مدل سه کاره
ربات آموزشی روبو استار مدل سه کاره
۳۰۱,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4402619.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیت آموزشی دو ربات نوآوران الکترونیک مدل روبونو1

کیت آموزشی دو ربات نوآوران الکترونیک مدل روبونو1
کیت آموزشی دو ربات نوآوران الکترونیک مدل روبونو1
۲۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120389231.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ربات ترنسفور مدل ساعت کد 066

ربات ترنسفور مدل ساعت کد 066
ربات ترنسفور مدل ساعت کد 066
۸۷,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/87cf699b9827e54a1a0c7cb15781d08493e980e2_1628688715.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ربات مدل بازلایتر

ربات مدل بازلایتر
ربات مدل بازلایتر
۲۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/569964c27d81c47aa99c8123676cb63f207b4a15_1609843589.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ربات کنترلی مدل دایناسور کد 022

ربات کنترلی مدل دایناسور کد 022
ربات کنترلی مدل دایناسور کد 022
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114071343.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ربات بازی مدل Dinosur SARK

ربات بازی مدل Dinosur SARK
ربات بازی مدل Dinosur SARK
۱۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/18ccedb45781978ae381d4a3092727f1aa2a2234_1601305032.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ربات کنترلی مدل Lezo کد 3-99888

ربات کنترلی مدل Lezo کد 3-99888
ربات کنترلی مدل Lezo کد 3-99888
۸۱۵,۸۵۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110547173.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ربات کنترلی طرح سگ های نگهبان مدل Chase

ربات کنترلی طرح سگ های نگهبان مدل Chase
ربات کنترلی طرح سگ های نگهبان مدل Chase
۴۸۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cd7cfc1afd54e52ade31327c4899d8203eb65202_1616917440.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ربات موس مدل اسکوییکی سگ بادکنکی

ربات موس مدل اسکوییکی سگ بادکنکی
ربات موس مدل اسکوییکی سگ بادکنکی
۲,۳۲۰,۰۰۰
٪۶
۲,۱۸۰,۸۰۰ تومان
۲۳۲۰۰۰۰۰
٪۶
۱۸.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121133735.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ربات کنترلی چملیون طرح سمندر مدل 709

ربات کنترلی چملیون طرح سمندر مدل 709
ربات کنترلی چملیون طرح سمندر مدل 709
۷۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/602122898d26089629218d0bebdfe2222dbfd017_1634382466.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ربات اسباب بازی مدل بازلایتر کد 4

ربات اسباب بازی مدل بازلایتر کد 4
ربات اسباب بازی مدل بازلایتر کد 4
۲۲۸,۰۰۰
٪۱۰
۲۰۵,۲۰۰ تومان

کودکان به سرعت یاد می گیرند و این نکته مهمی است که باید از آن آگاه بود ، در واقع کودکان محیط اطراف خود را دنیایی از اطلاعات می دانند که می توانند مانند یک اسفنج جذب کنند. برخلاف بزرگسالانی که اطلاعات نامناسب را نادیده می گیرند ، ذهن کودک همه چیز را در اطراف خود به خاطر می آورد. در این میان والدین نقش مهمی در هدایت یادگیری فرزند خود و یافتن استعدادها و نبوغ او دارند. با توجه به مدت طولانی که کودکان با اسباب بازی های خود می گذرانند ، طبیعی است که این اسباب بازی ها تأثیر بسیار مهمی در شکوفایی و شکوفایی استعدادهای آنها دارند.

با انتخاب اسباب بازی هایی که مهارت های شناختی را تقویت می کنند ، والدین می توانند شرایط را برای رشد کودک خود متناسب با استعدادهایشان ایجاد کنند.

برای مشاهده مدل های دیگر ربات اسباب بازی کلیک کنید

برای مشاهده مدل های دیگر ربات اسباب بازی کلیک کنید

برای مشاهده مدل های دیگر ربات اسباب بازی کلیک کنید

برای مشاهده مدل های دیگر ربات اسباب بازی کلیک کنید

ربات اسباب بازی کنترلی
ربات اسباب بازی هوشمند
ربات اسباب بازی جنگی
ربات اسباب بازی تبدیل شوندگان
ربات اسباب بازی دخترانه
ربات اسباب بازی سگ
ربات اسباب بازی تبدیل شونده
ربات اسباب بازی پسرانه
ربات اسباب بازی هشت پا
ربات اسباب بازی شارژی

کلیپ سرا وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *